Talsu novadā gaidāmas izmaiņas ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem

Talsu novadā gaidāmas izmaiņas ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem

SIA «Talsu ūdens», SIA «Kolkas ūdens» un SIA «Mērsraga ūdens» apkalpes teritorijās nākamgad gaidāms tarifu pieaugums ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. No cenu pieauguma pagaidām «izspruks» Dundagas un Rojas pagastu iedzīvotāji.

Talsu novada teritorijā ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pieci uzņēmumi, kas ir pašvaldības kapitālsabiedrības. Trīs no uzņēmumiem nākamajā gadā plāno palielināt ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus, savukārt diviem tuvākajā laikā nebūšot vajadzības to darīt.

Talsos gaidāms ievērojams izmaksu pieaugums

Uzņēmums SIA «Talsu ūdens» 20. oktobrī iesniedza jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK). Tarifu izmaiņas ir ietekmējusi nepieciešamība uzturēt un sakārtot īpašumā esošās dārgās ūdenssaimniecības infrastruktūras, kā arī elektroenerģijas, degvielas un citu ekspluatācijas izmaksu straujais pieaugums.

Pašlaik iedzīvotāji par ūdensapgādi maksā 1,43 eiro kubikmetrā, par kanalizāciju — 2,29 eiro kubikmetrā (šeit un turpmāk rakstā cenas norādītas, ieskaitot PVN). Savukārt jaunie tarifi, kas izstrādāti atbilstoši SPRK metodikai un ir iesniegti apstiprināšanai, ir lielāki. Par ūdensapgādi no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. aprīlim pakalpojuma cena paredzēta 2,06 eiro kubikmetrā. No 1. maija ūdensapgādes pakalpojuma izmaksas plānotas 2,15 eiro kubikmetrā. Savukārt par kanalizāciju no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. aprīlim izmaksas paredzētas 3,72 eiro kubikmetrā, bet no 1. maija — 3,95 eiro kubikmetrā.

Palielināsies arī Kolkā un Mērsragā

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifu pieaugums sagaidāms arī Kolkas pagasta iedzīvotājiem. SIA «Kolkas ūdens» valdes loceklis  Ivo Bordjugs konkrētas summas nosaukt vēl nevar, jo pašlaik tiekot veikts aprēķins. Jaunie tarifi uzņēmumam būs jāsaskaņo ar Talsu novada domi. Esošie tarifi: 1,43 eiro kubikmetrā par ūdeni un 2,29 eiro kubikmetrā par kanalizāciju.

SIA «Mērsraga ūdens» valdes loceklis Aivis Vincevs skaidro, ka tarifu pieaugums gaidāms arī Mērsragā. Pašlaik maksa par ūdensapgādi ir 1,56 eiro kubikmetrā, par kanalizāciju — 2,27 eiro kubikmetrā.

«Šobrīd analizējam situāciju par izmaksām, saprotam, kādi infrastruktūras uzlabojumi ir nepieciešami. Sadārdzinājumu ietekmē arī vispārējā inflācija, tāpēc tarifs būs jāpārskata. To, cik liels un kad šis sadārdzinājums gaidāms, pagaidām nevarēšu pateikt, bet šis jautājums noteikti būs jāskata,»

pauž A. Vincevs.

Rojā un Dundagā pagaidām bez izmaiņām

Noskaidrojām, ka no cenu pieauguma pagaidām «izspruks» rojenieki. Pašlaik tarifs par ūdeni ir 1,22 eiro kubikmetrā, savukārt par kanalizāciju — 2,01 eiro kubikmetrā. Kā stāsta SIA «Rojas DzKU» valdes loceklis Egils Bariss, tas iespējams tādēļ, ka uzņēmumam noslēgts elektropiegādes pakalpojums par izdevīgu fiksēto cenu vēl uz visu nākamo gadu. «Pašlaik tiek pārskatīti, aktualizēti uzņēmuma dati, bet izskatās, ka izmaiņas tarifos nevajadzēs veikt,» teic E. Bariss.

Dundagas pagastā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz SIA «Ziemeļkurzeme». Pašlaik esošais tarifs ir 1,45 eiro kubikmetrā par ūdeni un 2,13 eiro kubikmetrā par kanalizāciju. Uzņēmuma valdes loceklis A. Vincevs stāsta, ka pēc tarifu izmaiņām, kas ieviestas no 1. oktobra, nākamgad pieaugums vairs nav gaidāms. «Mums ir paveicies ar labu elektroenerģijas līgumu un uzņēmums ir veiksmīgi darbojies, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, kas ir ļāvis uzņēmumam būt konkurētspējīgākam,» skaidro A. Vincevs.

