Talsos slēdz spēļu zāli “Aladins”

Talsos slēdz spēļu zāli “Aladins”

Talsu centrā, K. Valdemāra ielā 2, piefiksēts brīdis, kurā no ēkas, kur daudzus gadus atradās spēļu zāle “Aladins”, noņem tā uzraksta burtus.

“Talsu Vēstis” sazvanīja uzņēmumu SIA “DLV”, kas norādīts saziņai ar šo zāli, un saņēma īsu atbildi, ka zāle tiek slēgta un vairs nedarbosies. Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns “Talsu Vēstīm” teic, ka šobrīd nav tādu saistošo noteikumu, kas liegtu šādām zālēm darboties. Spēkā nav vēl arī Talsu novada (līdz 1. jūnijam) teritorijas grozījumi, kas šo darbību ierobežotu vai liegtu. Grūti esot arī komentēt notiekošo ar spēļu zāli “Aladins”, jo ēka nav pašvaldības īpašums.

Foto no https://www.instagram.com/talsu_apkartne/