Pansionātā «Lauciene» uzsākti katlumājas atjaunošanas darbi

Pansionātā «Lauciene» uzsākti katlumājas atjaunošanas darbi

Talsu novada pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums SIA «Talsu namsaimnieks» ir piesaistījis Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, lai atjaunotu pansionāta «Lauciene» katlumāju, kur kā līdzfinansējums tika piesaistīts aizņēmums Valsts kasē.

Kā ziņots pašvaldības oficiālajā mājaslapā, pēc projekta īstenošanas tiks saražoti vidēji 2150 MWh siltumenerģijas gadā, par kurināmo izmantojot atjaunojamo energoresursu — šķeldu. Īstenojot projektu, plānots novērst galvenās problēmas pansionāta ēku centralizētajā siltumapgādes sistēmā, proti, lielo avāriju skaitu, darbaspēka izmaksas, zemo siltumavota efektivitāti, salīdzinoši augsto kurināmā un elektroenerģijas patēriņu. Projekta kopējie izdevumi ir 638 022 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 247 963,20 eiro, bet uzņēmuma līdzfinansējums — 390 058,80 eiro, kas tiks segts, piesaistot aizņēmumu Valsts kasē, par ko galvo Talsu novada pašvaldība.

#SIF_MAF2023