Papildināts Talsu novada muzeja krājums

Papildināts Talsu novada muzeja krājums

16. novembrī Talsu novada muzeja krājumā nodota digitalizēta un restaurēta 35 mm filma par Talsiem. Apzinot un apkopojot vizuālos materiālus vienuviet, nodrošināta būtiska audiovizuālā kultūras mantojuma saglabāšana.

Projekts «Vērtīgāks par vērtīgu» īstenots Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa ietvaros. Projekta vadītājs ir kinorežisors un biedrības «Projekts Videoatmiņa» pārstāvis Viesturs Alksnītis, bet koordinators — biedrības «A-vision» vadītājs Gatis Kalniņš. Strādājot ar Latvijas kultūras mantojuma digitalizāciju, V. Alksnītis pievērsis uzmanību kino un video materiāliem par Talsu novadu un slavenākajiem novada ļaudīm, kas bijuši izkaisīti dažādos arhīvos, kolekcijās un krātuvēs. Daļa televīzijas un kino materiālu ir digitalizēti un restaurēti, bet daudzi kino un video materiāli vēl gaida savu kārtu. Tā kā katra nokavēta diena kādai VHS formāta kasetei vai filmu bundžai ar unikālu saturu var būt liktenīga, darbu jācenšas paveikt pēc iespējas ātrāk.

«Vienmēr veru vaļā bundžu ar trīcošu sirdi, nezinot, kas tajā būs. Ļoti svarīgi, ka bundža tiek glabāta pareizā temperatūrā. Filma ir viena no lietām, ko kodes un rūsa maitā, kaut gan dīvainā kārtā tā ir izturīgāka nekā viens otrs digitālais materiāls. Paldies Talsu novada muzejam, kas to bija rūpīgi noglabājis, — tāda sajūta, ka es vakar vai aizvakar būtu aizgājis uz kinostudiju un bundžu paņēmis no plaukta,»

smejoties atzīst kinorežisors.

Filmas nodošanas brīdī. No kreisās — Talsu novada pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļas speciāliste kultūras jautājumos Inese Roze, Talsu novada muzeja galvenā krājuma glabātāja Ona Kaudze, kinorežisors Viesturs Alksnītis un biedrības «A-vision» vadītājs Gatis Kalniņš.
/Foto: Edgars Lācis/

Paldies viņš saka arī Talsu novada pašvaldībai, kas projekta ietvaros šo darbu atbalstīja finansiāli. «Atradu partnerus, kas Talsos ir piereģistrēti kā biedrība, uzrakstīju pieteikumu, kvalificējos, un pārējais jau ir tehnikas jautājums. Visu laiku bija sajūta, ka daudz kas ir atdots aizmirstībai. Jaunieši vairs nezina, kas tā tāda plastmasas kastīte, noskatīties vairs nevar…

Radās vēlme un sapnis to reanimēt un atdot realitātei. Strādājot arhīvā, atradu vēl citus materiālus. Ar informācijas līdzekļu palīdzību mēģināšu dot ziņu tiem, kuriem mājās ir VHS kasetes vai filmu bundžas un vecaistēvs, bijušais kino amatieris, ir aizsaulē. Kad tu esi iekāpis gandrīz 70. gadu desmitā, negribas sēdēt kā vecai sēnei.

Viens projekts ir laimīgi noslēdzies, bet, kā teiktu Makss un Morics — «viens nedarbs nu ir veikts, bet jau nākamais tiek steigts.» Paralēli turpināšu darbu pie Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijas, lai papildinātu digitālo kopkatalogu.»

Kadrs no restaurētās filmas. /Foto: Edgars Lācis/

Biedrības «A-vision» vadītājs Gatis Kalniņš, kurš nāk no Talsiem, īsteno dažādus radošos projektus un lielu daļu laika velta darbam ar jaunatni.

«Tā kā mums ar Viesturu radošajā sfērā ir izveidojusies ļoti laba sadarbība, nolēmām startēt arī šajā projektā. Svarīgi, ka informācija ir pieejama, ka tā nav nolikta plauktā, bet ka to ir iespējams atrast un izmantot. Ir daudzas labas lietas, kas ir kaut kur noliktas, — tā tās bieži vien arī pazūd, bet šādā formātā tiek atgrieztas dzīvē.»

Projekta pirmais posms (pētniecības darbs kinoarhīvos, televīzijas studiju materiālos, kinoamatieru studijās un privātajos krājumos) īstenots no 1. marta līdz 1. jūnijam, bet otrais un trešais posms (digitalizācija, materiālu arhivēšana vienotā formātā un kopēšana ārējā datu nesējā) — no 1. jūnija līdz 1. novembrim. Darbs veikts biedrības «Projekts Videoatmiņa» studijā.