Sašutuši par Talsu novada uzņēmējdarbības komisijas sastāva atlasi

Sašutuši par Talsu novada uzņēmējdarbības komisijas sastāva atlasi

Pagājušā gada oktobrī tika ierosināts veidot Talsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta komisiju, lai atbalstītu uzņēmēju iniciatīvas un sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Talsu novadā. Dienu pirms domes sēdes, 30. martā, kurā bija plānots apstiprināt komisijas locekļus, Talsu Komersantu kluba valde deputātiem nosūtīja vēstuli, paužot neapmierinātību ar kārtību, kādā veikta uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sastāva atlase. Neskatoties uz to, jaunās komisijas sastāvs domes sēdē apstiprināts.

Pērn 28. oktobrī Talsu novada dome pieņēma lēmumu atbalstīt Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu izveidot uzņēmējdarbības atbalsta komisiju. Tās plānotais sastāvs: dažādu jomu uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldības pārstāvji.

Talsu Komersantu klubs bažas izteicis jau agrāk

Februāra izskaņā Talsu Komersantu klubs (TKK) lūdzis sniegt informāciju par izvirzītajiem komisijas locekļu kandidātiem un izteicis kluba gatavību darboties komisijas sastāvā. 21. martā Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aldis Pinkens iepazīstinājis TKK valdi ar komisijas locekļu kandidātiem.

Dienu pirms domes sēdes deputātiem nosūtītajā vēstulē TKK uzsver — jau tikšanās reizē trīs komersantu kluba locekļi norādījuši, ka neatbalsta A. Pinkena vienpersoniski izveidotās komisijas locekļu atlasi. Norādot, ka nepieciešams komisijas locekļus ievēlēt demokrātiski pēc vienotiem, noteiktiem kritērijiem, rīkojot publisku pieteikšanos procesu, lai komisijā pieteiktos personas, kas vēlas strādāt un pārstāvēt savu nozari plašākā mērogā. Deputātiem adresētajā vēstulē tika lūgts noraidīt izvirzīto komisijas sastāvu un veidot demokrātisku pieteikšanās veidu, kā arī izteikts priekšlikums papildināt komisijas nolikumu, pievienojot komisijas sastāvam komisijas locekli, kas pārstāv TKK valdi. Vēstuli parakstījuši trīs TKK valdes locekļi — K. Lagzdiņa-Gricinska, A. Krēķis, J. Kalēja. TKK valdes priekšsēdētājs Kaspars Eihe vēstuli atteicies parakstīt.

Uzskata — rezultāts būtu līdzīgs

Domes sēdē skatot jautājumu par «Par Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sastāvu», domes priekšsēdētajas vietnieks Aldis Pinkens, kurš uzrunājis novada uzņēmējus un izveidojis komisijas sastāvu, skaidroja, ka, atbalstot iniciatīvu izveidot šādu komisiju, tika apstiprināts arī komisijas nolikums. Tas paredz, ka komisijā darbojas 11 locekļi — divi pašvaldības pārstāvji un deviņi novada dažādu nozaru uzņēmēji. Viņš piebilda, ka ne visi uzrunātie uzņēmēji vēlējušies iesaistīties komisijas darbā. Potenciālie komisijas locekļi vērtēti pēc viņu pārstāvēto uzņēmumu lieluma, apgrozījuma, atpazīstamības, darbinieku skaita, pēc uzņēmēju dalības dažādās nozaru asociācijās un darbības ārpus uzņēmuma un citiem kritērijiem. «Arī atklāta konkursa gadījumā uzņēmējus izvēlētos pašvaldība un iegūtu līdzīgu situāciju, kāda ir šobrīd. Izvēlētie locekļi spēj pārstāvēt nozari, teritoriju, plašāku skatu,» savu lēmumu par kandidātu izvēli pamatoja A. Pinkens. Viņš skaidroja, ka komisija lielā mērā veidota, balstoties uz TKK ierosinājumu, tādēļ izvēlēto locekļu vidū iekļauti arī kluba pārstāvji. «Komersantu klubs ir pietiekami liels, un plaši pārstāvēts, bet tas tomēr neietver visu teritoriju, visu nozaru uzņēmējus, tā ir biedrība, kurā ir savs dalībnieku loks. Būtībā daļēji šī komisija dublē iepriekšējo saziņu ar uzņēmējiem, bet tās ir divas paralēlas lietas, nevis viena un tā pati,» skaidroja A. Pinkens.

Apstiprina uzņēmējdarbības komisijas sastāvu

Jautājumu izskatot, domes sēdē nolasīja AS «Talsu autotransports» pārstāves un TKK valdes locekles Janas Kalējas iesniegumu par kandidatūras atsaukšanu, to pamatojot ar nepieņemamu komisijas kandidātu atlases veidu. Talsu Komersantu kluba «Facebook» profilā norādīts, ka no komisijas locekļa amata savu kandidatūru atsaucis arī AS «Talsu piensaimnieks» valdes priekšsēdētājs Dainis Norenbergs. Domes sēdes laikā vēl nebija saņemts oficiāls atteikums, tādēļ sēdē lemts par sekojošu lēmumprojektu: komisijas priekšsēdētājas pienākumus pildīs Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone, pašvaldību pārstāvēs arī domes deputāts un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Ainis Stūrmanis, tirdzniecības nozari pārstāvēs Andris Kiršentāls, viesmīlības un tūrisma nozari — Zane Vaivode, mežizstrādes un kokapstrādes nozari —Andis Araks, būvniecības nozari — Vilnis Mālmeisters, lauksaimniecības nozari — Jānis Zadiņš, pārtikas produktu ražošanas nozari — Dainis Norenbergs, zivsaimniecības nozari — Ingus Veckāgans, bet mājražošanas un amatniecības nozari — Dzintars Silgals.

Aldis Pinkens norādīja, ka ir būtiski ar uzņēmējiem apspriest Talsu novada attīstības jautājumus, lai vēlāk domes sēdēs tiktu pieņemti ne tikai pēc pašvaldības domām labākie risinājumi, bet arī pēc uzņēmēju domām. Tāpat nav izslēgts, ka, redzot nepieciešamību, komitejas sastāvā tiks iekļauti vēl citu nozaru pārstāvji.

JAUNUMS

Tagad pieejama arī
“Talsu Vēstis” e-avīze.
Abonē un lasi savā telefonā, datorā vai planšetē no jebkuras vietas pasaulē.