Talsu novadam izdodas sabalansēt budžetu

Talsu novadam izdodas sabalansēt budžetu

Talsu novads ticis pie sabalansēta budžeta – ieņēmumi un izdevumi plānoti 74 729 793 EUR. Taču tas prasījis virkni sāpīgu lēmumu – arī četru darba dienu nedēļu, kas darbiniekiem algas samazinās par 20%. Tikmēr paši deputāti sev samazināja 10%. Jaunais domes priekšsēdētājs skaidro, ka centīsies darbiniekiem pēc iespējas ātrāk atjaunot pilnu darba nedēļu – tātad atgrieztos arī atalgojums –, taču deputātiem -10% pārskatīti netikšot.

Samazināts atalgojums un saīsināta darba nedēļa pašvaldības iestāžu darbiniekiem, pārtraukts līdzfinansējums pagalmu labiekārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai, kultūras un tūrisma projektiem, atteikšanās no stipendijām jaunajiem mediķiem un skolotājiem. Šī ir daļa no sāpīgajiem lēmumiem. “Šo budžetu vērtēju kā ļoti smagu un kā krīzes budžetu. Ir kaut kāds zināms rīcības plāns radies, tas nav perfekts, ir uzlabojams, pārskatāms katru nedēļu, katru mēnesi. Bet šis ir sākums, lai mēs vispār kaut kā izietu no šīs situācijas,” stāsta Talsu novada domes priekšsēdētājs Andis Āboliņš.

No 5.-7.klasei un sešgadniekiem no 1.septembra vairs nebūs brīvpusdienu, kas arī bija pašvaldības brīvā iniciatīva. Daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aizgādnībā ir bērns ar invaliditāti, gan tās turpinās segt. Un pašvaldība plānojot virkni pasākumu, kurus īstenojot, cer rudenī atkal atgriezties pie šīs iniciatīvas. “Es negribētu teikt, ka būs. Mēs darīsim visu, lai būtu,” tā Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Pētersone.

Sākotnēji bija paredzēts 10% algu samazinājums visiem un samazināt daļu darbinieku. Protesti un sarunas ar sabiedrību panāca kompromisu – četru darba dienu nedēļu, kas algas samazinās par 20%. Lai gan samazinājums lielāks, tomēr tas ļauj pārmaiņas veikt vienmērīgāk. “Jo, ja mēs saprotam, ka tas ir viens datums, kad tiek atbrīvoti, piemēram, šie 25% darbinieku, tas nozīmē arī finanšu slogu tajā brīdī, kad tas notiek, jo tas, protams, ir saistīts ar to, kas ir likumdošanā noteikts – gan kompensācijas, gan atlaišanas pabalsti utml. Un tās situācijas ir ļoti atšķirīgas, jo ir darbinieki, kas ir nostrādājuši ilgāku laiku, un tas nozīmē, ka šie kompensāciju apmēri lielāki. Un tieši tāpēc tas mums tajā brīdī atvieglo šo stāstu,” skaidro Sandra Pētersone.

“It kā darbiniekiem būs vēl mazāks atalgojums, bet viņi arī strādās mazāku laiku. Teorētiski viņi veltīs vairāk laika ģimenei un laiku varēs pavadīt citās nodarbēs. Bet jebkurš no šiem variantiem nav patīkams. Neviens – vai algas samazinājums vai četras darba dienas, jo tas ietekmē cilvēku finansiālo stāvokli,” tā Andis Āboliņš.

Tomēr tas nemaina plānu joprojām līdz gada beigām atbrīvot 25% darbinieku. Jāpiebilst, ka kamēr darbiniekiem algu samazinājums par 20%, tikmēr paši deputāti sev to samazināja par 10%. “Darbinieki strādās mazāk – viņi saņems mazāk, bet strādās mazāk – bet, savukārt, vadība jau turpinās strādāt piecas darba dienas. Arī otrs faktors, ka šī 0,8 slodze pārējiem darbiniekiem pašvaldībā būs īslaicīga. Mēs maksimāli ātri, iespējams, tas būs jau vasaras vidū, varbūt vasaras otrajā pusē, centīsimies atsākt normālu darba nedēļu ar piecām darba dienām. Tas nozīmē, ka darbiniekiem pēc laika tie – 20% zudīs, bet deputātiem -10% paliks. Deputātiem šis atalgojums netiks pārskatīts,” teic Andis Āboliņš.

Materiāls tapis ar Mediju atbalsta fonda finansējumu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild SIA “TV9 Pakalni”.