Pēc vairāku gadu pārtraukuma mēra Kolkas ragu

Pēc vairāku gadu pārtraukuma mēra Kolkas ragu

Kolka ir unikāla vieta Latvijas kartē. Ne tikai tāpēc, ka tajā satiekas divas jūras, bet tā ir arī vieta, kas ir nepārtraukti plūstoša un mainīga — te jūra daļu krasta atņem, te atšķirībā no citām vietām piekrastē atdod atpakaļ. Pēc pēdējām ziemas vētrām pirmo reizi vēsturē Kolkas rags ieguva stāvkrastu, tāpēc pēc vairāku gadu pārtraukuma SIA «Kolkasrags» nolēma veikt zemes pārmērīšanu.

Pēdējo reizi Kolkas rags mērīts 2008. gadā, un toreiz secināts, ka no 14 hektāriem zaudēti trīs. SIA «Kolkasrags» direktora Jāņa Dambīša sajūtas liecināja, ka arī šoreiz būs zaudēts vairāk nekā hektārs, taču mērījumā secināts, ka daba atņēmusi 0,63 hektārus. SIA «Ventspils mērnieks» valdes loceklis un sertificēts mērnieks Edgars Ūdris gan atzīst, ka gadu gaitā tehnoloģijas ir attīstījušās un, visticamāk, 2000. gadā, kad veikts pirmais uzmērījums, tas nebija tik precīzs — tāpēc astoņus gadus vēlāk parādījās tik liela zaudētā teritorija. Šobrīd mērījumi ir precīzi, veikti ar GPS iekārtu caur satelītu. Un, tā kā krastā vairs nav daudz koku, pāris stundu laikā, ejot gar nograuzto kāpu, mērījumu bija iespējams veikt Edgaram Ūdrim vienam pašam. Un viņš ir priecīgs un gandarīts par unikālo iespēju veikt mērījumu pašā Latvijas kartes spicē. «Jā, mēs pazaudējam daļu zemes, bet, vēsturiski skatoties, varbūt jūra atgūst to, ko tā kādreiz pazaudējusi,» saka E. Ūdris. Arī SIA «Kolkasrags» direktors piebilst, ka pirms desmit tūkstošiem gadu jūra bija tur, kur šobrīd ir Šlīteres zilie kalni. Tagad jūra lēnām atkal tam tuvojas.

Priecīgs par iespēju mērīt īpašu Latvijas teritoriju, ir SIA «Ventspils mērnieks» valdes loceklis Edgars Ūdris (attēlā no labās). Kā notiek mērīšanas process ar GPS iekārtām, bija iespēja SIA «Kolkasraga» direktoram Jānim Dambītim. /Foto: Ģirts Grenevics/

Visvairāk zemes zaudēts Rīgas jūras līča jeb Mazjūras pusē. Šobrīd SIA «Kolkasrags» zemesgrāmatā reģistrēti 11 hektāri. Pēc jaunā mērījuma, visticamāk, izmaiņas netiks veiktas. Par to tiktu domāts, ja zaudēta būtu lielāka teritorija un izmaiņas samazinātu nekustamā īpašuma nodokli. «Paskatīsimies, kāda būs dinamika, bet mēs ceram, ka jūra atkal nomierināsies. Bet pats būtiskākais jau ir visu šo fiksēt, lai mēs laika nogrieznī redzētu, kādas izmaiņas ir notikušas. Rags mainās, un ar to tas ir unikāls — divreiz vienādu ragu redzēt nav iespējams,» teic Jānis Dambītis un piebilst, ka šobrīd ir unikāla iespēja pirmo reizi Kolkas piekrastē redzēt stāvkrastu. Tāpēc uzņēmums izveidojis arī jaunu tūrisma infrastruktūru. Pirmo reizi šeit ir kāpnes, kas speciāli veidotas lēzenas un ar margām, lai Kolkas rags būtu sasniedzams arī gados vecākiem cilvēkiem. Un uz Mazjūras pusi ved jauna taka, lai pie līča varētu nokļūt māmiņas ar ratiem.