Pasniegti Talsu novada augstākie apbalvojumi

Pasniegti Talsu novada augstākie apbalvojumi

18. novembra vakarā Talsu tautas namā aizvadīta svinīgā ceremonija, kurā virkne iedzīvotāju saņēma novada augstākos apbalvojumus — Izcilības un Atzinības balvas. Pasākuma vadītājs Intars Rešetins aicināja atmest latviešu pieticību un arī pašiem balvu saņēmējiem apzināties, ka viņi ir īpaši.

«Tā ir ne tikai jūsu personīgā, bet visa Talsu novada izaugsme un gods. Kurzemnieku sīkstums ir daļa no jūsu DNS. Un, lai gan reizēm, darot darbus, nākas teikt kādus šerpākus vārdus, neviens kurzemnieks nav vienaldzīgs, redzot otra ieguldīto darbu un patieso mīlestību pret savu novadu vai savu valsti,» sacīja svinīgās ceremonijas vadītājs.

Talsu novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa norādīja, ka pagājušajā gadā, kad svinējām Latvijas 103. dzimšanas dienu, daudzās runās sūkstījāmies par pandēmijas ierobežojumiem un to, ka nevaram tikties. «Bet šogad mums ir citas rūpes. Un pēc 24. februāra notikumiem daudzās ģimenēs mēs pārvērtējam, kas īsti ir vērtības. Tāpēc arī šodien saku paldies visiem, kas saglabājuši cilvēciskās attiecības un prot ne tikai kopā priecāties, bet just līdzi arī tiem, kam neveicas. Būsim stipri savā pārliecībā un savā garā, un lai saules mūžs Latvijai!» vēlēja E. Kārkliņa.