Tarifu pieaugums citos novados

Apskatījām, vai un kādas izmaiņas ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem gaidāmas arī citos novados.

Pamatojoties uz elektroenerģijas, degvielas, materiālu sadārdzinājumu, kā arī izmaiņām darba algā, tarifus palielinās SIA «Saldus komunālserviss». Viņu piedāvātais tarifs, kas varētu stāties spēkā no nākamā gada 1. aprīļa, ir 1,81 eiro kubikmetrā par ūdensapgādi un 2,75 eiro kubikmetrā par kanalizāciju.

SIA «Kuldīgas ūdens» informē, ka SPRK ir apstiprinājusi jaunos tarifus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas pilsētā un pagastos. No nākamā gada 1. maija ūdensapgādes pakalpojuma maksa būs 1,50 eiro kubikmetrā, savukārt kanalizācijas pakalpojuma maksa — 2,26 eiro kubikmetrā.

Tarifs nesen, ar 1. novembri, palielinājies arī Tukuma pusē. SIA «Tukuma ūdens» ūdensapgādes pakalpojumu nodrošina par 1,92 eiro kubikmetrā, savukārt kanalizācijas pakalpojumu — par 2,66 eiro kubikmetrā. Kā skaidro SIA «Tukuma ūdens» ekonomists Kristaps Kārkliņš, uzņēmums tarifa izmaiņas plāno nepārtraukti. Pēdējais tarifs, kas stājās spēkā 1. novembrī, tāds būs līdz nākamā gada aprīļa beigām, jo no maija sagaidāms jauns tarifs, bet tā izmaiņas vēl tikšot apsvērtas, kad

«būs pieejami jaunie dati par gada rezultātiem un paredzama prognoze par elektrības cenām».

Kādēļ Talsos dārgāk nekā citviet?

Salīdzinot iecerētos SIA «Talsu ūdens» nākamā gada tarifus ar citiem novadiem, redzams, ka Talsu pusē tie ir visaugstākie. Kādēļ tā? Kā izrādās, tas ir vistiešākais rezultāts tam, cik daudz ūdenssaimniecības uzņēmuma darbības sakārtošanā iesaistās vai neiesaistās Talsu novada pašvaldība. Piemēram, nesakārtotais jautājums par dūņu utilizāciju, sliktajā stāvoklī esošā infrastruktūra un aizvien pieaugošo avāriju skaits, kas tiešā veidā ietekmē tarifu apjomu.

«Apjomīgā ūdenssaimniecības infrastruktūru pārņemšana ir radījusi to, ka SIA «Talsu ūdens» pamatlīdzekļu pieauguma temps ir straujāks par neto apgrozījuma pieauguma tempu, kas liecina par pamatlīdzekļu nerentablu izmantošanu un veido negatīvu darbības rezultātu. «Loks noslēdzas», bet uzņēmums saņem nopēlumus no pašvaldības par nespēju nodrošināt pozitīvu darbības rezultātu un no iedzīvotājiem neizpratni par pašvaldības izvēlēto modeli,»

skaidro SIA «Talsu ūdens» valdes loceklis Igors Kude.

Vislielākās izmaksu atšķirības ar citiem novadiem tarifu veidojošajās izmaksās sastāda kapitāla izmaksas jeb pamatlīdzekļu nolietojums. Salīdzinot ar kaimiņu ūdenssaimniecībām, kuras apkalpo līdzīga skaita nošķirtās sistēmas, bet tarifa aprēķinā ir salīdzinoši neliels pamatlīdzekļu nolietojums, var secināt, ka tur vietējā pašvaldība ir izvēlējusies pamatlīdzekļus paturēt savā īpašumā un bilancē, bet pamatlīdzekļus saviem uzņēmumiem nodot apsaimniekošanā. Tādējādi, to kapitāla izmaksas (nolietojumu) var neiekļaut tarifā. Respektīvi, kaimiņu novados to sedz pašvaldības, bet Talsu novadā to sedz iedzīvotāji no saviem maciņiem.

«Vērtējot kopš 2000. gada ierīkoto un pārbūvēto inženiertīklu garumu īpatsvaru kopējā inženiertīklu garumā, var secināt, ka SIA «Talsu ūdens» nesasniedz atjaunoto tīklu vidējos nozares rādītājus un tai ir visvairāk avāriju centralizētajos inženiertīklos pēc skaita uz kilometru. Šīs izmaksas veido daļu no pamatlīdzekļu uzturēšanas, materiālu un remontu izmaksām.

