Strādā uz kopīgu mērķi — radīt kvalitatīvus pasākumus iedzīvotājiem

Strādā uz kopīgu mērķi — radīt kvalitatīvus pasākumus iedzīvotājiem

Laidzes Brīvā laika pavadīšanas centra (BLPC) vadītāja Madara Aizgrāve stāsta, ka šādi centri laukos ir vajadzīgi, lai jauniešiem būtu iespēja savu brīvo laiku pavadīt jēgpilni un interesanti, kā arī iedzīvotājiem uz vietas būtu pieejami kultūras un sporta pasākumi. Vietējā kopiena un pārvalde esot centra lielākie atbalsti, kuriem pateicoties iespējams ar pilnu jaudu nodrošināt iestādes darbību.

Strādājot vairākus gadus kultūras jomā Talsu novadā, radošais darba ceļš šī gada februārī aizvedis M. Aizgrāvi uz Laidzes BLPC. Viņa stāsta, ka jaunajā darba vietā iejutusies ļoti labi. «Laidze man nav sveša. Te ir brīnišķīgs kolektīvs, izpalīdzīgi kolēģi un forši iedzīvotāji, kuri ir atsaucīgi un reizēm vēršas pie manis ar savām idejām un vēlmēm. Domāju, ka mums citam ar citu ir ļoti laba sadarbība.»

Centri jauniešiem ir vajadzīgi

Laidzes BLPC ēka atrodas Laidzes centrā, kuras apakšstāvā ir četras telpas: zāle, radošā telpa, novusa zāle un trenažieru zāle, kas domāta iedzīvotāju ikdienas brīvā laika pavadīšanai. «Pamata mērķauditorija, protams, mums ir bērni un jaunieši. Viņiem šī ir lieliska iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku — rīkojam radošās darbnīcas, meistarklases un sportiskas aktivitātes. Mums ir savs pastāvīgo apmeklētāju kodols jeb, kā mēs viņus saucam, «mūsu bērni», kuri regulāri nāk uz centriņu.

Radošās darbnīcas un meistarklases veidojam vidēji reizi mēnesī, sestdienās. Decembra sākumā to rīkojām saistībā ar Ziemassvētku tēmu, novembrī tā bija Latvijas valsts svētku tematika u.tml. Arī Ziemassvētku brīvdienās, kas teju ir klāt, katru dienu paredzētas dažādas aktivitātes,» stāsta centra vadītāja.

M. Aizgrāve ir pārliecināta, ka šādi centri laukos ir nepieciešami: «Tos vajag, lai bērni nesēdētu mājās, piemēram, telefonos un datoros, bet iznāktu ārā, satiktu citus bērnus, kopā «padauzītos» un lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Tā ir iespēja redzēt kaut ko vairāk par mājām un skolas solu. Šādā veidā jauniešiem ir iespēja izprast, ka savu brīvo laiku var pavadīt ļoti dažādi: sportiski, aktīvi, radoši, gūstot jaunus iespaidus un prasmes. Un arī bērnu vecākiem ir mierīgs prāts, zinot, kur ir viņu atvase. Tāpat šādu centru darbība nepieciešama, lai iedzīvotājiem uz vietas būtu iespēja apmeklēt kultūras un izklaides pasākumus.»

Vadītāja uzteic vietējos aktīvos, sportiskos puišus. Vidēji reizi mēnesī notiek novusa turnīri, norisinās arī zolītes turnīri. «To visu organizē jaunietis Kārlis Paegle, kurš uzņēmies brīvprātīgi pulcināt puišus, kuriem patīk šie sporta veidi. Jāpiemin arī spēcīgā telpu futbola komanda, kura «Halles kauss telpu futbolā» spēlēs nesen izcīnīja kausu. Mums ir ļoti sportiski iedzīvotāji.»

Laba sadarbība izveidojusies ar Laidzes pirmsskolas izglītības iestādi «Papardīte», kopā svinot svētkus ar kopīgi rīkotiem pasākumiem, kas kļuvusi par skaistu tradīciju.

Vaicāta par lielākajiem izaicinājumiem ikdienas darbā, Madara Aizgrāve norāda, ka tā ir interesantu un saistošu pasākumu organizēšana ar mazu finansējumu.

Plašs atbildības loks

Ikdienā viņai darba netrūkst, jo ne tikai kopā ar kolēģi jānodrošina bērnu un jauniešu atpūtas un izklaides iespējas, bet arī jārīko kultūras un sporta pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Vislielākā interese esot par ballēm, uz kurām ierodas ne vien vietējie, bet arī ciemiņi no citiem pagastiem. Jau astoņus gadus par skaistu tradīciju Laidzē kļuvuši «Mazie operas svētki», uz kuriem brauc viesi arī no kaimiņu novadiem. Laidzes BLPC ir arī izstāžu zāle un telpa, kurā ierīkots Laidzes pamatskolas un Laidzes tehnikuma muzejs. Ikdienā jārūpējas arī par amatierkolektīviem (sieviešu vokālais ansamblis «Puķuzirnis», vidējās paaudzes deju kolektīvs «Virpulis», bērnu deju kolektīvs «Virpulītis»), darbojas senioru klubiņš «Brūklenājs» un grupiņa ar Laidzes adītājām. Lai ikdienā un svētkos iedzīvotājiem būtu patīkami pastaigāties pa Laidzi, BLPC darbinieki kopā ar kolēģiem no pārvaldes cenšas regulāri sapost un izdekorēt apkārtni atbilstoši tā brīža svētku tematikai. Centra vadītāja vērš uzmanību, ka ēkā tiek arī iznomātas telpas. Atsaucība esot diezgan liela, jo cilvēki pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas vēloties svinēt dzīvi, atzīmējot dažādus notikumus.

«Ja nebūtu tik cieša un laba sadarbība ar pagasta pārvaldi, daudz kas nevarētu notikt,» teic BLPC vadītāja. «Pasākumi tiek veidoti kopīgiem spēkiem. Kad redzi, ka kolēģi noliek malā savus ikdienas darbus, lai nāktu talkā (rīkojot lielākus pasākumus, kā šovasar notikušo «Laidzes pamatskolas 140 gadu un Laidzes tehnikuma 100 gadu jubilejas salidojumu»), piemēram, pagasta pārvaldes vadītājai braucot uz mežu pēc meijām, tas parāda, cik ļoti esam saliedēti kā komanda. Tajā brīdī nav svarīgi, vai tu esi sekretārs, apkopējs vai vadītājs, esam vienots veselums, kas strādā uz kopīgu mērķi — radīt kvalitatīvu, labu pasākumu mūsu iedzīvotājiem.»

JAUNUMS

Tagad pieejama arī
“Talsu Vēstis” e-avīze.
Abonē un lasi savā telefonā, datorā vai planšetē no jebkuras vietas pasaulē.