Skolotāju streiks tomēr nenotiks

Skolotāju streiks tomēr nenotiks

Valdība un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) panākusi vienošanos. Tādēļ sestdien, 17. septembrī, Ministru kabinets ārkārtas sēdē izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu.

Ministrijas kopējais piedāvājums — 59 176 925 eiro apmērā 2023. gadā un 60 256 516 eiro apmērā turpmāk ik gadu — aptver visas izglītības jomas, izņemot augstāko izglītību. Valdība atbalstījusi arī IZM priekšlikumu par 3,7 miljonu eiro piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu digitālo platformu mācību materiālu pieejamību.

Līdz šā gada 1. decembrim paredzēts, ka ministrija izstrādās un iesniegs valdībā rīkojuma projektu par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieauguma grafiku no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim, ievērojot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.—2027. gadam noteiktos darba samaksas pieauguma principus.

Atalgojuma zemākā likme būs 1080 eiro

Tikai dažas dienas pirms paredzētā streika sākuma panākta vienošanās, ka vispārējās izglītības, pamata un vidējās izglītības pakāpes skolotājiem no 2023. gada 1. janvāra viena skolēna vidējo mērķdotācijas apmērs tiek palielināts no 115 eiro līdz 127 eiro, kas nozīmē papildu līdzekļus pedagogu algu palielināšanai.

Sākot no 2023. gada 1. septembra, tiek ierosināts veikt pāreju no 30 stundu darba nedēļas uz 36 stundu darba nedēļu, nodrošinot samērīgu darba stundu attiecību starp kontaktstundām un darba stundām pārējo pienākumu veikšanai, arī proporcionāli palielinot skolotāju zemāko bruto algas likmi no 900 eiro uz 1080 eiro.

Pirmsskolas izglītības pakāpes pedagogiem no 2023. gada 1. janvāra viena bērna vidējais mērķdotācijas apmērs tiek palielināts no 82 eiro līdz 90 eiro, un samaksa par zemāko algas likmi — paaugstināta līdz 1070 eiro, kas nozīmē 100 eiro pieaugumu salīdzinājumā ar šā gada septembri. Sākot no 2023. gada 1. septembra, slodzes sastāvu plānots noteikt 34 stundas nodarbību vadīšanai un sešas stundas citu pienākumu veikšanai.

Profesionālā un interešu izglītība

Profesionālajā izglītībā paredzēta skolotāja slodzes sabalansēšana, vienlaikus saglabājot skolotāja tiesības izvēlēties savu darba slodzes apjomu, kas nepārsniedz Darba likumā noteikto kopējo darba slodzi nedēļā (40 stundas). Virzība uz sabalansētu slodzi paredz nepieciešamu papildu finansējumu 11% apmērā pret 2022. gada profesionālās izglītības pedagogu darba samaksas dotāciju. Tas ļaus šobrīd noteiktajā pedagogu darba slodzes proporcijā paredzētās divas stundas citu pienākumu veikšanai palielināt līdz četrām stundām. Tāpat arī interešu izglītības pedagogu darba slodzes sabalansēšanai paredzēts 11% finansējuma pieaugums, nosakot pakāpenisku gatavošanās stundu palielinājumu, vēsta IZM.

Līdz šā gada 1. decembrim jāizstrādā grozījumi normatīvajos aktos, kas ir saistīti ar skolotāju slodzes izmaiņām, kā arī IZM kopā ar LIZDA, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju jāizstrādā vadlīnijas par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu.