Talsu novada Pašvaldības policijai — jau 30 gadu

Talsu novada Pašvaldības policijai — jau 30 gadu

9. septembrī Talsu novada Pašvaldības policija atzīmēja 30. dzimšanas dienu. Pašvaldības policija kontrolē, kā tiek ievēroti Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi un citi normatīvi akti, izskata iesniegtos iesniegumus par likumpārkāpumiem, veic likumpārkāpumu profilaksi, kā arī preventīvus pasākumus, lai likumpārkāpumi tiktu savlaicīgi novērsti vēl pirms to izdarīšanas. Darbs — grūts un atbildīgs.

Mūsu novada Pašvaldības policijas pirmsākumi meklējami 1992. gada 9. septembrī, kad Talsu pilsētas padome pieņēma lēmumu par municipālās policijas izveidi, kurā tobrīd bija vien divi darbinieki — tā sauktais kārtībnieks un jaunākais kārtībnieks. Pašlaik Māra Grīnvalda vadītajā policijas komandā ir 25 kārtības sargi, kuri sava amata ietvaros uzņēmušies rūpes par 18 pagastiem un četrām pilsētām, kas veido Talsu novadu. Šobrīd vakantas ir vēl divas inspektora amata vietas. Un, kā sarunā atzīst pašvaldības policijas priekšnieks un visilgāk iestādē strādājošais vecākais inspektors Aldis Dambergs, darba netrūkst un labi darbinieki nudien ir nepieciešami. Liels palīgs ikdienā ir videonovērošanas kameras, kas nodrošina novērošanu visā novadā. Tās ļauj konstatēt problēmas un potenciālās problēmsituācijas jau savlaicīgi un kalpo kā pierādīšanas līdzeklis.

No šā gada 1. janvāra darbu uzsāka jaunā Talsu novada pašvaldības policija, kurā apvienotas reorganizētās Dundagas, Mērsraga un Rojas pašvaldības policijas, līdz ar to Talsu novada Pašvaldības policija apkalpo visu Talsu novadu un iedzīvotājiem ir pieejama visu diennakti.

«Ir svarīgi ziņot par nebūšanām. Mēs aizbrauksim un ne jau uzreiz cilvēku sodīsim. Aizbraucam un izskaidrojam cilvēkam situāciju un norādām viņu atbildību. Ja cilvēks saprot, viss ir kārtībā. Rezultāts ir sasniegts,» uzsver Talsun novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds.
/Foto: Edgars Lācis/

Pašmērķis — kārtības un drošības nodrošināšana

«Jāuzsver, ka policijas pašmērķis nav sodīt. Mērķis ir nodrošināt normatīvajos aktos paredzēto kārtību un drošību. Likumsargi regulāri fiksē, piemēram, neatļautu automašīnu novietošanu, smēķēšanu, alkohola vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, bet cilvēks bieži pat nesaprot un neapzinās, ka būtu darījis ko nepareizi. Izskaidrojam, ja konstatējam kādas neatbilstības, braucam pārbaudīt vēlreiz. Ja nepalīdz pamudināšana, tad, protams, tiek piemēroti naudas sodi, bet parasti cenšamies līdz tiem nenonākt. Ja katrs iedzīvotājs ievēros kārtību un cienīs pārējos, neradīsies pārpratumi likuma priekšā, un visi novadā jutīsies droši,» saka Māris Grīnvalds.

Talsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks teic, ka 30. jubilejas pasākums aizritējis sirsnīgā gaisotnē. «Ieradās arī pašvaldības vadība un darbinieki, kuri nostrādājuši pie mums desmit gadus un vairāk, saņēma pateicības rakstu.

Mūsu kā Pašvaldības policijas kompetences regulē likumi. Un tās mums ir ļoti plašas. Mūsu darbības lauks ir — ceļu satiksme, gājēji, dzīvnieki, atkritumi… Pašvaldības policijai ir vairāk nekā 40 nozaru likumi un saistošie noteikumi, kur jāveic uzraudzība jeb kontrole.

To, vai tās darbības rezultātā pilsētā ir kas redzami izmainījies uz pozitīvo pusi, vietējie parasti nezina teikt vai atbild atturīgi, ja pajautā iebraucējiem, tie pamana nianses un uzlabojumus. Bet, raugoties no sabiedriskās kārtības un drošības viedokļa, man šķiet, ka viss novads mainās ļoti strauji. Esam tendēti uz videonovērošanas sistēmas attīstīšanu. Mums tieši pašlaik top moderna novērošanas vadības nodaļas darba vide, no kuras varam kontrolēt un redzēt visu Talsu novadu. Pieslēdzam kameras un redzam, kas notiek novadā. Kad ieraugām, varam ātri reaģēt pirmie, vēl pirms tam, kad kāds iedzīvotājs ir piezvanījis un informējis mūs. No 1. janvāra strādājam visu diennakti. Dežurants skatās kamerās un cenšas momentā reaģēt. Mums visā novadā ir ap 270 videonovērošanas kameras,» pastāsta Māris Grīnvalds.

