Remontēs Dundagas ielu Talsos

Remontēs Dundagas ielu Talsos

Talsu novada pašvaldība startēja Satiksmes ministrijas (SM) investīciju projektu konkursā ceļu būvniecības projektiem, lai varētu Talsos veikt Dundagas ielas pakāpenisku atjaunošanu. Projekts guvis atbalstu, kas nozīmē, ka jau šogad uzsāksies ielas būvdarbi.

«Iela jau ilgstoši ir tehniski sliktā stāvoklī, ko apstiprina arī valsts SIA «Latvijas Valsts ceļi» atzinums. Jau 2021. gadā tika uzsākta Dundagas ielas seguma virskārtas atjaunošanas būvprojekta izstrāde, savukārt, lai piedalītos SM investīciju projektu konkursā, pašvaldība jūlijā izsludināja iepirkuma konkursu Dundagas ielas gājēju ietves un veloceliņa izbūves un ielas seguma virskārtas atjaunošanas 1. kārtai. Tas paredz pārbūvēt 800 metru posmu Dundagas ielā no Raiņa ielas līdz Lielgabalu ielai, atjaunot brauktuvi, gājēju ietvi, izbūvēt veloceliņu un lietus ūdens kanalizācijas tīklus, atjaunot apgaismojumu, labiekārtot un apzaļumot teritoriju,» informē Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko. Projekts tiks realizēts divās kārtās. 2. kārtā paredzēts atjaunot posmu no Lielgabalu ielas līdz pilsētas robežai.

Šogad uzsāksies būvdarbi, kā rezultātā atjaunos 800 metru posmu Dundagas ielā no Raiņa ielas līdz Lielgabalu ielai. Projekta 2. kārtā iecerēts atjaunot posmu no Lielgabalu ielas līdz pilsētas robežai. /Foto: Edgars Lācis/

Projekta 1. kārtas izmaksas plānotas 1 853 614,53 eiro (šeit un turpmāk ar PVN) apmērā. Šogad iecerētās izmaksas ir 92 041,86 eiro un nākamgad — 1 761 572,67 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums šogad būs nepieciešams 13 806,28 eiro apmērā, bet nākamgad — 264 235,90 eiro.

Pašlaik pašvaldība iesniegusi pieteikumu aizņēmuma ņemšanai Valsts kasē. Tiklīdz būs saņemts pozitīvs lēmums, tiks slēgts līgums ar būvnieku un notiks vienošanās par darbu grafiku. Kā apstiprina I. Fedko, darbi tiks uzsākti šajā gadā, kā to paredz investīciju projektu konkursa nosacījumi.