Tatjana Kuzmuka Talsu novada Sociālajā dienestā strādā jau vairāk nekā 17 gadus. Ikdienā viņa ir liels atbalsts ne tikai iedzīvotājiem, kuri nonākuši grūtībās, bet arī saviem kolēģiem — ar padomu, pieredzi un vienkārši labiem vārdiem. Šobrīd Atzinības balvas saņēmēja atbalsta Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri patvērumu rod mūsu novadā. Pirmās ģimenes ieradās vēlu vakarā, un viņa nevienam neatteica, bet palīdzēja iekārtoties, lai justos droši un labi. /Foto: Edgars Lācis/
Daina Kalniņa darbam PII «Saulīte» ir veltījusi 45 gadus, rūpējoties par iestādes estētiku un nodrošinot gan audzēkņiem, gan darbiniekiem drošu un omulīgu vidi. Šogad viņa kļuvusi par novada lepnumu un saņēmusi Atzinības balvu, bet visus šos gadus viņa pati lepojusies ar saviem darbiniekiem un audzēkņiem. Saņemot balvu, Daina Kalniņa sacīja, ka viņas pirmajiem audzēkņiem šobrīd varētu būt ap 45 gadiem. Viņa ir ne tikai savas darbavietas, bet arī Talsu novada patriote, un Dainas Kalniņas būtiska dzīves sastāvdaļa ir arī deja. /Foto: Edgars Lācis/
Mākslinieka Māra Grosbaha radošās aktivitātes ļauj starptautiski izskanēt Rojas vārdam. Saņemot Atzinības balvu, viņš atcerējās pirmo bērnības interviju Latvijas Radio, kur sacījis: «Es zīme pa jūr». To viņš turpina darīt joprojām. «Un man jāsaka paldies visiem, kuri man palīdz zīmēt pa jūr’, jo bez viņiem tas nebūtu iespējams. Tas, ka varam viens otram palīdzēt, veido mūsu Latviju,» sacīja Māris. /Foto: Edgars Lācis/
Vairāk nekā 20 gadus brāļu Ginta un Raita Kraužu tipogrāfija «Rauda» Rojas pagastā sadarbojas ar zivju pārstrādes uzņēmumiem, gādājot par to produkcijas iepakojuma apdruku. Saņemot Atzinības balvu, Gintis Krauze pierādīja, ka piekrastes ļaudis ir skarbi, jo viņš izmantoja brīdi, lai aicinātu deputātus beigt krēslu dalīšanu un sākt domāt saimnieciski. /Foto: Edgars Lācis/
Kad pasākuma vadītājs Intars Rešetins nolasīja labos vārdus, kas veltīti Atzinības balvas saņēmējai PII «Sprīdītis» vadītājai Ilzei Solovjovai, viņš sasmīdināja zāli, ka tas jau izklausās gandrīz kā precību sludinājums. I. Solovjovai piemīt prasme izprast katra padotā vajadzības un spējas, risināt problēmsituācijas, iestādes darbiniekus uztver kā ģimenes locekļus, pretimnākoša un kompetenta dažādās jomās. Viņas vadībā Talsu PII «Sprīdītis» no sešu grupu pirmsskolas izglītības iestādes ar pieticīgu materiāli tehnisko nodrošinājumu kļuvis par vienu no lielākajiem bērnudārziem novadā. /Foto: Edgars Lācis/
«Ciparnīca. Tals’ keramik’» keramiķi Diana Dzelme un Nauris Galviņš ikdienā taisa stabili noderīgus traukus, bet šoruden, kā paši saka, spēra sānsoli un izveidoja izstādi «Nestabilitāte». Tajā viņi pārsteidza ar sava amata meistarības un veiksmīgas ekspozīcijas iekārtošanas savienojumu, negaidīti trāpīgi atspoguļojot šī brīža nedrošā laika izjūtu gammu. «Mēs saņēmām tik daudz labu vārdu, cik visā dzīvē kopā nebijām saņēmuši. Tas iedrošina doties tālāk,» sacīja Diana un apsolīja, ka abiem padomā jau nākamā izstāde, kur, atšķirībā no nestabilās izstādes, visu drīkstēšot «apgrābstīt». Šogad abiem piešķirta Atzinības balva. /Foto: Edgars Lācis/
Atzinības balvas saņēmēja Daina Iesalniece Talsu 2. vidusskolā strādā 25 gadus. Viņa ir skolas radošais prāts ar skaidru realitātes izjūtu — skolotājs līderis, kam seko pārējie. Viņa sacīja paldies saviem kolēģiem, vecākiem, ģimenei un Talsu pilsētai par iespēju sevi attīstīt un pierādīt. /Foto: Edgars Lācis/
Dundagas pagasta zemnieku saimniecībā «Kļavnieki» saimnieko Māra un Ivars Šleineri. Viņu gatavotais ķimeņotais kazas siers šogad konkursā «Novada garša» ieguva sudraba medaļu, bet kazas siers — bronzas medaļu. Nu viņi tikuši arī pie Talsu novada Atzinības balvas, un, to saņemot abi atzina, ka šobrīd ir tajā laimīgajā fāzē, kad ir cerība, ka jaunie pārņems iesākto darbu. /Foto: Edgars Lācis/
Talsu 2. vidusskola ir vienīgā skola novadā, kur, pateicoties logopēdei Ilzei Upeniecei, tiek īstenotas speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Pedagoģes mācību un metodisko materiālu bāze ir bagātīga, viņa materiālus izstrādā, ņemot vērā katra skolēna spējas, vajadzības un intereses, kā arī nepieciešamības gadījumā tos pielāgo vieglajā valodā. «Latvijai dzimšanas dienā novēlu gudrus bērnus, lai mums, logopēdiem, ir mazāk darba un mūsu tauta ir runātspējīga un ar skaistu valodu!» pēc Izcilības balvas saņemšanas vēlēja Ilze Upeniece. /Foto: Edgars Lācis/
Šogad Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs atzīmē savas pastāvēšanas simtgadi. Jau 30 gadus augsto zinātnes līmeni palīdz noturēt Dr.agr. Sanita Zute ­— spilgta personība lauksaimniecības zinātnē. Zinātnisko darbu Stendē viņa vada no 2012. gada, un šajā laikā Stendē apstiprinātas desmit jaunas laukaugu šķirnes, tajā skaitā piecas Sanitas pašas selekcionētās auzu šķirnes. «Kā reiz teikusi Karaliene Elizabete II, darbs ir īres maksa, ko mēs maksājam par vietu un laiku uz šīs zemes. Esmu laimīgs cilvēks, jo man patīk tā īres maksa, kas man piešķirta,» saņemot Izcilības balvu sacīja Sanita Zute. /Foto: Edgars Lācis/
Ar jaudu zāli piepildīja dziedātāja Ance Krauze. Par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem sabiedriskajā darbībā un ieguldījumu labdarības veicināšanā Izcilības balvu šogad saņēmusi arī Jana Biezā. Viņas jaunākā labdarības akcija šobrīd Talsos ar zupas porciju sasilda ikvienu, kam tas nepieciešams. Jana, tāpat kā Atzinības balvu saņēmējas — viesu mājas «Pītagi» saimniece Signe Dišlere un neiroloģe Ildze Ezerniece — svinīgajā ceremonijā nebija klātesošas. /Foto: Edgars Lācis/
Pēc svinīgās ceremonijas Talsu tautas namā, svētki turpinājās Pilsētas laukumā ar brīvdabas koncertu un multimediālo pastaigu labiekārtotajā Ķēniņkalnā. Gaismas spēles vienā no deviņiem pakalniem ilga vairāku vakaru garumā, un Latvijas dzimšanas dienā pat nedaudz bija jāpastāv rindā — izbaudīt gaismu un skaņu saspēli gribēja ļoti daudz iedzīvotāju.
/Foto: Edgars Lācis/
Pēc svinīgās ceremonijas Talsu tautas namā, svētki turpinājās Pilsētas laukumā ar brīvdabas koncertu un multimediālo pastaigu labiekārtotajā Ķēniņkalnā. Gaismas spēles vienā no deviņiem pakalniem ilga vairāku vakaru garumā, un Latvijas dzimšanas dienā pat nedaudz bija jāpastāv rindā — izbaudīt gaismu un skaņu saspēli gribēja ļoti daudz iedzīvotāju.
/Foto: Edgars Lācis/