«Mežpils» konkursā piedalās vairāki projekti no Talsu novada

«Mežpils» konkursā piedalās vairāki projekti no Talsu novada

«Mežpils alus» nācis klajā ar interesantu kampaņu — «Dari savu pilsētu labāku», kurā ikvienam iespējams iesniegt projektu, lai uzlabotu kādu savas mīļākās pilsētas vai ciema vietu. Konkursā iesniegti arī vairāki pieteikumi no Talsu novada — Sabilē, Kaltenē, Pastendē, Kolkā, Dundagā, un arī Talsos cilvēki ir izrādījuši iniciatīvu dažādu ideju īstenošanai. Sabilē projekts paredz izbūvēt terasi Abavas upes krastā un šobrīd ir viens no tiem, kuru balsotāji atbalsta visvairāk.

Sabilē plāno izbūvēt skatu platformu

Viens no balsotāju topa projektiem iecerēts Sabilē, kas minēta kā viena no ainaviski interesantākajām un skaistākajām Kurzemes mazpilsētām. Vieta izvēlēta Abavas upes kreisajā krasā, vietā, ko paši sabilnieki saucot par Pārabavu. Tā attīstījusies kā dzīvojamo māju apkaime ar mazām ieliņām un ietver sevī arī mazu kalna upīti «Rumbulīti». Projekta autori atzīmē, ka pilsētai ir liela kultūrvēsturiska vērtība un tā ir bijusi samērā attīstīta, tomēr pēdējās desmitgadēs investīcijas tūrisma infrastruktūrā varētu būt lielākas. Pilsētai ir gan vēsturisks, gan ainavisks potenciāls, tādēļ plānots Abavas upes krastā izveidot jaunu skata platformu, kas atdzīvinātu pilsētas ikonisko skatpunktu. Ainava ir pazīstama arī no daudziem mākslinieku darbiem. Projekts uzsver, ka mūsdienās situācija ir citāda, — mainījies apkārtējās vides konteksts, tāpēc skatu terase plānota kā sinerģija starp pagātni un nākotni — palīdzot apmeklētājiem no vēsturiska skatu punkta aplūkot Sabili mūsdienās.

Ideja sevī ietver ne tikai skatu platformas un terases izbūvi, bet arī apkārtējās vides sakopšanas darbus — aizaugušās krasta līnijas tīrīšanu, kā arī infrastruktūru — galdus un integrētus krēslus apmeklētāju atpūtas iespējām un ērtībām. Platformas konstrukcija plānota no koka, pārkares daļas no tērauda, arī apdarē izmantojot tumšu koka apšuvumu, palīdzot terasei harmoniski iekļauties ainavā. Terases novietojums paredz to integrēt Abavas upes stāvajā krastā, un to paredzēts savienot ar jau esošo gājēju celiņu. Projekts paredzēts ne tikai kā jauna atpūtas un pilsētas izziņas vieta un iespēja veicināt tūrisma attīstību, bet arī kā iespēja tur doties senioriem no blakus esošā senioru nama. Ja projektam veiksies un tas tiks izvēlēts, to paredzēts īstenot no 2024. gada marta līdz jūlijam. Projekts izmaksās 10 000 eiro.

Kaltenē vēlas salabot servitūta ceļu

Kaltenē projekta ietvaros plānots salabot daļēji pašvaldībai piederošo servitūta ceļu. Dalītās īpašumtiesības, kā arī fakts, ka nelielos ciemos piešķirtā finansējuma daudzums nereti ir nepietiekams, ir iemesli, kāpēc esošais ceļš ir sliktā kvalitātē un īsti netiek pienācīgi uzturēts. Pašvaldība nevēlas ieguldīt privātos īpašumos, kaut ceļš nepieciešams visiem. Projektā plānots kā ceļa segumu ieklāt bruģi 400 m2; bruģa klāšanas izmaksas sastāda 50 eiro par kvadrātmetru, tātad projekta izmaksas ir 10 000 eiro. Veiksmes gadījumā projektu realizēs līdz 2024. gada jūnija beigām.

Pastendē vēlas ierīkot tikšanās vietu dažādām paaudzēm

Vēl viens ļoti aktīvs projekts plānots Pastendē. Tur paredzēts labiekārtot agrāk populāru satikšanās vietu ar pievienoto vērtību — iespēju satikties dažādām paaudzēm. Vieta ir atpazīstama, jo jau vēsturiski bijusi pasākumu un dažādu notikumu atzīmēšanas un satikšanās vieta. Laika zobs darījis savu, un vieta ir degradējusies, koka estrāde un soliņi sapuvuši. Vietā vasarā notikuši jau zināmi pasākumi, kino vakari, pēc kā secināts, ka šāda vieta Pastendes iedzīvotājiem ir vajadzīga. Projekts atrisina vairāku sociālo grupu intereses — pavadīt laiku svaigā gaisā un dabā, attīstīs arī Pastendes kā lauku reģiona potenciālu un pievilcību. Paredzēta ugunskura vietas trīs metru diametrā izbūve ar pamatiem un betona elementiem, kā arī āra mēbeļu iegāde un uzstādīšana.

Kolkā nepieciešams izveidot fizisko aktivitāšu un trenažieru infrastruktūru

Projektu iesnieguši arī Kolkas iedzīvotāji — ar ideju izveidot kvalitatīvu sporta un fizisko aktivitāšu infrastruktūru. Projekts dos ciema iedzīvotajiem iespēju attīstīt savu fizisko sagatavotību, ķermeni un garu. Projekta autori ir biedrība, kas pārstāv Kolkas iedzīvotāju intereses, ar mērķi padarīt ciemu pievilcīgāku un uzlabot viņu labklājību. Āra trenažieru izveide ne tikai dod iespēju vietējiem iedzīvotājiem pievērsties savai veselībai, it īpaši gados vecākajiem cilvēkiem, bet arī radīs jaunu vietu bērniem un jauniešiem, tāpēc projekts ir iespēja jebkuram piedalīties sabiedriskajā dzīvē un aktīvi pavadīt laiku. Veselības uzlabošana un kustību veicināšana ir ļoti nozīmīgs temats tieši mūsdienās, kad vairums savas dienas vada pie datora vai visai sēdošā dzīvesveidā. Ieceri plānots īstenot Kolkas stadionā, kas atrodas dabīgā kāpu ielokā. Plānots uzstādīt vairākus trenažierus, kas ļautu trenēt dažādas muskuļu grupas, — airēšanas, krūšu un pievilkšanās, gurnu un citus trenažierus. Kopā ar uzstādīšanu un komplektēšanu projekta izmaksas sasniedz teju 10 000 eiro, un to plānots realizēt līdz 2024. gada 31. jūlijam.

Kampaņas organizatori ir AS «Aldaris» ar mērķi aicināt visas Latvijas iedzīvotājus arī pašiem iesaistīties savas apkārtējās vides un pilsētas vai ciema sakopšanā. Kampaņā var piedalīties ikviena fiziska vai juridiska persona, kuras darbības mērķis nav peļņas gūšana. Iesniegtos projektus izvērtēs žūrija, kā arī par tiem var balsot «Mežpils» mājaslapā. Tiks īstenoti divi projekti ar kopējo balvu fondu 20 000 eiro vērtībā (ieskaitot PVN).

#SIF_MAF2023