Talsu 9. maija iela — turpmāk Maija iela

Talsu 9. maija iela — turpmāk Maija iela

Vai Talsos ir jābūt 9. maija ielai? Diskusijas par šo jautājumu radās pēc Krievijas Federācijas iebrukuma Ukrainā. Veicot iedzīvotāju aptauju, tostarp uzklausot arī pašas ielas iedzīvotāju viedokli, vakar domes sēdē nolemts ielu pārdēvēt par Maija ielu.

Karam sākoties, aktualizējās jautājums par ielu nosaukumu maiņu, kas savu nosaukumu ieguvušas, slavinot Padomju Savienību. 9. maijs ir datums, ko Padomju Savienībā sauca par Uzvaras dienu, atzīmējot Sarkanās armijas uzvaru pār nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. Vienlaikus Latvijai tas nozīmēja neatkarības zaudēšanu un okupāciju vairāk nekā piecdesmit gadu garumā.

Ielas nosaukuma maiņu ierosināja iedzīvotāji

Talsu Fotokluba biedri vērsās domē ar lūgumu izskatīt ielas nosaukuma maiņu, piedāvājot variantu — Saulespuķu iela. «Talsu Vēstu» aptaujā sociālajā vietnē facebook.com no 300 atbildēm, 81% atbalstīja šo ideju, tomēr daži norādīja, ka 9. maijs ir Eiropas diena, kas ir miera kustības diena. Savukārt vēlāk novadpētnieks Imants Tamsons redakcijā vērsās ar vēstures faktu atspoguļojumu. Viņš norādīja, ka tagadējā 9. Maija iela līdz 1963. gadam saucās Tirgoņu iela. Ar pilsētas izpildu komitejas 1963. gada 1. augusta lēmumu Tirgoņu ielu pārdēvēja par 9. Maija ielu, bet Adieņu ielu par 1. Maija ielu. Imants Tamsons ielu ierosināja pārdēvēt par Ojāra ielu, jo Latvijas pirmās brīvvalsts 30. gados pilsētas plānā Ojāra iela bija iezīmēta. Ojārs ir folklorista Ansa Lerha-Puškaiša stāsta «Ojārs» varonis, stiprinieks ar cīnītāja garu, kurš reāli dzīvojis Talsciemā.

Lielākā daļa respondentu «Talsu Vēstu» aptaujā un arī Talsu novada pašvaldības veiktajā aptaujā par piemērotāko nosaukumu atzina ielas pārdēvēšanu par Saulespuķu ielu, bet pašas ielas iedzīvotāju vairākums atbalstīja ielas pārdēvēšanu par Maija ielu. /Foto: Edgars Lācis/

Pašvaldības aptaujas rezultāti

Talsu novada pašvaldība 19. aprīlī elektroniskajā vidē izsludināja iedzīvotāju aptauju par 9. Maija ielas Talsos nosaukuma maiņu, jautājot, vai vispār ir nepieciešams mainīt ielas nosaukumu un piedāvājot izvēlēties no variantiem: Saulespuķu, Saulgriežu, Ojāra, Tirgoņu, 4. Maija, A. Pelēča, Ž. Sūniņa, Maija iela.

Aptaujā varēja piedalīties jebkurš bez reģistrēšanās. To negodprātīgi bija izmantojis, kāds, kas vēlējies saglabāt ielas esošo nosaukumu, īsā laika sprīdī iesniedzot aptuveni 3055 atbildes. Tās rezultāta noteikšanā netika ņemtas vērā, tajā pašā laikā aptaujas rezultātus padarot aptuvenus. Par atbalstu 9. Maija ielas nosaukuma maiņai saņemtas 870 atbildes (87,7%), bet par esošās ielas nosaukuma saglabāšanu saņemtas 122 atbildes (12,3%).

/Foto: Edgars Lācis/

Lielākais atbalsts — Saulespuķu ielai

Iedzīvotāju balsojumā pirmo vietu ieņēma Saulespuķu ielas nosaukums, otrajā vietā — Tirgoņu iela, trešajā — 4. maija iela, bet ceturtajā — Maija iela. Savukārt, sazinoties ar 9. Maija ielas īpašumu saimniekiem īsziņas veidā un elektroniski, no 15 atbildi snieguši deviņi. No tiem septiņi pauduši nepieciešamību ielas nosaukumu mainīt, bet divi vēlējušies atstāt esošo. Četri īpašumu saimnieki vēlējušies, lai ielu pārdēvē par Maija ielu, balsojuma otrajā vietā ar vienādu balsu skaitu (divām par katru) ierindojas 4. maija ielas un Saulgriežu ielas nosaukumi, savukārt viens īpašnieks atbalstījis Saulespuķu ielas nosaukumu.

Ceturtdienas, 28. maija Talsu novada domes sēdē Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Aldis Pinkens norādīja, ka apstiprināšanai deputāti vēlas virzīt lēmumprojektu par ielas nosaukuma maiņu uz Saulespuķu ielu, to pamatojot gan ar iepriekš minētajām abām aptaujām, gan Talsu Fotokluba izrādīto iniciatīvu, gan personīgajiem uzskatiem. Pēc deputātu diskusijām par piemērotāko ielas nosaukumu apstiprināšanai tika virzīts lēmumprojekts ielu pārdēvēt par Maija ielu. Ar 18 balsīm «par» lēmumprojekts guva apstiprinājumu.

Domes lēmums stāsies spēkā pēc konkrētā nosaukuma saskaņošanas ar Valsts valodas centru. Lai ielas iedzīvotājus nepadarītu par situācijas ķīlniekiem, izdevumus, kas saistīti ar ielas nosaukuma maiņu, segs pašvaldība.