Ne vienmēr vajadzīga materiālā palīdzība

Ne vienmēr vajadzīga materiālā palīdzība

Par to, lai brīdī, kad latvieši gatavojās Līgo svētkiem, kaut nedaudz iepriecinātu un padarītu krāšņāku šeit mītošo ukraiņu ikdienu, 22. jūnijā parūpējās Talsu novada brīvprātīgie. Viena no tām ir Mārīte Priede, kura iepriekšējā vakarā kopā ar mammu sacepa plātsmaizi un parūpējās par cienastu.

Talsos patvērumu guvušajiem ukraiņiem liels iepriecinājums bija iespēja doties izjādē ar zirgu Mīmo. /Foto: Edgars Lācis/

«Sanita Baltiņa uzrunāja talseniekus, un mēs atsaucāmies. Atbalsts no talsenieku puses ir ļoti liels — kāds palīdz ar cienastu, kāds ar bērnu mantiņām, kāds ar spēlēm… Paralēli piknikam bērniem Jolantas Tipānes vadībā ir iespēja doties izjādē. Nav vajadzīgs daudz — iedrošināt, parunāt, uzspēlēt spēles un vienkārši būt līdzās…» Ukraiņi pauda prieku par pasākumu, atzīstot, ka ne vienmēr ir vajadzīga materiālā palīdzība. Dažkārt lielāka nozīme ir kopīgi pavadītajam laikam, kas kaut uz mirkli ļauj aizmirsties.