Lielisks piemērs — pieredzes bagātākie kolēģi

Kad pašvaldības policijas darbinieku kolektīvam pievienojas jauns darbinieks, tad viņš tiek skolots. «Jaunie mācās no policijas vadības, vecākajiem inspektoriem un inspektoriem. Katrs spēj iedot idejas, kā veicams darāmais darbs. Tā nu mēs jauno ielokām un izlokām, lai viņš izaugtu par labu darbinieku. Un laiks, kas jāiegulda, katram ir citādāks.

«Mums ir laba sadarbība ar Valsts vides dienestu, un, sadarbojoties ar viņiem, esam veikuši plašus reidus gar piejūru, skatoties telšu vietas, ugunskurus, makšķerniekus, ūdens motociklus. Mēs veicam pārbaudi, vai ir iegūta šī atpūtas kuģa vadītāja apliecība. Tā nu mēs šo novadu sadalām.

Nākotnes plānos ir trīs patruļgrupas dienā, kur katrai ir sava teritorija: vienai piejūra, otrai — vidiene ap Talsiem, Pastendi un pilsētas apkaime, un trešajai — Sabile un Stende. Ja ir šīs trīs grupas, tad varam reģionu «nosegt».

Regulāra sadarbošanās ir arī ar Valsts policiju, jo tai ir vajadzīga palīdzība tieši mūsu videonovērošanas sakarā. Pateicoties kamerām, tiek atklāti daudzi ceļu satiksmes negadījumi, dažādi noziedzīgi nodarījumi — laupīšanas, zādzības, miesas bojājumi. Ja nebūtu kameru, to nevarētu pierādīt,» pašvaldības policijas darbā ļauj ielūkoties Māris Grīnvalds. Aktīvs darbs pašvaldības policijai pašlaik notiek atkritumu apsaimniekošanas jautājumā, jo bieži cilvēki izdara pārkāpumus, nenoslēdzot līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju.

«Sākotnēji mēs strādājam preventīvi, jo saprotam, ka cilvēks varēja nebūt informēts par līgumu, kuram obligāti ir jābūt… Vispirms mēs brīdinām un dodam laiku aiziet šo līgumu noslēgt. Ja cilvēks to neizdara, tad ierosinām administratīvā pārkāpuma procesu. Es vienmēr saku — policija nav tā, kura tikai soda un soda. Mums galvenais ir rezultāts. Gribam, lai cilvēki saprot un dara pareizi,»

teic Māris Grīnvalds.

Pašlaik top moderna novērošanas vadības nodaļas darba vide, no kuras varam kontrolēt un redzēt visu Talsu novadu.
/Foto: Edgars Lācis/

Policijai var zvanīt visu diennakti

«Ir svarīgi ziņot par nebūšanām. Mēs aizbrauksim un ne jau uzreiz cilvēku sodīsim. Aizbraucam un izskaidrojam cilvēkam situāciju un norādām viņu atbildību. Ja cilvēks saprot, viss ir kārtībā. Rezultāts ir sasniegts,» izskaidro Pašvaldības policijas priekšnieks.

Jautāts par grādīgo dzērienu neatļautu lietošanu publiskā vietā mūsu novadā un tendenci kopumā, viņš teic, ka izsaukumu netrūkst. «Iedzerot vairāk, rodas konflikti ar līdzcilvēkiem. Šeit ir darbs ne tikai mums, bet arī Valsts policijai un iedzīvotājus vienmēr esam informējuši, lai šīm personām nedod naudu, jo viņi šo naudu izmanto alkohola un citu apreibinošo vielu iegādei,» skaidro M. Grīnvalds.

Sveicot darbiniekus kopīgajos svētkos

9. septembrī, Talsu novada Pateicības raksts par Talsu novada Pašvaldības policijas pozitīva tēla veidošanu, ilggadēju darbu un sniegto atbalstu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, pašaizliedzīgi strādājot Talsu novada iedzīvotāju drošības labā, tika pasniegts Aldim Dambergam, Dzintaram Vīksnem, Normundam Kamolam, Klāvam Burčakam, Andrim Burkānam, Dainim Sokolovskim, Jānim Simsonam, Naurim Neifeldam un Mārim Grīnvaldam.

Talsu novada Pašvaldības policijas vecākais inspektors Aldis Dambergs, kura darba stāžs šajā iestādē sasniedzis pilngadību, pastāsta, ka gadu laikā ir daudz izmaiņu.

«Ir daudz kas attīstījies, piemēram, transports un videonovērošana. Iesākās jau tikai ar Talsu pilsētu, bet tagad reģions ir daudz plašāks. Es pat gribētu teikt, ka atbildība ir tā pati, tikai lielāka apkalpojamā teritorija,»

pastāsta vecākais inspektors. Viņš novērojis, ka notikumus nevar prognozēt un nav tādu pagastu vai vietu, kas būtu ar īpašu mīnusa zīmi pārkāpumu ziņā. «Ar darbu esmu apmierināts. Un, jā, jāmācās ir visu laiku, jo to nosaka Ministru kabinets. Esmu iesācis, un ir jāturpina. Jā, esmu novērojis, ka cilvēki īsti neatšķir, ko darām mēs un kāda ir Valsts policijas kompetence. Mēs atbildam par sabiedrisko kārtību un saistošo noteikumu uzraudzību. Un mums nav sakara ar krimināllietām. Ja kaut kas tāds nāk mūsu redzeslokā, nododam to Valsts policijas pārziņā,» ikdienas darbā ļauj ieskatīties policijas darbinieks.