Talsu «Daugavas vanagi» — ar patriotismu sirdī un rūpīgumu darbos

Talsu «Daugavas vanagi» — ar patriotismu sirdī un rūpīgumu darbos

Katra mēneša pirmajā piektdienā 11.00 kopā sasaucas biedrības «Daugavas vanagi Latvijā» (DVL) Talsu nodaļa, ko vada Inta Libreiha. Šobrīd pulcēšanās notiek Talsu Pensionāru biedrībai ierādītajās telpās Kalna ielā 4, un tikšanās reizes allaž iesākas ar «Daugavas vanagu» himnas svinīgu dziedāšanu, jo patriotisms — kopā sanākšanas vadmotīvs.

Ciemojoties pie DVL Talsu nodaļas tieši Sveču dienā, kas iezīmē ziemas vidu, kopā sanākuši vairāku paaudžu ļaudis. Vecākais — Kārlis Reimats, kuram ir jau 97 gadi. Biedrībā kopā reģistrēti 42 biedri. Sandis Pūce ir ne vien DVL Talsu nodaļas biedrs un valdes loceklis, bet arī šīs biedrības Latvijas mēroga valdes loceklis.

«DVL piedalās visos valsts pasākumos. Ir prieks satikties un kopā būt ar šiem cilvēkiem, un, jā, es esmu Latvijas patriots. Tā ir labdarības organizācija, kas darbojas vairākās pasaules valstīs, un tās misija ir pulcēt latviešus visā pasaulē vienotas tautas kopības saglabāšanā. Tā ir leģionāru organizācija ar mērķi godināt visus karavīrus, kas cīnījušies par Latvijas neatkarību un brīvību, un palīdzēt leģionāriem un viņu ģimenēm. Tas, ka šī biedrība ir senioru organizācija, ir stereotips, jo DV vēsturē tā ir dažādu paaudžu organizācija. Latgales pusē izteikti daudz ir mazo vanadzēnu organizāciju. Tā ir vispasaules organizācija. Amerikā, piemēram, ir ap 2000 biedru, bet mums Latvijā — ap 600,»

skaidro Sandis Pūce.

Savukārt DVL Talsu nodaļas priekšniece Inta Libreiha pastāsta, ka viņa Daugavas vanadze ir kopš 1992. gada. «Mans tētis bija leģionārs. Oficiāli vadītāja šeit esmu gandrīz trīs gadus. Esam patriotiska nevalstiska bezpeļņas organizācija, vispasaules organizācijas sastāvdaļa. DV organizācija ir dibināta 1945. gadā Zedelgemā, Beļģijā, bet DVL tika dibināta 1991. gadā,» pauž I. Libreiha, kura tikšanās reizē visiem atsauc atmiņā 2023. gada norises, aktivitātes un pastāsta par DVL Talsu nodaļas sastāvu un izmaiņām, kas notikušas pēdējā gada laikā. Viņa informē, ka 2023. gada sākumā nodaļā bija 39 biedri, bet šobrīd — 42. Mūžībā aizgājušas divas kundzes, bet biedrībā iestājušās piecas vanadzes. Talsu nodaļā ir 15 Daugavas vanagi un 27 vanadzes, no kuriem aktīvi ir puse, jo astoņi biedri vecuma vai slimības dēļ uzturas tikai savā mājvietā, bet pārējie neaktīvie biedri vēl nav sasnieguši pensijas gadus, tāpēc ir aizņemti darbā. 12 biedri ir vecumā zem 70, pārējiem 30 biedriem ir vairāk gadu. 90 gadu slieksni ir pārkāpuši pieci biedri.

Ar motivāciju pieminēt un neaizmirst

Pagājušā gada ikmēneša sapulcēs pārrunātas aizgājušā mēneša aktualitātes, plānoti turpmākie darbi, sveikti jubilāri un vārda dienu gaviļnieki. «Arī 2023. gadu iesākām ar Zvaigznes dienas pasākumu «Andrejzālē», kā mums jau ierasts. Piedalījāmies Talsos dažādu atceres dienu un valsts svētku pasākumos pie karavīriem veltītā piemiņas akmens Miera ielā 16. martā un 11. novembrī, svinības turpinot «Andrejzālē». Kuplā skaitā piedalījāmies piemiņas pasākumos pie «Koklētāja» 25. martā, 23. augustā un 11. novembrī.

