Talsu novads sveic izcilākos skolēnus

Talsu novads sveic izcilākos skolēnus

Nupat aizvadītais mācību gads noslēdzies, un tas līdzīgi kā iepriekšējie pandēmijas apstākļos ir bijis izaicinājumu un dažādu grūtību piesātināts. Mācību gada sākumā īstenotās klātienes mācības diezgan ātri tika nomainītas uz attālinātajām, un tikai pavasarī, pandēmijas norietā, mācību process atgriezās klātienē.

Ik gadu kā tradīcija, mācību gadam noslēdzoties, Talsu novada pašvaldība sveica novada izglītības iestāžu audzēkņus, lai pateiktos par novada vārda nešanu tālāk gan Latvijas, gan Eiropas un pat pasaules robežās. 8. jūnijā ar Talsu novada pašvaldības Goda rakstiem un naudas balvām 15 407 eiro vērtībā par izciliem sasniegumiem 2021./2022. mācību gada garumā novērtēti 45 izglītojamie vispārējā izglītībā, 27 izglītojamie profesionālās ievirzes izglītībā — mākslā un mūzikā —, savukārt par sasniegumiem sportā apbalvojumus saņēma 33 sportisti un deviņas komandas. Par izciliem sasniegumiem interešu izglītībā Goda rakstu un naudas balvas saņēma 15 audzēkņi un viena komanda. Goda rakstu un naudas balvu pasniegšanas galvenais mērķis ir rosināt audzēkņos vēlmi tiekties pēc aizvien lielākiem un augstākiem sasniegumiem dažādās jomās, un ik gadu šo laureātu skaits pieaug.

«Prieks ir par to, ka sasniegumu nepaliek mazāk. Šajā gadā sasniegumu skaits ir lielāks nekā pagājušajā gadā. Tam ir divi iemesli. Viens iemesls ir tas, ka nav vairs tik liela «Covid» situācija kā pagājušajā gadā, un otrs — Talsu novads ir kļuvis lielāks un šobrīd mēs apbalvojam gan iepriekšējā Talsu novada, gan Dundagas, Rojas un Mērsraga novada izglītojamos,» bilda Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.

Klātesošos muzikāli priecēja televīzijas šova «X faktors» ceturtās sezonas uzvarētāja — novadniece Grēta Grantiņa. /Foto: Monta Megija Učelniece/

Lielai daļai šī godināšanas ceremonija ir jaunums, taču ir arī daudzi tādi audzēkņi, kam balvu saņemšana ir kļuvusi par tradīciju vairāku gadu garumā. Talsu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieks Armands Grencis atklāj, ka šī viņam ir jau ceturtā reize, saņemot apbalvojumu. Viņš arī pozītīvi vērtē Talsu novada pašvaldības iniciatīvu šādu balvu piešķiršanai: «Es uzskatu, ka tas ir labi. Tas motivē jauniešus censties, it īpaši šodien varēja redzēt vairākus mazos sākumskolēnus, kam šis novērtējums ir liela motivācija turpināt cīnīties un darīt maksimālo.» Līdzīgi vērtē arī Talsu Kristīgās vidusskolas 12. klases audzēknis Niks Feifers, atzīstot, ka skolēniem patīk šādā veidā pateikts publisks paldies par ieguldīto darbu.

Jāteic, ka šis gads nācis ar nelielām izmaiņām — šogad apbalvoja tikai audzēkņus. Pedagogu, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā un izaugsmes veicināšanā, godināšanu plānots pietuvināt Skolotāju dienai oktobra sākumā, kad ik gadu tiek apbalvoti arī izcilākie skolotāji mācību procesā.