Pārējās tarifa projektā iekļautās izmaksas ietver dūņu utilizācijas izmaksas. SIA «Talsu ūdens» šīs izmaksas pieaug par 18% sakarā ar pakalpojuma sadārdzināšanos. Savukārt Kuldīgai šīs izmaksas sastāda tikai vienu trešo daļu no SIA «Talsu ūdens» izmaksām, bet Saldus novadam ir vēl mazākas. Šajos novados ir veiktas apjomīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas un rekonstrukcijas. To nepieciešams darīt arī «Talsu ūdenim», jo Talsi ir paredzēti republikas mērogā kā viens no 26 notekūdeņu savākšanas, uzglabāšanas un utilizācijas centriem un turpmākajos gados bez Eiropas līdzfinansējuma būs jāiegulda apmēram 1 miljons eiro (kapitālsabiedrībai kopā ar Talsu novada pašvaldību),»

stāsta I. Kude.

Galvenais secinājums ir tāds, ka Talsu novada pašvaldībai ir vairāk jāiesaistās ūdenssaimniecības sakārtošanā, pretējā gadījumā izmaksas tikai turpinās pieaugt.

«Talsu Vēstis» turpinās informēt par pašvaldības un domes lēmumiem, kas attiecas uz šo jautājumu. Nesen ir sākusi strādāt jaunā Talsu novada domes vadība, un mēs sekosim līdzi, vaicāsim un informēsim, ko plānots darīt, lai sakārtotu gadu gaitā «sasāpējušos» ūdenssaimniecības jautājumus.

Cilvēks «parastais» uztraucas, kas sagaidāms

Inflācija «uzņem apgriezienus» visās jomās, un ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu pieaugums ir vien daļa no visa, ko tā ietekmējusi. Tomēr ūdens un kanalizācija ir ikdienas pamatvajadzība, bez kā neiztikt. Lai būtu skaidrāk saprotams, cik būtiski cilvēkus skars tarifu pieaugums, par piemēru ņemam ģimeni, kas dzīvo Talsos: Kristīne ar vīru un diviem bērniem. Viņi mēnesī patērē aptuveni 10—14 kubikmetrus ūdens. Ar šī gada cenām viņiem tas izmaksā 14,30—20,02 eiro. Nākamgad, ja tiks apstiprināta cena 2,15 eiro par kubikmetru, ģimene par ūdensapgādi maksās 21,50—30,10 eiro. Savukārt, ja tagad viņi par kanalizāciju maksā 22,90—32,06 eiro, tad nākamgad, ja tiks apstiprināta cena 3,95 eiro, ģimene maksās 39,50—55,30 eiro.

«Mani satrauc tas, ka cenas palielinās visam, bet ienākumu līmenis ne. Esam divi strādājošie, kas saņem mazpilsētas cilvēka algu, un pašlaik dzīvojam tā, ka pietiek. Bet loģiski ir tas, ka pēc cenu pieauguma, kas būs nākamgad, jau laicīgi jādomā, kā nopelnīt vēl papildus, jo ir augoši bērni, kuriem ir sapņi par nākotni. Tas prasa lielus ieguldījumus. Kā arī svarīgi ir pieaugt un progresēt, bet drīz to nevarēs, jo «smacē» no visām pusēm. Negribas, lai pašiem un bērniem ir tā sauktā «nabadzības domāšana», kad jāsatraucas, vai pietiks un cik litru ūdens drīkst iztērēt vienas vannošanās laikā. Cilvēkam ir jādzīvo gudri, jā, bet ne bailēs,»

teic Kristīne.

Aicina iepazīties un iesniegt priekšlikumus

«Iepazīties ar tarifa projektā ietverto informāciju, iesniegt priekšlikumus un ieteikumus SIA «Talsu ūdens» aicina uzņēmuma birojā Raiņa ielā 17, Talsos, iepriekš sazinoties ar klientu apkalpošanas speciālisti Ilzi Vītolu (telefona numurs 63222216, info@talsuudens.lv). Savukārt iesniegt priekšlikumus un ieteikumus rakstiski vai elektroniski var, sūtot tos pa pastu uz SIA «Talsu ūdens», Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV-3201 vai elektroniski uz info@talsuudens.lv, kā arī SPRK Ūnijas ielā 45, Rīgā, vai sprk@sprk.gov.lv.

SIA «Talsu ūdens» ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz: Talsu, Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētās, Laidzes, Lībagu, Ārlavas, Lubes, Valdgales, Īves, Strazdes, Virbu, Abavas, Laucienes, Balgales, Ķūļciema pagastos un Pastendes un Spāres ciemos,» informē Talsu novada pašvaldība.