Sertificēts taksators

Sertificēts taksators profesionāli izgatavos inventarizācijas lietu Jūsu mežam! Cena 60 EUR! Piedāvājam arī: mežaudzes novērtēšanu; cirsmu dokumentācijas sagatavošanu; īpašuma robežu, kupicu ierīkošanu un atjaunošanu; bezmaksas konsultācijas. Strādājam visā Latvijā! Tālrunis 29175345.