Talsu novada pašvaldība atjauno dalību sešās biedrībās

Talsu novada pašvaldība atjauno dalību sešās biedrībās

2. jūlija domes sēdē pašvaldība lēma par dalību sešās biedrībās: «Usmas krasts», «Latvijas Piļu un muižu asociācija», «Latvijas Pašvaldību mācību centrs», «Meža konsultants», «Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība» un «Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija».

Deputāti jau iepriekš lēmuši par dalību biedrībās, taču tad tika pieņemts lēmums dalību biedrībās neturpināt. «Protams, bija biedrības, kurās mēs savu dalību saglabājām, taču jau tajā brīdī diskusijās izskanēja tas, ka mums pie izdevības vajadzētu pārskatīt un detalizētāk veikt iepazīšanos ar biedrības kompetenci, kas mums ļautu pieņemt arī cita veida lēmumu,» skaidro Talsu novada priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos Dainis Karols. «Mēs esam dzirdējuši pozitīvos aspektus, ko mums spēj sniegt biedrības, — kāds ieguvums ir mūsu darbiniekiem, novada cilvēkiem un kopienām. Ne visās biedrībās mēs turpināsim dalību un ne visas biedrības tika virzītas pārskatīšanai uz domes sēdi.»

«Usmas reģiona attīstības veicināšana, manuprāt, ir visu apkārtesošo pašvaldību viens no uzdevumiem, ņemot vērā, ka Usmas reģions veidojas kā magnēts ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī viesiem.»

Deputātiem radās jautājumi, kā noritēs sadarbība ar biedrību «Usmas krasts». «Usmas reģiona attīstības veicināšana, manuprāt, ir visu apkārtesošo pašvaldību viens no uzdevumiem, ņemot vērā, ka Usmas reģions veidojas kā magnēts ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī viesiem. Un tur tiek rīkotas arī dažāda mēroga sacensības makšķerniekiem un burātājiem saistībā ar Usmas ezera izmantošanu, t.sk. arī Usmas resursu izmantošanu (ar to domājot zivis). Tas piesaista papildu tūristu plūsmu arī mūsu uzņēmējiem, kuri ir Usmas ezera krastā ar savu infrastruktūru un atpūtas bāzēm,» teic Dainis Karols.

Vērtības, kas jāsargā

«Tāpat Usmas ezera krastā ir kultūrvēsturiski objekti, kas apliecina, ka tur iedzīvotāji ir dzīvojuši ne tikai pēdējos 100, bet vairākus simtus gadu. Arī Talsu novada pašvaldībai ir zināma interese par ezeru — veidot infrastruktūru apkārt ezeram un vietu riteņbraucējiem. Tāpat mēs tur redzam arī skatu torni, no kura varētu aplūkot visas dabas vērtības, arī pašu Usmas ezeru. Kā arī rīkot dažādus pasākumus — mežu iekopšana (stādīšana, augšana) utt.,» piebilst D. Karols.

Astoņiem deputātiem balsojot «par», pieciem «pret» un vienam atturoties, lēmuma projekts par pašvaldības dalību biedrībā «Usmas krasts» un Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 29. jūnija lēmuma Nr.253 «Par pašvaldības dalību biedrībā «Usmas krasts»» atzīšanu par spēku zaudējušu tika atbalstīts.

Biedrība «Latvijas Piļu un muižu asociācija»

Ja iepriekšējā lēmuma projektā par pievienošanos biedrībā «Usmas krasts» izskanēja bažas par to, ka ar dalību pašvaldība negūs labumu, tikai vairos biedrības biedru skaitu, tad nākamajā lēmuma projektā par dalību biedrībā «Latvijas Piļu un muižu asociācija» deputāts Almants Kalniņš uzskaitīja ieguvumus pašvaldībai: «Ar dalību šajā biedrībā mēs palīdzam savai muižai tieši aiz tā aspekta, ka, ja tā ir kā biedrs, tad visas apmācības, semināri, kur viņi dodas, ir bezmaksas. Šeit nav mērķis uzturēt kādu biedrību ar biedru maksām, bet reāli palīdzēt saviem cilvēkiem un iesaistītājiem.»

Deviņiem deputātiem balsojot «par», četriem «pret» un diviem deputātiem atturoties, lēmuma projekts par pašvaldības dalību biedrībā «Latvijas Piļu un muižu asociācija» un Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 29. jūnija lēmuma Nr. 257 «Par pašvaldības dalību biedrībā «Latvijas Piļu un muižu asociācija»» atzīšanu par spēku zaudējušu tika atbalstīts.

Biedrība «Latvijas Pašvaldību mācību centrs»

Līdzīgi par ieguvumiem pašvaldībai tika vēstīts nākamajā lēmuma projektā par iesaistīšanos biedrībā «Latvijas Pašvaldību mācību centrs». «Mācību centrs biedriem spēj nodrošināt bezmaksas mācības vai kursus ar atlaidi. Tāpat spēj nepieciešamības gadījumā reaģēt, rīkojot kursus, kas vajadzīgi kādā konkrētā brīdī arī pašvaldības darbiniekiem. Un pašvaldība nekādus maksājumus minētajā mācību centrā neveic,» bilst Dainis Karols. Arī šis lēmuma projekts ar balsu vairākumu tika pieņemts.

Par dalību biedrībās «Meža konsultants» un «Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība» deputātiem jautājumu, priekšlikumu un viedokļu nebija, tāpēc, vairākumam nobalsojot «par», lēmuma projekti tika apstiprināti. Pēc īsas diskusijas par nepieciešamību pievienoties biedrībai «Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija» arī šis lēmuma projekts tika apstiprināts.

Dalības maksa biedrībā «Usmas krasts» ir 60 eiro gadā, kas šogad ir jau samaksāts, bet biedrībā «Latvijas Pašvaldību mācību centrs» pašvaldībai dalības maksa nebūs jāmaksā. Ar pārējo biedrību dalības maksām deputāti varēja iepazīties lēmuma projektos.

sif_maf2024

Saistītie raksti:

Kāpēc pašvaldība izbeigs dalību biedrībās?