Talsu novadā tiek meklēti četri izglītības iestāžu vadītāji

Talsu novadā tiek meklēti četri izglītības iestāžu vadītāji

Talsu novada pašvaldības mājaslapā redzami darba piedāvājumu sludinājumi, kuros pausts, ka Talsu novadā tiek meklēti direktori vairākām izglītības iestādēm — Sabiles pamatskolā, Upesgrīvas pamatskolā, Lībagu sākumskolā un Talsu mākslas skolā. Lai noskaidrotu, kāds iemesls ir šādai situācijai, tika uzrunāts Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.

«Kopumā ir izsludināti četri konkursi par vadītāju vietām. Tāda situācija nav nekas neierasts, un nevienam direktoram nav nodarīts pāri, ka būtu jādomā par kādiem zemūdens akmeņiem, kādēļ skolu vadītāji izbeiguši darba tiesiskās attiecības. Piemēram, Upesgrīvas pamatskolas direktore Maija Aveniņa jau mācību gada vidū tās pārtrauca un sāka strādāt Talsu Valsts ģimnāzijā par skolotāju. Notika darba vietas maiņa. Līdz ar to mācību gada vidū viņas vietā sāka strādāt direktora pienākumu izpildītāja. Un, mācību gadam beidzoties, tika izsludināts konkurss, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi par ārējo konkursu,» pauž U. Katlaps, kuram kā izglītības pārvaldes vadītājam ir nostādne un lūgums, ka situācijā, ja izglītības iestādes direktors izbeidz savas darba tiesiskās attiecības mācību gada vidū un ir iespēja, ka kāds no iestādes darba spēka var mācību gadu noslēgt savā vadībā, to arī darīt.

«Lai nav tā, ka mēs izsludinām konkursu par direktora amata vakanci un mācību gada vidū kāds no mācībspēka aiziet strādāt uz citu skolu vadītāja amatā, veidojot problēmsituāciju, jo pēkšņi nav kāda pedagoga. Tā ir tāda pēdējo gadu prakse.

Ja runājam par Lībagu sākumskolu, tad jāsaka, ka šajā gadījumā ir precīzi tāda pati situācija kā Upesgrīvas pamatskolā. Direktore Vēsma Gaiziņa pagājušās vasaras beigās pārtrauca darba tiesiskās attiecības, uzsākot strādāt Talsu novada izglītības pārvaldē. Un arī šajā gadījumā tāds lēmums tika pieņemts laikā, kad jau jaunais mācību gads bija sācies, tāpēc konkurss netika izsludināts, bet direktora pienākumu izpildītāja strādāja visu mācību gadu kā izglītības iestādes vadītāja. Konkurss par šo amatu ir izsludināts šīs vasaras periodā. Runājot par Sabiles pamatskolas direktori Rudīti Blāzi, jāteic, ka šī izglītības iestādes vadītāja domu izbeigt darba tiesiskās attiecības bija pieņēmusi mācību gada laikā, un viņa godam savus darba gadus skolā beidza. Necentos viņu vairs pierunāt, jo visam savs laiks — savs strādāt, savs laiks aiziet cienījamā atpūtā. Savukārt Talsu mākslas skolas direktore Maira Freimane, jau uzsākot strādāt, to darīja ar domu, ka tas nebūs uz ilgu laiku. Kopā tas «īslaicīgi» gan sanāca aptuveni desmit gadu garumā.»

Izglītības pārvaldes vadītājs teic, ka tiek meklēts arī izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks darbā uz laiku, kura amata pienākumos ietilpst novada izglītības iestāžu kvalitātes un attīstības jautājumi. Līdz 18. jūlijam 8.30 ir aktuāls konkurss par pieteikšanos uz šo vakanci.