Svinīgā pateicības zīmē aizvadīta sociālo darbinieku diena

Svinīgā pateicības zīmē aizvadīta sociālo darbinieku diena

Novembra otrajā otrdienā tiek atzīmēta Eiropas sociālo darbinieku diena, un arī visā Latvijā. Talsu novada Sociālā dienesta darbinieki pulcējās Pastendes kultūras namā, kur virtuozā, harizmātiskā izpildītāja Riharda Saules ģitāras skaņu pavadībā svinēja savus svētkus.

Jomas pārstāvjus profesionālajos svētkos sveica Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Astrātovs un Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, sociālajos un veselības jautājumos Dainis Karols. Andis Astrātovs uzrunā uzsver, ka Talsu novadam sociālie darbinieki ir nozīmīgi un ļoti svarīgi, jo tie dara vienu no pašvaldības pamatlietām, proti, sniedz palīdzību novada iedzīvotājiem. «Jūs kopā ar bāriņtiesu un pašvaldības policiju esat tas lielākais un stabilākais atspaids mūsu novada iedzīvotājiem. Paldies jums par to,» pauž novada domes priekšsēdētāja vietnieks. Savukārt Dainis Karols velta pateicīgus vārdus, sakot, ka «šis ir gaismas, lāpu un svecīšu mēnesis. Arī katrs no jums ir kā liesma, kas spēj sasildīt un dvest sirds siltumu. Un ir šī enerģijas apmaiņa. Paldies par labestību un palīdzību, ko sniedzat novada iedzīvotājiem!» Viņš uzteic veiksmīgo sadarbību ar Talsu novada Sociālo dienestu vairāku gadu garumā, paužot, ka sociālās jomas darbinieki savā ziņā ir pārmaiņu aģenti.

«Spēju sajust darbinieku komandas spēku. Spēku tādā izpratnē, ka situācijās, kad ir problēma, nav vēstījuma, ka viņi kaut ko nevar. Ja ir problēma, tad Daces Zeļģes un Ilzes Kārklevalkas veidotā komanda nāk ar ziņu, kā problēmu var risināt,»

atzinību izteic D. Karols.

Talsu Sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe svinīgajā pasākumā teic, ka vienmēr priecājas par jauniem darbiniekiem, taču īpaši novērtē tos, kuri dienestā strādā ilgstoši. Šogad atzinības rakstu par ieguldījumu sociālajā darbā piecu gadu garumā saņēma Eva Mackēviča, bet par 15 darba gadu ieguldījumu atzinību saņēma Benita Štrodaha, Vija Ernstsone un šoferis Jānis Tirzmalis.

Jauna tradīcija ar līdzcilvēku līdzdalību

Dace Zeļģe skaidro, ka sociālā dienesta darbinieki «ir cilvēki, kas plecu pie pleca ikdienā veido sociālās drošības tīklu tiem, kuri izkrituši cauri citiem tīkliem. Mūsu darbs ir apjomīgs un emocionāli smags, tāpēc ir tik svarīgi to novērtēt. Šī iemesla dēļ kopā ar Ilzi Kārklevalku izdomājām, ka vajadzētu ļaut arī novada iedzīvotājiem pateikt paldies.» Tādēļ ieviesta jauna tradīcija — iedzīvotājiem bija dota iespēja ieteikt sociālo darbinieku, kuram viņi vēlas īpaši pateikties, kā arī darbinieki no sava vidus izvēlējās kolēģi, kuru vēlējās godināt.

Pateicība ar novada iedzīvotāju atzinīgo novērtējumu par darbu sociālajā darbā un sirds siltumu tiek pasniegta Guntai Fībigai (no kreisās), Vijai Brando un Ingunai Kronbergai. Brīdis — emocionāls un aizkustinošs. /Foto: Edgars Lācis/

Visvairāk ieteikumu šogad saņēma trīs Talsu novada Sociālā dienesta darbinieces. Ar aplausiem kuplās auditorijas priekšā tika sagaidīta sociālā darba nodaļas vadītāja Gunta Fībiga. Par viņu iedzīvotāji pauduši atzinīgus vārdus kā par smaidīgu, atsaucīgu, pretimnākošu darbinieci, kura cenšas atrast risinājumu jebkurā situācijā, sakot, ka viņa ir «cilvēks savā vietā». Tāpat Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece Vija Brando saņēmusi tikpat atzinīgu vērtējumu ieteicēju skaita ziņā, cik kolēģe Gunta. Par viņu iedzīvotāji sacījuši: «Smaidīga, atsaucīga un vienmēr cenšas izdarīt vairāk, nekā viņai prasa. Ieinteresēta vienmēr palīdzēt.» Savukārt Sociālā darba nodaļas sociālā darbiniece darbam ar jauniešiem Ingunai Kronbergai tika adresēta pateicība no Talsu 2. vidusskolas par skolas un starpinstitūcijas sadarbību. Pateicoties Ingunai, sadarbība kļuvusi efektīvāka, lai risinātu problēmsituācijas. Skolas pārstāvji pauž, ka Inguna ir ļoti atsaucīga un liels atbalsta plecs ne tikai skolas personālam, bet arī izglītojamiem un viņu ģimenēm. Inguna ir arī daļa no komandas, jo iesaistījusies «Skolas 2030» profesionālās pilnveides semināru ciklā «Skola katram bērnam», esot gatava izaicinājumiem, veidojot iekļaujošo skolu katram bērnam.

