Pērk nekustamos īpašumus

Pērk nekustamos īpašumus ar mežu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā! Cena līdz 7000 EUR/ha. Telefons 26129919.