Pasliktinājies uzņēmēju viedoklis par uzņēmējdarbības vidi Latvijā

Pasliktinājies uzņēmēju viedoklis par uzņēmējdarbības vidi Latvijā

Augstskolas «Turība» biznesa indeksa rādītājs, kas raksturo Latvijas uzņēmēju viedokli par Latvijas uzņēmējdarbības vides stāvokli kopumā, 2023. gadā ir pasliktinājies. Negatīvu vērtējumu pauduši 61% uzņēmēju, savukārt kā labu vai ļoti labu to atzinuši 39% uzņēmēju. Salīdzinoši labāk par uzņēmējdarbības vidi Latvijā ir noskaņoti lielie uzņēmumi, bet vissliktāk to vērtē Zemgales uzņēmēji.

Minētie uzņēmēju aptaujas rezultāti tika prezentēti Biznesa augstskolas «Turība» biznesa indeksa konferencē 14. februārī. Tajā Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas «Eurochambres» prezidenta vietnieks Aigars Rostovskis uzsvēra: «Eiropā ir jāatgriež globālā konkurētspēja, būtiski jāsamazina birokrātija, kā arī jāizveido vienots tirgus un jāsamazina izglītības neatbilstība tam, kas ir nepieciešams industrijām. Savukārt, runājot par Latviju, ir definētas trīs galvenās lietas, kas ir svarīgas, lai Latvija attīstītos daudz straujāk — lielāka investīciju piesaiste, eksportam ir jākļūst par reliģiju un produktivitāte. Tāpat ir definētas arī piecas problēmzonas, kas traucē attīstīties — birokrātija, nepietiekama finanšu pieejamība, nodokļu politika, enerģētika un darbaspēks.»

2023. gadā uzņēmēji ir pozitīvi novērtējuši fiskālos, tiesiskās vides, tehnoloģiskos un infrastruktūras faktorus, kā arī četrus apakšfaktorus: sakaru un interneta nodrošinājumu, zinātniski tehnisko resursu nodrošinājumu, uzņēmējdarbības uzsākšanas ātrumu un vieglumu, kā arī sabiedrības attieksmi pret uzņēmējiem.

Savukārt par pārējiem 12 uzņēmējdarbības vidi raksturojošiem aspektiem uzņēmēji ir izteikuši negatīvu vērtējumu.

Salīdzinot ar 2022. gadu, pērn viskrasāk ir «noslīdējis» uzņēmēju vērtējums par finanšu pieejamību (no -13 uz -33 punktiem), administratīvo slogu (no -35 uz -52 punktiem), darbaspēka pieejamību (no -34 uz -47 punktiem) un valdības ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību (no -29 uz -42 punktiem). «Turības» biznesa indeksa vērtība var būt robežās no -100 punktiem (ja visi uzņēmēji vērtē Latvijas uzņēmējdarbības vidi kā ļoti sliktu) līdz +100 punktiem (ja visi uzņēmēji vērtē Latvijas uzņēmējdarbības vidi kā ļoti labu), atklāj Biznesa augstskolas «Turība» Attīstības daļas direktore Vineta Vītoliņa.

Pētījumu veikusi biznesa augstskola sadarbībā ar pētījumu centru SKDS 2023. gada nogalē, un tajā piedalījušies 750 uzņēmēji.

#SIF_MAF2023