Rojas un Valdemārpils mākslas skolu audzēkņi vienojas kopīgā mākslas dienā

Rojas un Valdemārpils mākslas skolu audzēkņi vienojas kopīgā mākslas dienā

Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas laukumā 12. aprīlī noritēja mākslas diena, kurā tika atzīmēta arī Rojas mūzikas un mākslas skolas 55 gadu jubileja.

Pasākuma mērķis bija veikt sadraudzību ar Rojas mākslas skolas audzēkņiem, kuri, sadarbojoties cits ar citu, ievietoja Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas pakāpienos mozaīkas gabaliņus, kopīgi veidoja zīmējumus, kā arī atzīmēja Valdemārpils jauno literātu dzejoļu krājuma «Brīvestība» iznākšanu.
Mākslas diena šādā formātā Valdemārpilī notika pirmo reizi, un ar to lepojas Valdemārpils bibliotēkas un mūzikas un mākslas skolas kolektīvs, kuri organizēja šo pasākumu. «Mākslas dienas Latvijā ir notikušas jau kopš 1959. gada, un tie bija svētki, kas atdzīvināja katru pilsētu, tāpēc mēs vēlējāmies tādus svētkus ieviest arī Valdemārpilī, kas turpmāk būtu jau kā ikgadējs pasākums,» stāsta Valdemārpils bibliotēkas vadītāja Ieva Jaunupe.

«Valdemārpils mākslas skolas skolotājām ir ļoti laba sadarbība ar Rojas mūzikas un mākslas skolu, tāpēc radās ideja, ka varētu visi kopā sapulcēties un radīt vienu kopīgu pasākumu, ar mērķi nākamos gadus vēl paplašināties.»
Bērni, skolotāji un arī garāmgājēji varēja piedalīties, sadarboties un kopīgi veidot darbus, kuri būs apskatāmi vairākās vietās.

Artūrs Krūzmanis izveidoja darbu, kurā redzama ziemeļblāzma. Lai gan pats dzīvē to nav redzējis, viņu šī dabas parādība ļoti aizrauj. /Foto: Ģirts Grenevics/

«Mums ir ļoti laba sadarbība ar bibliotēku, mēs noteikti visus darbus izstādīsim tur — logos, izstādē, arī Valdemārpils un Rojas mākslas skolā izstādīsim, lai visi redz, ko šodien esam sastrādājuši,» atklāj Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas skolotāja Aija Gūtmane.

Kristers Kiršteins un Elizabete Martužāne ar savu kopīgi veidoto darbu, kurā attēlota nakts saule. /Foto: Ģirts Grenevics/

ija sadraudzēties ar Rojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, bērni darbus zīmēja kopā, nevis pa vienam. «Labāk ir sastrādāties ar citiem, jo tad rodas vairāk ideju un beigās sanāk interesantāks zīmējums,» teic Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas audzēkne Samanta Sanija Berģe, kura savu darbu veidoja kopā gan ar Valdemārpils, gan Rojas mākslas skolas audzēknēm.
Tā kā pasākums notika zem klajas debess, varēja vērot, ka skolēni savos darbos izvēlas attēlot sauli, kas ilgu laiku bija paslēpusies aiz mākoņiem. «Es ļoti priecājos, ka vismaz uz dienas beigām uzspīdēja saule, citādāk būtu jāizmanto ļoti daudz dzeltenās krāsas, lai mūsu darbi būtu saulaini un priecīgi,» smej Aija Gūtmane.

Valdemārpils vidusskolas kāpnēs tika ievietoti mozaīku gabaliņi, kā paliekoša piezīme par notikušo pasākumu. /Foto: Ģirts Grenevics/

«Mēs nākotnē noteikti turpināsim sadarboties ar Valdemārpils mūzikas un mākslas skolu — manuprāt, tā būtu ļoti jauka tradīcija. Un noteikti piesaistīsim arī pārējās mākslas skolas apkārtnē,» atzīst Rojas mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Līga Reine-Smilgaine.