Gada laikā esam saņēmuši vairākkārtēju atbalstu no novada pašvaldības, un īpaši gribas izcelt domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas pretimnākšanu, kad esam varējuši būt piemiņas pasākumos izbraukumos. Bijām pie Īles bunkura 17. martā, uz represēto atceres dienas pasākumu Rīgā 14. jūnijā, kur apmeklējām Latvijas Okupācijas muzeju un piemiņas vietu pie Torņkalna stacijas. Septembrī svinējām Kārļa Ulmaņa dzimšanas dienu Dobeles novada «Pikšās». 8. maijā un 23. decembrī bija iespēja piedalīties pasākumos Lestenē, Rumbās un Džūkstē. Nodaļas pārstāvjiem tika dota iespēja nokļūt Rīgā uz DVL gada pārskata sapulci. Vēl transports tika nodrošināts, lai mēs augustā varētu piedalīties vanadžu salidojumā, kurš notika Dobeles novada Īles pagastā, un vispasaules DV Centrālās valdes sēdē, un vispasaules vanadžu salidojumā Liepājā.

Tāpat ar transportu tikām nodrošināti, lai maijā apsekotu daļu no Talsu novadā esošajām piemiņas vietām un sakoptu Baltā krusta teritoriju, piemēram, vietu pie Tīrukšiem, Strazdē, Čevera piemiņas vietā. Pabijām arī Mērsraga un Klopenes kapos. Vairākos izbraukumos kopā ar vanagiem devās arī Talsu pensionāru biedrības biedri un represētās personas no novada. Visa gada garumā rūpējamies par karavīriem veltītā piemiņas akmens teritorijas sakopšanu pie Jaunajiem kapiem. Pavasarī tika atjaunoti sniegpulksteņu stādījumi, tāpat līdz pat salnām priecēja dāmu stādītās samtenes. Tika grābtas arī lapas,» stāsta Inta Libreiha.

Pagājušajā gadā 19. jūlijā DVL Talsu nodaļa piedalījusies arī Talsu novada senioru sporta spēlēs pie Pļavu ezera, izcīnot arī vairākas medaļas. Daži vanagi un vanadzes atbalstīja arī starpnovadu sporta spēles augustā.

«Es pati martā piedalījos Rīgas pilī konferencē «No pretošanās līdz brīvībai». Aprīlī kopā ar Kārli Šenhofu pabijām Laucienē Pūckalna kapos, kur apglabāts mūsu bijušais priekšnieks Juris Reneslācis,» bilst I. Libreiha, sakot, ka rūpe tiek turēta ne tikai par piemiņas vietām, bet arī par saviem šodienas biedriem. No DV biedrības Aprūpes nodaļas 2023. gadā kopā saņemti 400 eiro veselības uzlabošanai. Regulāri vārda dienās, dzimšanas dienās un dažādos svētkos tiek apciemoti tie biedri, kuri nevar atnākt uz sapulcēm.

Ar atzinību novērtēts gads

2023. gadā uz Ziemassvētkiem tika gatavotas pārtikas pakas, ko palīdzēja sarūpēt SIA «Kurekss» ar 100 eiro ziedojumu, pateicoties kuram varēja iegādāties pārtiku no SIA «Riori», savukārt piparkūkas sagādājusi SIA «Gabriela». Tāpat pārtiku palīdzējis iegādāties Guntis Stīpnieks, Artūrs Giļoks, Sandis Pūce, Vera Niedra un Inta Libreiha.

«Uz valsts svētkiem ar pateicības rakstiem lūdzu apbalvot sešus vanagus no mūsu nodaļas. Atzinības rakstu par patriotismu un ieguldījumu DVL biedrības labā saņēma Kārlis Reimats, Silvija Lauva, Vija Amstere, Mirdza Bekmane, Vilma Auziņa un Aina Ēdolfa. Goda rakstus šogad pasniedza Zvaigznes dienas pasākumā DVL priekšnieks Jānis Ozols. Dāvanā apbalvotie saņēma arī vērtīgu grāmatu par Gunāru Astru,»

informē I. Libreiha. Viņa piebilst, ka pateicības būtu pelnījuši vēl citi nodaļas biedri, īpaši uzsverot ieguldījumu biedrības un nodaļas labā, ko dara Sandis Pūce, Rita Tomsone, Aija Muceniece, Vera Niedra, Mārīte Bolšteine un Mārīte Tētiņa, kuras iestājušās biedrībā nesen.

DVL Talsu nodaļā pērn viesojies arī DV Centrālās valdes priekšnieks Aivars Sinka, DVL priekšnieks Jānis Ozols, Latvijas Saeimas deputāte Ramona Petraviča. Biedrības Talsu nodaļas priekšniece, DVL Tēvzemes nodaļas rekomendēta, 23. augustā saņēmusi atzinības rakstu no DV Centrālās valdes, kurš tika pasniegts arī Gaidim Zeibotam pie pieminekļa «Koklētājs» svinīgā gaisotnē.

Inta Libreiha sapulcē pauž, ka uz atbalstu no Talsu pašvaldības transporta izdevumiem var cerēt ļoti ierobežoti, jo sabiedriskā labuma biedrībām gadā dome ir lēmusi piešķirt tik daudz, ka sanāks tikai viens līdz divi tuvākas apkaimes izbraukumi, tāpēc jāapzinās, ka tik plašas iespējas vairs nebūs.

#SIF_MAF2023