Talsu interešu izglītības mākslas pedagogiem — vislabākie sasniegumi valstī

Talsu interešu izglītības mākslas pedagogiem — vislabākie sasniegumi valstī

Talsu novada bērnu un jauniešu centra mākslas pedagogi Eva Bernāne un Andris Vikainis saņēmuši visaugstāko novērtējumu par radošu, aizrautīgu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu skatē «Ideju kaste».

21. jūnijā svinīgā pasākumā Valsts izglītības satura centrā tika godināti paši labākie un radošākie Latvijas interešu izglītības mākslas pedagogi, un talsenieku darbošanās savā sirdslietā novērtēta godam, par ko priekā dalās Talsu novada bērnu un jauniešu centra (BJC) direktore Doloresa Lepere. Viņa pastāsta, ka abi šie pedagogi darbojas centrā jau ilgus gadus. Eva Bernāne ir keramikas un stikla mākslas pasniedzēja, kura darbojas Talsu novada BJC vairāk nekā 25 gadus. Andris Vikainis arī ir viens no ilgākajiem un pieredzējušākajiem pedagogiem. Viņš māca citu vizuālo mākslu, gleznošanu un papīra plastiku. «Tie ir vieni no pieprasītākajiem pulciņiem bērnu un jauniešu centrā.

Tie ir pedagogi, kuriem ir ļoti radoša pieeja un kuri strādā ar bērniem no pirmsskolas vecuma līdz pat vecumam virs 18 gadiem, jo ir studenti, kuri jau mācās Rīgā, bet viņu pedagogi sazinās ar Andri un saka paldies, tāpat brauc konsultēties. Abi šie godalgotie pedagogi izceļas ar to, ka viņiem darbam ir savas programmas — atšķirīgas no citiem.

Viņiem ir savs radošums, un viņu audzēkņi regulāri piedalās izstādēs. Abi ir tādas pakāpes pedagogi, kuri paši rīko savas izstādes gan individuāli, gan kopā ar audzēkņiem. Šis bija pedagogu metodisko darbu konkurss. Konkurss par to, kā pedagogi strādā ar izglītojamiem. Tika parādīts, kā vienas ideju kastes ietvaros var radīt tik dažādas idejas, ko piedāvāt audzēkņiem, skatoties, it kā caur vienu šīs kastes formātu — respektīvi ielikt šīs idejas vienā kastē. Tur gan bija arī audzēkņu darbi, bet akcents bija uz pašiem pasniedzējiem. Tas ir republikas mēroga konkurss.

Vispirms izstāde notika Talsu novada BJC, kurā bija ļoti interesanti darbi. Tad darbi tika sūtīti uz Valsts izglītības satura centra konkursu, un, kā rāda rezultāti — mūsējie bijuši visinteresantākie un radošākie darbi. Nevis vieni no labākajiem, bet paši labākie, par ko mums liels prieks.

Skatoties, kā viņi strādā, tas nemaz nepārsteidz,» atzīst bērnu un jauniešu centra direktore, piebilstot: kādi keramikas un citas vizuālās mākslas pulciņi ir tik ļoti iecienīti un apmeklēti, ka visiem gribētājiem nesanāk vietas un tos nevar uzņemt.