Noslēgusies tilta pār Stendes upi rekonstrukcija

Noslēgusies tilta pār Stendes upi rekonstrukcija

Maija sākumā Pastendē noslēgušies tilta pār Stendes upi rekonstrukcijas darbi. 2015. gadā tika konstatēts, ka tā konstrukcijās izveidojušies velves izdrupumi, betona bloku erozija un sadalīšanās, tādējādi apdraudot ne tikai drošu kanalizācijas spiedvada ekspluatāciju, bet arī tilta nestspēju.

Ģibuļu pagasta pārvaldniece Baiba Barone-Vanaga atklāj, ka remontdarbi noslēdzās 3. maijā, bet šobrīd notiek darbs pie tilta nodošanas ekspluatācijā, kas aizņems aptuveni mēnesi. Kopumā būvniecība aizņēma astoņus mēnešus. Tilta remontdarbu gaitā tika pilnībā nojaukts vecais tilts un tā vietā uzbūvēts jauns velvjveida akmens mūra tilts no dabīgiem, atsevišķās daļās plēstiem laukakmeņiem ar šķembu pildījumu kaļķu javā. Tā kā tilts atrodas vēsturiskās muižas teritorijā un ir nozīmīgs kultūrvēsturiskās vides elements, fasādes daļas tika atjaunotas analogi bijušajam tiltam. Fasādes daļa (lejtecē) mūrēta no laukakmeņiem, savukārt augštece — no kalta granīta blokiem. Līdztekus projekta ietvaros tika pārbūvēta spiedkanalizācija. Tilta galos un vidū izbūvēti laternu stabi, un tas aprīkots ar jaunām drošības barjerām. Tilta projektēšanu un autoruzraudzību veica SIA «BT projekts» par kopējo summu 29 040 eiro (ar PVN), būvdarbus veica SIA «Būvinženieris» par līgumcenu 572 804,90 eiro (ar PVN), bet būvuzraudzību nodrošināja SIA «BaltLine Globe» par 30 976,00 eiro (ar PVN).