Piedalies laikraksta “Talsu Vēstis” aptaujā

Piedalies laikraksta “Talsu Vēstis” aptaujā

Lai nodrošinātu energoefektivitātes uzlabošanu mājsaimniecībās, fiziskajām personām pieejams atbalsts esošā apkures katla (kurā izmanto fosilo kurināmo – šķidro kurināmo, gāzi, ogles) nomaiņai, jaunu elektroenerģijas iekārtu (saules un vēja), kā arī siltumapgādes sistēmas projektēšanai un siltummezgla izveidei. Kopējais pieejamais finansējums līdz 2023. gada 31. decembrim ir 20 miljoni eiro, vienam atbalsta pretendentam pieejamais atbalsts — 15 tūkstoši eiro, atbalsta intensitāte līdz 70 procentiem. Šim atbalstam var pieteikties valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”.

Pieteikties atbalstam var Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu.

Piedalīties aptaujā vari šeit.