Pārmaiņas Mērsraga ostas valdē

Pārmaiņas Mērsraga ostas valdē

Balstoties uz Ekonomikas ministrijas saņemto vēstuli, 8. jūnijā ārkārtas domes sēdes darba kārtībā bija iekļauti divi jautājumi, kas skar izmaiņas Mērsraga ostas pārvaldībā, bet trešais jautājums par ostas valdi iekļauts pēc deputāta Daiņa Karola iesnieguma.

Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Aija Lorence Talsu novada domes sēdē skaidroja, ka ekonomikas ministrs ir norīkojis citu pārstāvi Mērsraga ostas pārvaldē. Līdz šim no Ekonomikas ministrijas (EM) pilnvarotā persona bija Kaspars Lore, bet, ņemot vērā grozījumus ministrijas rīkojumā, ir priekšlikums pilnvarot citu pārstāvi. Attiecīgi domes sēdē deputāti atbalstīja Kaspara Lores atbrīvošanu no amata, Mērsraga ostas pārvaldes valdes locekļa amatā apstiprinot ministrijas izraudzīto pārstāvi, EM Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas ekspertu Ģirtu Mālnieku.

Arī nākamais jautājums skāra izmaiņas Mērsraga ostas valdē. Deputāts Dainis Karols pašvaldībai iesniedzis lūgumu atbrīvot viņu no Mērsraga ostas pārvaldes valdes locekļa pienākumu pildīšanas. Izmantojot izdevību, deputāte Ilze Norenberga pie Daiņa Karola vērsās ar jautājumu — ko pagūts paveikt, esot ostas valdē? D. Karols norādīja, ka valde sastāv no deviņiem cilvēkiem, kas sanāk kopā pēc valdes priekšsēdētāja ierosinājuma. Izskatīts gada pārskats, spriests par ostas attīstību un iespējām piesaistīt investorus, kas savu uzņēmējdarbību varētu veikt ostas teritorijā.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Talsu novada ostām — Rojas un Mērsraga — jaunu valdi apstiprināja pērnā gada 28. oktobrī. Pagājuši vien nepilni septiņi mēneši kopš valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas uzsākšanas.

D. Karols «Talsu Vēstīm» skaidro, ka pamest valdi izlēmis, jo palielinājies darba apjoms pašvaldībā.

No aprīļa D. Karols ir novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, sociālajos un veselības jautājumos. «Teorētiski varētu pildīt arī Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, taču darba apjoma dēļ pieņēmu lēmumu to nedarīt, lai koncentrētos uz šiem pienākumiem,» skaidro D. Karols. Visticamāk, jautājumu par jauno valdes locekli no pašvaldības puses varētu skatīt nākamajā domes sēdē, kas paredzēta pēc Līgo svētkiem.

Likums paredz, ka ostu valdes izveido attiecīgās pašvaldības dome ne vairāk kā desmit locekļu sastāvā, iekļaujot tajā pašvaldības amatpersonas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonas, pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus.