Talsu novada domes vadība samazina sev atalgojumu

Talsu novada domes vadība samazina sev atalgojumu

Trešdien, 7. decembrī, Talsu novada domes deputāti apstiprināja priekšlikumu samazināt no nākamā gada Talsu novada domes vadības un komiteju priekšsēdētāju un viņu vietnieku atalgojumu. Pēc ilgām diskusijām apstiprināja arī jaunu pašvaldības iestāžu amatu katalogu un pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. 

Jāatgādina, ka aizvadītā gada novembrī vairākums deputātu apstiprināja ļoti ievērojamu atalgojuma palielinājumu domes priekšsēdētājam, vietniekiem un komiteju priekšsēdētājiem, izraisot sašutuma vētru sabiedrībā. Pieaugums priekšsēdētāja un vietnieku atalgojumam bija vairāk nekā 50%, bet komiteju priekšsēdētājiem — 450%. Arī domes priekšsēdētājas vietnieks administratīvajos jautājumos Aldis Pinkens pērn bija viens no tiem, kurš atbalstīja lielo samaksas pieaugumu:

«Tajā brīdī man bija pārliecība, ka atalgojums ir jāpalielina, lai tas atbilstu valstī esošajai situācijai. Laiks ir pagājis, un ir kļuvis skaidrs, ka tas varēja būt mazāks. Kāds ir vadības atalgojums, tā ir tikai un vienīgi politiska izšķiršanās.»

Arī E. Kārkliņa tagad uzskata, ka pērn pieņemtais lēmums nav bijis pareizs un nav nesis cerētos rezultātus: «Mans uzstādījums ir tāds — vispirms jāpadara darbs, un tad var izsniegt ordeņus, rīkot balles vai palielināt algas. Kad būsim sasnieguši savus mērķus, tad runāsim par algu. Pašlaik darbs nenorit uz priekšu tā, kā tam vajadzētu. Ir tāda sajūta, ka ir dzelzceļa sliedes, bet vilcieni mētājas pa grāvjiem.» E. Kārkliņa gan norāda, ka citu novadu domes vadībām nevajadzētu ņemt piemēru un samazināt atalgojumu, jo katrā novadā situācija ir atšķirīga.

Cik saņems pēc samazinājuma?

Atalgojums aptuveni 20% apmērā tiks samazināts domes priekšsēdētājai E. Kārkliņai, kā arī viņas vietniekiem Laurim Pīlēģim (tautsaimniecības jautājumos) un A. Pinkenam (administratīvajos jautājumos). Ainis Stūrmanis, kurš ir vietnieks kapitālsabiedrību un ostu pārvaldības jautājumos, strādā bez atalgojuma, un tā tas arī paliks. Zemāka samaksa būs arī komiteju priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem.

Ja šobrīd algas samazinātas par 20%, tad nākamgad tas nebūs tik jūtams, jo palielināsies valstī noteiktā bāzes alga vēlētajām amatpersonām. Tai pierēķina arī pašvaldības izvēlēto koeficientu. Talsi domes priekšsēdētājai to samazināja no 3,64 uz 2,91. Šogad bāzes alga ir 1058 eiro, līdz ar to šogad alga līdz šim domes priekšsēdētājam bija 3851 eiro (šeit un turpmāk norādītais atalgojums pirms nodokļu nomaksas). Nākamgad bāzes alga būs 1137 eiro, tātad alga — 3310 eiro. Ja koeficients nebūtu mainīts, no nākamā gada Talsu novada domes priekšsēdētāja saņemtu vairāk nekā 4000 eiro mēnesī.

9. novembrī, amatā stājoties jaunajai domes vadībai, jaunievēlētā Talsu novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa solīja samazināt domes vadības atalgojumu. Trešdien solījums tika izpildīts. /Foto: Edgars Lācis/

Priekšsēdētājas vietniekiem līdz šim atalgojums bija 3386 eiro, bet nākamgad tie būs 2912 eiro (arī mainās bāzes algas apmērs un deputāti mainīja koeficientu).

Savukārt domes komiteju priekšsēdētājiem šogad maksimālais iespējamais atalgojums bija 2698 eiro (jāpiebilst, ka to saņemtu, ja tiktu nostrādātas visas mēnesī paredzētās stundas, bet patiesībā nostrādāto stundu skaits ir būtiski mazāks un atbilstošs komiteju/domes sēžu stundu skaitam un gatavošanās laikam), tad no nākamā gada maksimālais iespējamais būs 2320 eiro (arī mainās bāzes algas apmērs un deputāti mainīja koeficientu). Un domes komiteju priekšsēdētāju vietniekiem šogad maksimālais iespējamais atalgojums bija 2010 eiro (tāpat kā komiteju priekšsēdētājiem faktiski saņemtā summa ir mazāka), savukārt no nākamā gada — 1729 eiro.

Jāpiebilst, ka, lai arī netika mainīts koeficients deputātu atalgojumam, viņi saņems lielāku samaksu, jo no nākamā gada mainās valstī noteiktais bāzes atalgojums. Ja šogad tas bija 1270 eiro, tad no nākamā gada tie būs 1365 eiro. Noskaidrojām pašvaldībā, ka faktiskais atalgojums, ko deputāti saņem, ir mazāks nekā šis maksimāli iespējamais. Proti, šogad deputāti ir saņēmuši atalgojumu no 306 eiro līdz 841 eiro apmērā; nākamgad tas būs vairāk, izrietot no paaugstināta bāzes atalgojuma.

Izmaiņas arī pašvaldības darbiniekiem

Trešdien tika samazināts arī pašvaldības iestāžu amatu katalogs un pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums.

«Deputātu apstiprinātais katalogs sakārto pašvaldības darbinieku amatiem atbilstošās saimes, apakšsaimes un noteikto līmeni pēc Ministru kabineta noteikumiem nr. 262. Tie, vērtējot amatu klasificēšanas rezultātus, nodrošina, lai vienādi vai līdzīgi amati, ņemot vērā amata vai darba aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības, tiktu klasificēti vienādi visās pašvaldības iestādēs.

Apstiprinātais nolikums nosaka arī vienotu darbinieku vērtēšanas procesu, kas līdz šim apvienotajos novados atšķīrās. Darbinieku novērtēšana, ko paredz likums, atalgojuma noteikšanā ir būtiska, jo tas nošķir vienāda nosaukuma amatus pēc cilvēku profesionalitātes, pieredzes un darba veikšanas standartiem. Jaunā vērtēšanas sistēma ietvers darbinieku sniegumu mērķu izpildē un profesionālo kvalifikāciju, kas balstīta izglītībā un pieredzē.

Atalgojums aptuveni 20% apmērā tiks samazināts domes priekšsēdētājai E. Kārkliņai, kā arī viņas vietniekiem Laurim Pīlēģim (tautsaimniecības jautājumos) un A. Pinkenam (administratīvajos jautājumos). /Foto: Edgars Lācis/

Tāpat atlīdzības nolikumā definēts iespējamais papildu atbalsts darbiniekiem: piemaksu noteikšanas un prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtība, sociālās garantijas,» skaidro Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko.

E. Kārkliņa skaidro, kāpēc bija nepieciešams ieviest pārmaiņas: «Nevar prasīt no darbiniekiem strādāt aizvien vairāk; lai dara to un šito, strādā ar jaunu sistēmu, jaunu datubāzi utt. Bet alga ir tik liela, cik ir, un tāpēc daudzi dodas prom. Esmu arī sapratusi, ka daudziem darbiniekiem ir «izplūduši» veicamie darba uzdevumi. Nav konkrētu uzdevumu, kas rada stresu arī viņiem pašiem. Sistēma nav sakārtota.»

«Ir noteikts, ka atalgojums nevienam pašvaldības darbiniekam noteikti nesamazināsies. Atalgojuma līmenis var nepaaugstināties, ja iepriekš darbiniekam noteikts neatbilstoši augsts atalgojums. Pārējos gadījumos atalgojums var palielināties līdz 20%. Tas ir palielinājums, ko varam atļauties, ņemot vērā budžeta iespējas. Ar šo noteikumu ieviešanu mēģinām risināt personāla jautājumus, jo šobrīd neesam ļoti pievilcīgi darba ņēmējiem,»

teic A. Pinkens.

Aptuvenās prognozes liecina, ka ieviestās izmaiņas, kā arī valstī noteiktais minimālās algas pieaugums (no 500 eiro uz 620 eiro) nākamā gada Talsu novada pašvaldības budžetā prasīs aptuveni četrus miljonus eiro.

Situācija blakus novados

«Talsu Vēstis» noskaidroja, ka atalgojumu pašvaldības darbiniekiem plāno palielināt arī Kuldīgas novada pašvaldība — vidēji par 10%. Domes priekšsēdētājam atalgojums nākamgad būs 3867 eiro, savukārt priekšsēdētāja vietniekam — 3526 eiro.

Ventspils novada domes vadība neplāno veikt izmaiņas atalgojumā no nākamā gada. Domes priekšsēdētāja atalgojums pašreiz ir 2962 eiro, savukārt nākamgad tie būs 3184 eiro, bet šis palielinājums ir tikai tādēļ, ka palielinās valstī noteiktā bāzes alga.

Arī Tukuma novada pašvaldības darbiniekiem tiek plānots algas pieaugums, savukārt domes vadībai — nē. Tukuma novada domes priekšsēdētāja atalgojums ir 3300 eiro.