Talsu novada pašvaldība noslēdz sadarbības līgumu ar Čortkivas pilsētu Ukrainā

Talsu novada pašvaldība noslēdz sadarbības līgumu ar Čortkivas pilsētu Ukrainā

Izjūtot Baltijas valstu atbalstu ukraiņiem šobrīd tik smagajā laikā, Ukrainas pilsētu asociācija uzrunājusi Latvijas pašvaldības savienību ar mērķi veidot sadarbību starp Latvijas un Ukrainas pilsētām. Sekojot citu pašvaldību piemēram, Talsu novada pašvaldība sadarbības līgumu noslēgusi ar pēc izmēriem līdzīgo Čortkivas pilsētu Ukrainas rietumos, Ternopiļas apgabalā.

Jautājums par sadarbības līguma noslēgšanu pirmoreiz tika skatīts domes sēdē 8. jūnijā. Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone toreiz skaidroja, ka ar Čortkivas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem ir bijusi tikšanās tiešsaitē un jebkāda veida atbalsts, ko pašlaik varam sniegt, ir nozīmīgs.

«Pilsēta ir līdzīga Talsu novadam, tajā ir aptuveni tāds pats iedzīvotāju skaits. Viņi mūsos un mēs viņos esam saredzējuši iespējas, kas saistītas ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tas ir atbalsts Ukrainai tajā mirklī, kad būs beigusies kara darbība un sāksies atjaunošanas process Ukrainā,»

teic domes priekšsēdētāja. Ieguvums no sadarbības līguma esot savas nostājas paušana un nākotnē iespēja piedalīties Eiropas Savienības projektos, kuros Čortkivas pilsēta Talsus vēlētos redzēt kā partneri. S. Pētersone skaidroja, ka tādu pašu soli spērušas arī citas apkārtējās pašvaldības — Kuldīga, Tukums, Saldus un Ventspils valstspilsēta.

Sadarbība paredzēta ekonomikā, investīciju projektu izstrādē, kultūras, mākslas, sporta, izglītības un citās nozarēs.

«Sadarbība paredz dažāda veida aktivitātes, piemēram, organizēt izglītojamo, jauniešu, pedagogu, uzņēmēju, mākslinieku un citu savstarpēji ieinteresēto sabiedrības locekļu pieredzes apmaiņas vizītes.

Veicināt informācijas apmaiņas šajās nozarēs, iespēju robežās realizēt dažādu veidu projektus, organizēt izstādes, pašdarbību kolektīvu koncertus un citus kultūras pasākumus,» skaidroja pašvaldības sabiedrisko attiecību pārstāve I. Fedko.

Ārkārtas domes sēdē lēmums šajā jautājumā netika pieņemts un atlikts uz kārtējo domes sēdi 30. jūnijā, līdz kuram bija jāprecizē juridiskā terminoloģija — vai līgums tiek slēgts ar Čortkivas pilsētu vai Čortkivas pilsētas pašvaldību.

30. jūnija domes sēdē ar 16 balsīm «par» tika atbalstīts lēmumprojekts par līguma slēgšanu starp Čortkivas pilsētas pārvaldi un Talsu novada pašvaldību. Ar līguma slēgšanu pašvaldība pašlaik neuzņemas konkrētas finanšu saistības, bet, lai uzturētu sadarbību, tādas, visticamāk, sekos.