Piešķir papildus gandrīz pusmiljonu eiro Talsu pamatskolas pārbūvei

Piešķir papildus gandrīz pusmiljonu eiro Talsu pamatskolas pārbūvei

Nekvalitatīvi izstrādātais būvprojekts un būvdarbu laikā atklātie papildu neparedzētie apstākļi noveduši pie tā, ka 31. augusta Talsu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt papildu 471 485,87 eiro, lai būtu iespējams līdz galam realizēt Talsu pamatskolas pārbūves darbus.

Jau vairākkārt esam informējuši, ka kopš aizvadītā gada novembra Talsu pamatskolā notiek pārbūves darbi, kurus īsteno pilnsabiedrība «P un P būvniecības grupa» par 2 836 787,26 eiro (ieskaitot PVN). 30. janvārī Talsu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja lūgumu piešķirt papildu līdzekļus 66 550,35 eiro apmērā logu nomaiņai. Un 31. janvārī būvuzņēmējs informēja pašvaldību par apstākļiem, kas kavē būvdarbu izpildi — neatbilstības projektā un neapmierinoša komunikācija ar autoruzraugu SIA «Būvdizains», kuram iesniegti 28 jautājumi, bet nav saņemtas atbildes un risinājumi. Jau tad «P un P būvniecības grupa» norādīja, ka pastāv risks pabeigt darbus noteiktajā termiņā. Par nepilnībām būvprojektā un līdz ar to nepieciešamajiem papildu darbiem un attiecīgi arī papildu izmaksām būvuzņēmums informēja pašvaldību arī martā.

Būvuzņēmējs sagatavoja papildu būvdarbu apjomu tāmi

463 862,87 eiro (ieskaitot PVN) apmērā, ko iesniedza pašvaldībā 8. jūnijā. Iepazīstoties ar tajā norādītajiem nepieciešamajiem darbiem, rodas secinājums — būvprojekts sākotnēji izstrādāts nekvalitatīvi, kā arī būvdarbu laikā, veicot demontāžas darbus, atklājušies dažādi pirms tam nezināmi apstākļi.

Kā nepieciešamie papildu darbi norādīta vesela virkne, piemēram, projekta ietvaros nav paredzēta centralizētā ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas sistēma; veicot grīdas demontāžu, konstatēts, ka bojātas esošās pārseguma sijas; demontējot sporta zāles ķieģeļu mūri, konstatēts, ka daļa ēkas mūrējuma atdalījusies no kopējās sienas; esošais pārsegums zem sporta zāles skatuves daļas ir deformējies un funkcionāli nolietojies, tāpēc nepieciešams veikt zemskatuves daļas aizbēršanu ar grunti, izbūvēt jaunu grīdas pamatni un mūra atbalsta sienu, un daudzi citi.

Kamēr nepieciešamie papildu līdzekļi netika piešķirti, būvobjektā valdīja klusums aptuveni trīs nedēļas.

Daļai Talsu pamatskolas audzēkņu arī šajā mācību gadā jāmēro ceļš uz Vandzeni, kur nu jau otro gadu zinības tiks apgūtas Vandzenes muižas ēkā. /Foto: Edgars Lācis/

Lai risinātu radušos situāciju,

Talsu novada pašvaldība regulāri nosūtījusi autoruzraugam brīdinājuma vēstules, kā arī informējusi Ekonomikas ministriju un Būvniecības valsts kontroles biroju par autoruzrauga saistību nepildīšanu. Lai nodrošinātu būvdarbu nepārtrauktību un novērstu būvprojektā konstatētās nepilnības, pašvaldība apmaksāja būvprojekta izmaiņu ekspertīzes 7623 eiro (ieskaitot PVN) un 2904 eiro apmērā.

«Izvērtējot līguma laušanas iespēju ar būvuzņēmēju, pašvaldība secinājusi, ka šāda darbība radītu būtisku izmaksu pieaugumu un ievērojamas grūtības, proti, paildzinātu Talsu pamatskolas pārbūves darbu pabeigšanu vismaz par 18 mēnešiem un plānoto darbu izmaksas palielinātos vismaz par 1 327 953 eiro,»

skaidrots domes lēmumprojektā. Pašvaldība, lai pārliecinātos par tiesiskuma aspektu piešķirt prasītos papildu līdzekļus, vērsās pie neatkarīga jurista, kurš savā atzinumā norādījis, ka līdzekļus šajā gadījumā drīkst piešķirt.

Lai nodrošinātu Talsu pamatskolas pārbūves savlaicīgu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā, deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt nepieciešamo finansējumu — 471 485,87 eiro (šajā summā iekļauts būvdarbu izmaksu pieaugums un būvprojekta izmaiņu ekspertīzes).

Būvnieks solījis, ka Talsu pamatskolas pārbūves darbi tiks pabeigti līdz aprīļa beigām.

JAUNUMS

Tagad pieejama arī
“Talsu Vēstis” e-avīze.
Abonē un lasi savā telefonā, datorā vai planšetē no jebkuras vietas pasaulē.