Meža īpašumi

Vietējais mežsaimniecības uzņēmums pēk visu veidu meža īpašumus – izcirtumus, jaunaudzes, briestaudzes. Interesē dažāda lieluma platības. Augstākā cena reģionā! Tālrunis 29175345.