Talsu novada pašvaldībā četras partijas paraksta jaunu sadarbības līgumu

Talsu novada pašvaldībā četras partijas paraksta jaunu sadarbības līgumu

Pavisam drīz jau apritēs gads, kopš dzīve rit jaunā Talsu novadā. Kad darbu uzsāka jaunais deputātu sastāvs, sešas politiskās partijas parakstīja sadarbības līgumu. Šī gada sākumā daži politiskie spēki sāka no tā izstāties, un komentāros izskanēja, ka sākotnējais sadarbības līgums cietis fiasko. Šobrīd četras partijas vienojušās par tālāko sadarbību.

Talsu novada domi pārstāvošās politiskās partijas — Nacionālā apvienības «Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un brīvībai/LNNK», «Talsu novada attīstībai», «Latvijas attīstībai», Latvijas Zemnieku savienība, Latvijas Zaļā partija — uzņemoties atbildību par Talsu novada tālāku attīstību, lai nodrošinātu turpmāku politisko sadarbību, ir vienojušās par turpmāku politisko spēku sadarbības modeli, kopēju tālāku sadarbību, kā arī atbildības jomas sadali,» skaidro Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone.

«Politiskās partijas ir vienojušās par lēmuma saskaņošanas procedūrām, savstarpējo atbildību, pienākumiem un tiesībām. Politisko partiju pārstāvji uzskata, ka savstarpējās attiecībās par prioritāti uzskatāma koleģialitāte un ētikas pamatprincipu ievērošana.»

Šādai koalīcijai Talsu novada domē ir stabils balsu vairākums — 12 deputātu mandāti. Četru politisko spēku koalīcija Talsu novada domē pārstāv 57,14% politiski aktīvo iedzīvotāju — vēlētāju pausto izvēli. Jauno sadarbības līgumu četras partijas parakstīja 26. maijā.

Apņēmīgi strādāt līdz sasaukuma beigām

«Jau iepriekš esmu atkārtojusi savu vēlmi — novadā jādarbojas tā, lai pašvaldībā nav opozīcijas darbam, kas palīdz stiprināt mūsu novadu. Diemžēl reālajā dzīvē un politikā ne vienmēr izdodas ievirzīt produktīvā gultnē atsevišķu personību izpausmes, Talsu novada domes pārstāvēto partiju deputātu starpā ne vienmēr izveidojas uz savstarpējo cieņu un koleģialitāti balstītas attiecības, uz ko tika liktas lielas cerības 2021. gadā, noslēdzot nu jau spēku zaudējošo Talsu novada domes politisko partiju sadarbības līgumu,» saka Sandra Pētersone.

«Šobrīd noslēdzot jaunu sadarbības līgumu, politiskie spēki ir pauduši apņēmību sekmīgi nostrādāt kopā līdz šī domes sasaukuma beigām. Vēlos uzsvērt, ka esam atvērti arī sadarbībai ar citiem politiskiem spēkiem, kopēju mērķu sasniegšanai, kā piemēru minot, ka mūsu novada ostu valdes arī turpmāk vadīs «Jaunās Vienotības» virzīts deputāts.

Esam gatavi strādāt novadam, ceru uz rīcībai gatavu un sadarbspējīgu Talsu novada domes darbu nākotnē. Partijas, kuras apliecinājušas gatavību strādāt kopā, savu sadarbību ir apliecinājušas praktiskā darbā jau agrāk.»

Dekoratīvs žests vai politiskā tirgošanās

Ārpus sadarbības līguma palikušas divas partijas — «Mēs — Talsiem un novadam» un «Jaunā Vienotība». «Kopš Administratīvi teritoriālās reformas pagājis gads, un dome, kuras vienīgā prioritāte bijusi vadības atalgojuma celšana, nekavējoties ir jāatlaiž,» tā uzskata partija «Mēs — Talsiem un novadam». «Vairums deputātu savus amatus ieņem jau gadiem un pierādījuši, ka iedzīvotāju — bērnu, jauniešu, strādājošo un citas intereses viņiem ir vienaldzīgas. «Mēs — Talsiem un novadam» rūp nevis partiju savstarpējās vienošanās, bet rezultāts — efektīvs un mūsdienīgs, uz attīstību vērsts pašvaldības darbs. Neviens līdzšinējais sadarbības līgums nav bijis nekas vairāk kā tikai dekoratīvs žests vai politiskā tirgošanās.»

Vai dos solīto labumu Talsu novadam?

«Manā ieskatā jaunais Talsu novada domes koalīciju vienojošais līgums kā dokuments ir bezvērtīgs,»

saka Talsu novada domes deputāts no partijas «Jaunā Vienotība» Aldis Pinkens.

«Gribu atgādināt, ka vienlaikus ar 26. maijā vienošanos četru partiju starpā joprojām eksistē arī 2021. gada 30. jūnijā parakstītais visu domē ievēlēto Talsu novada domes politisko partiju sadarbības līgums, kurā visi 19 deputāti ar saviem parakstiem apliecināja apņemšanos godīgi, tiesiski un efektīvi sadarboties jaunā Talsu novada attīstībai.

Divu partiju (LZS un MTN) vēlāka izstāšanās no šī līguma nepārtrauca tā darbību, tāpēc tas joprojām ir spēkā. Kā zināms, drīz vien mūsu kolēģi domes vadībā diemžēl izvēlējās pārtraukt pildīt savas rakstveidā uzņemtās saistības, rupji pārkāpjot vairākus līguma nosacījumus un dodot priekšroku «krēslu» atgūšanai un personisko interešu virzītai neformālai sadarbībai. Šāda negodīga attieksme pret kopīgi salīgtiem sadarbības un atbildības principiem kategoriski neatbilst «Jaunās Vienotības» deputātu uzstādījumiem par tiesisku, atbildīgu un caurspīdīgu domes darbu.

Vai jaunais «koalīcijas līgums» dos solīto visaptverošo labumu Talsu novadam? Ņemot vērā mūsu iepriekšējo pieredzi — maz ticams.»