Pateicības nebeidz plūst

Savu kolēģu novērtējumu par ieguldīto darbu saņēma Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ilze Kārklevalka, kurai, pēc kolēģu paustā, raksturīgs «iekšējais miers, objektivitāte, sapratne un atbalsts. Viņa ir zinoša, pie viņas vienmēr var doties pēc padoma, atrod risinājumu vietās, kur, šķiet, risinājumu nav. Ilze piedalās jauninājumu ieviešanā sociālajā darbā.» Savukārt Valsts Probācijas dienesta pateicības raksts tika pasniegts Solveigai Fogelei par veiksmīgu sadarbību valsts probācijas dienesta uzdevumu izpildē. Talsu Sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe pateicības vārdus izteic arī Dainim Karolam un Andim Astrātovam par to, ka sociālā joma novadā pacēlusies pirmrindniekos, pateicoties viņu ieguldījumam. Tāpat novērtēts tiek Talsu novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas iekšējās komunikācijas speciālistes Danas Vecmanes ieguldījums. Stipra komanda bez laba kapteiņa nav iedomājama, tādēļ pateicība darbinieku vārdā tiek veltīta arī Talsu novada Sociālā dienesta vadītājai Dacei Zeļģei.

Savu kolēģu novērtējumu par ieguldīto darbu, atbalstu, profesionālo darbību saņēma Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ilze Kārklevalka, kurai raksturīgs iekšējais miers, objektivitāte, sapratne un atbalsts. /Foto: Edgars Lācis/

Darbā ar klientu — kā cimds ar roku

Pēc darbinieku godināšanas svinīgā nots vēl nebeidzas, jo kolēģi turpina dāvināt ziedus atzinību saņēmušajiem, ko pavada neviltots prieks un sirsnīgi vārdi. Gunta Fībiga, saviļņota par novērtējumu, pastāsta, ka ikdienā viņas darbs «ir tieši ar saviem darbiniekiem, kuri ir paši labākie un mīļākie. Strādāju jau kopš 2008. gada, un mana darba vieta ir Mērsrags. Mūsu kolektīvs ir ļoti draudzīgs. Un cenšamies gadu gadiem salauzt tos nepareizos stereotipus. Sociāls dienests ir atbalstošs.

Mēs neesam represīva iestāde ar ļauniem nodomiem, bet kopā ar klientu mēģinām kopīgi rast risinājumu viņa problēmām. Klients vienmēr ir noteicējs, un mēs respektējam viņa lēmumu, jo mēs nedzīvojam viņa vietā. Mēs varam tikai virzīt un ieteikt. Vajadzības ar gadiem gan paliek smagākas un dziļākas, un inovācijas dod lielu atspaidu un virzienu.

Piemēram, konsultācijas varam rīkot arī attālināti. Mēs pielāgojamies cilvēkam, jo ir svarīgi tikties un palīdzēt… Daudz ko mācāmies gan mēs no savām kļūdām, gan klienti no savām. Un mums ir jābūt kā cimdam ar roku,» atklāj G. Fībiga.

Savukārt Inguna Kronberga par savu darbu teic, ka palīdz jauniešiem, kuriem ir kādi sarežģījumi mācībās vai ar nākšanu uz skolu. «Nav neviena jaunieša, kurš negribētu iet uz skolu un sekmīgi mācīties. Visi to grib, bet ir kaut kādi iemesli, kāpēc ir tā, kā ir. Pa šiem gadiem esmu iemācījusies priecāties, ka ar viņiem nenotiek sliktāk, pat ja neredzu lielu progresu. Sociālā darbā rezultāti nav tūlītēji. Ja jaunietis pasaka, ka varējis aiziet kaut ko pateikt visas klases priekšā angļu valodā, ko nekad iepriekš nav varējis, tas ir viņa sasniegums. Un tas ir liels sasniegums arī man,» atzīst I. Kronberga, novērtējot iespēju palīdzēt.