Talsu novads godina 103 izcilākos pedagogus

Talsu novads godina 103 izcilākos pedagogus

Šo svētdien svinības būs ne tikai 14. Saeimas vēlēšanu uzvarētājiem, bet arī pedagogiem, jo 2. oktobris ir Starptautiskā skolotāju diena. Mirkli pirms tās Talsu novads godināja pērnā mācību gada izcilākos pedagogus — ne tikai skolotājus, kuri strādā no pirmsskolas līdz vidusskolai, bet arī profesionālās ievirzes pedagogus.

«Bez izcila skolotāja nav izcilu audzēkņu, izcilu kultūras darbinieku, sportistu, zinātnieku, ārstu, policistu un ugunsdzēsēju… Un tā es varētu turpināt saukt jebkuras profesijas pārstāvi,» tā Pastendes kultūras namā, sveicot skolotājus, sacīja Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone.

«Izcils skolotājs ir iedvesmas avots zinātkāres atraisīšanai, intereses veicināšanai, padziļinātu jautājumu uzdošanai un arī, kas šodien nav mazsvarīgi, — kritiskajai domāšanai. Bet skolotājs vairs nav tikai profesionālis, kurš pārzina savu konkrēto mācību priekšmetu un pedagoģiju, šodien skolotājs ir tas, kurš, lai veicinātu sava audzēkņa došanos uz virsotnēm, ir gan paraugs, gan atbalstītājs, autoritāte un iedvesmotājs. Un mums patiešām ir izcili skolotāji!»

Viņu papildināja Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, kurš norādīja, ka skolotāji ir tie cilvēki, kuri reizēm pat nejūt, ka pilienu pa pilienam dod bērniem vislabāko un virza savus skolēnus uz priekšu. «Dažbrīd skolotājs pat nezina, ka ir izdarījis ļoti daudz. Un arī skolēni tikai pēc gadiem saprot — kāds pedagogs viņam dzīvē devis ļoti daudz.»

Vadot pasākumu, aktieris Toms Liepājnieks izmantoja iespēju pateikt paldies savām kādreizējām Talsu skolotājām. Tas ir kā pierādījums Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāja Ulda Katlapa teiktajam, ka tikai pēc gadiem novērtējam īpašo skolotāju devumu mūsu dzīvē.
/Foto: Edgars Lācis/

Viskuplāk pārstāvētā nominācija

84 pedagogi saņēma pateicību par centralizētajiem eksāmeniem, izglītojamo sagatavošanu valsts mācību priekšmeta olimpiādēm un skolēnu zinātniskās pētniecības konferencei, ieguldījumu skolēnu sasniegumos profesionālās ievirzes izglītības konkursos mūzikā, mākslā, skatuves runā un sacensībās badmintonā, biatlonā, slēpošanā, vieglatlētikā, volejbolā, futbolā, florbolā, hokejā un kanoe airēšanā. Bet balvas saņēma 19 konkursa «Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā» uzvarētāji.

Viskuplāk pārstāvēta bija nominācija, kurā skolotājus godināja par izcilu pedagoģisko darbu vispārizglītojošā skolā. Tajā balvas saņēma Sandra Eisaka no Talsu novada vidusskolas, Līva Irbe no Dundagas vidusskolas, Hardija Vēmane no Valdemārpils vidusskolas, Zane Alkšbirze no Mērsraga vidusskolas, Ināra Bikše un Rasma Galeniece no Talsu 2. vidusskolas, Guntars Ēcis no Talsu Valsts ģimnāzijas un Madara Bērziņa no Talsu pamatskolas.

Klases audzinātājas bērniem ir kā otrās mammas. Irina Statņuka no Talsu 2.vidusskolas to neuztver kā papildus darbu un atbildību, bet īpašu misiju. /Foto: Edgars Lācis/

Novērtējumu saņem otrās mammas

Par izcilu klases audzinātāja darbu balvas šogad saņēma trīs skolotājas — Dina Alkšbirze no Talsu Valsts ģimnāzijas, Iveta Zeļģe no Laucienes pamatskolas un Irina Statņuka no Talsu 2. vidusskolas. «Tas ir nevis papildu darbs, bet aicinājums — ne visi piekrīt būt par klases audzinātājiem,» saka I. Statņuka.

