Pieaugs elektroenerģijas sadales un pārvades tarifi

Pieaugs elektroenerģijas sadales un pārvades tarifi

No 1. jūlija spēkā stāsies jaunie AS «Sadales tīkls» un AS «Augstsprieguma tīkls» tarifi, kurus apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Jaunie tarifi ietekmēs visus lietotājus — gan mājsaimniecības, gan uzņēmumus. 

«Kopš tarifu projektu iesniegšanas brīža — pagājušā gada rudens — esam intensīvi strādājuši pie izmaksu izvērtēšanas, regulāri pieprasot abiem operatoriem sniegt izmaksu pamatojošus dokumentus un precizējošu informāciju. Lai arī tirgū energoresursu cenas ir stabilizējušās, ģeopolitiskā situācija ir atstājusi sekas uz visu tautsaimniecību kopumā, piemēram, kopējo cenu pieaugumu valstī. No kopējā izmaksu kāpuma nav spējis izvairīties neviens tautsaimniecības sektorā esošs uzņēmums, tostarp sistēmas operatori, kuru tarifi nebija mainīti jau vairākus gadus. Piemēram, AS «Sadales tīkls» gadījumā pēdējo reizi tarifs kāpis 2016. gadā. Sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir panākts labākais iespējamais risinājums, maksimāli samazinot negatīvo ietekmi uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem,» skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Kāpēc palielinās tarifi?

Galvenie ietekmējošie faktori AS «Sadales tīkls» tarifa kāpumam ir bijusi elektroenerģijas cena tirgū, par kādu operators iegādājies elektroenerģiju uzņēmuma tehnoloģiskajam patēriņam un sistēmas uzturēšanai. AS «Sadales tīkls» tarifa pieaugumu tostarp ietekmējis AS «Augstsprieguma tīkls» pakalpojuma izmaksu pieaugums, kā arī vispārējais cenu pieaugums valstī un elektroenerģijas patēriņa kritums Latvijā ģeopolitisko un sociālo apstākļu ietekmē, informē SPRK.

Savukārt AS «Augstsprieguma tīkls» tarifa pieaugumu ietekmējis elektroenerģijas cenas kāpums, par kādu operators iegādājies elektroenerģiju tehnoloģiskajam patēriņam, pārvadītās elektroenerģijas zudumu segšana tīklā, kā arī jaudas rezervju nodrošināšana sistēmas drošuma vajadzībām. Papildus tarifa kāpumu ietekmējis inflācijas pieaugums valstī, kas ietekmējis ekspluatācijas izmaksu kāpumu

Turklāt sākotnējais pērn piedāvātais tarifu pieaugums no AS «Sadales tīkls» un AS «Augstsprieguma tīkls» bija krietni lielāks. AS «Sadales tīkls» tarifa pieaugums ir samazināts no sākotnēji plānotajiem 75% uz 31%, bet AS «Augstsprieguma tīkls» tarifa pieaugums ir samazināts no sākotnēji plānotajiem 111% uz 30%. Valdība un Saeima uzdeva uzņēmumiem tarifus pārstrādāt, un šāds ir panāktais rezultāts, kas panākts kopsolī ar SPRK. Uzņēmumos samazināts, piemēram, darbinieku un ēku skaits, slēgtas struktūrvienības, samazināts autoparks, ieviests digitāls attālināti vadāms tīkls u.c.

Ietekme uz mājsaimniecībām atšķirīga

Tas, kādu ietekmi uz gala rēķinu atstās jaunie tarifi, būs atkarīgs no pieslēguma parametriem un patēriņa. Proti, to ietekmēs: pieslēguma fāžu skaits (vienas vai trīs fāžu); pieslēguma slodze ampēros (16, 20, 25, 32, 40 vai vairāk); patērēto kilovatstundu apjoms.

Piemēram, dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir vienas fāzes pieslēgums un patēriņš ir 100 kilovatstundas mēnesī, rēķins mēnesī vidēji pieaugs par 5—7 eiro (šeit un turpmāk bez PVN). Tikpat liels pieaugums ir gaidāms arī privātmāju īpašniekiem ar vienas fāzes pieslēgumu un 125 kilovatstundu lielu patēriņu mēnesī. Savukārt elektroenerģijas rēķina pieaugums privātmāju īpašniekiem ar trīs fāžu pieslēgumu būs atšķirīgs, ko ietekmēs izvēlētā slodze. Trīs fāžu pieslēgumam (16 vai 20 apmēri) gaidāmais rēķina pieaugums būs ap 12—15 eiro, bet trīs fāžu pieslēgumam ar 25 apmēriem un vairāk — ap 18 eiro un vairāk.

Iedzīvotāji, lai precīzāk uzzinātu gaidāmās izmaiņas rēķinā, aicināti izmantot AS «Sadales tīkls» tarifu kalkulatoru uzņēmuma mājaslapā www.sadalestikls.lv.

«Pamata» un «Speciālais» tarifs

Visiem lietotājiem (gan mājsaimniecībām, gan juridiskām personām) būs pieejami divu veidu tarifi — «Pamata» un «Speciālais». Pāreja uz «Pamata» tarifu visiem lietotājiem no 1. jūlija notiks automātiski.

«Pamata» tarifs ir piemērots tiem, kuri elektroenerģiju patērē regulāri, savukārt «Speciālais» tarifs piemērots tiem, kuriem patēriņš ir ļoti mazs vai neregulārs. Piemēram, vasarnīcas vai uzņēmumi ar sezonālas komercdarbības raksturu.

Ja lietotājs vēlas izmantot «Speciālo» tarifu, to bez maksas varēs nomainīt AS «Sadales tīkls» klientu portālā www.e-st.lv vai pie sava elektroenerģijas tirgotāja, lai tas stātos spēkā jau ar nākamo mēnesi (periodā no šī gada jūlija līdz septembrim izmaiņas stāsies spēkā jau esošā mēneša ietvaros). Pāreju starp tarifu plāniem lietotājs gada laikā varēs veikt līdz pat 12 reizēm (vienu reizi mēnesī).