«Man tas dod gandarījumu un bērnu enerģiju. Klases audzinātājs ir atbildīgs divtik — ne tikai jānovada stunda, bet arī jāieplāno ārpusklases darbs, kopā būšana un kolektīva saliedēšana. Noteikti es neesmu labākā, un starp maniem kolēģiem ir vēl izcilāki klašu audzinātāji, kuri pelnījuši šo balvu. Bet, iespējams, es biju īstajā vietā, īstajā brīdī un manas aktivitātes ir pamanītas sabiedrībā.»

Skolotāja atzīst, ka balva devusi aicinājumu misiju turpināt, un viņa pieļauj, ka kolēģi nāks vairāk pēc padoma. «Vai otrādi — mēs dalīsimies pieredzē cits ar citu biežāk. Kādu padomu es dotu? Uzdrīkstēties un nenobīties no grūtībām. Bērni ir dažādi, ir jāpieņem visi, un mēs, klases audzinātājas, esam otrās mammas,» pauž I. Statņuka.

Edīte Gruzīte-Gruze no Valdemārpils PII «Saulstariņš», saņemot balvu par izcilu darbu, priecājas par bērnu mīlestību, kas nekad neļauj novecot. /Foto: Edgars Lācis/

Bērni nekad neļauj novecot

Novērtēts tiek ne tikai skolu, bet arī pirmsskolu pedagogu darbs. Balvas saņēma Inese Veinberga no Dundagas PII «Kurzemīte», Madara Čulkstāne no Talsu PII «Pīlādzītis», Zane Pudure no Talsu PII «Sprīdītis», Aija Krūmiņa no Talsu PII «Zvaniņš», kā arī Edīte Gruzīte-Gruze no Valdemārpils PII «Saulstariņš».

«Kad pabeidzu skolu, man bija tikai viena profesija, kurā gribēju strādāt, — pirmsskolas skolotāja. Man patīk bērni, patīk ar viņiem strādāt, kopā dažādas idejas īstenot, jo bērni nepārtraukti mūs papildina,»

atzīst E. Gruzīte-Gruze. «Mēs šajā profesijā nevaram novecot, mums visu laiku jābūt radošiem.» Balva ir pierādījums, ka ne tikai pedagogi mīl bērnus, bet mīlestība ir abpusēja. To apstiprina arī Edīte Gruzīte-Gruze, atklājot, ka arī pēc skolas gaitu uzsākšanas bērni, satiekot nu jau savas bijušās audzinātājas uz ielas, dodas viņām klāt un samīļo.

Sindija Stanke-Ratniece balvu saņēma par izcilu debiju Kolkas pamatskolā, bet šobrīd viņa jau pievienojusies Talsu Valsts ģimnāzijas kolektīvam. /Foto: Edgars Lācis/

Izcili startē arī debitanti pedagoģijā

Par izcilu pedagoģisko darbu balvas saņēma arī trīs debitanti — Krišjānis Roze no Talsu Valsts ģimnāzijas, Agnese Krauze no Talsu 2. vidusskolas un Sindija Stanke-Ratniece no Kolkas pamatskolas, kura gan šobrīd pievienojusies Talsu pedagogiem. Jau trešo gadu viņa ir vizuālās mākslas skolotāja un kopā ar bērniem apgūst ne tikai mākslu, dizainu, gleznošanu un zīmēšanu, bet, strādājot Kolkā, izvirzījusi viņus arī konkursiem.

«Lai Kolkas vārds izskanētu gan Latvijā, gan pasaulē,»

saka balvas ieguvēja S. Stanke-Ratniece, kurai joprojām sāp sirds, ka lielā attāluma un ceļā pavadītā laika dēļ nācās pieņemt lēmumu darbu Kolkā pamest. Viņa atzīst, ka, saņemot balvu, bija emocijas un asaras. «Šobrīd ir adrenalīns iet uz priekšu un darīt vēl vairāk! Es mīlu mākslu, savu darbu un bērnus un priecājos, ka viņiem varu nodot tālāk savas zināšanas.»