Talsu novads paaugstina īres maksu saviem īpašumā esošajiem dzīvokļiem

Talsu novads paaugstina īres maksu saviem īpašumā esošajiem dzīvokļiem

Gandrīz desmit gadus Talsu novada deputāti vairījušies no lēmuma pacelt īres maksu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem, saprotot, ka lēmums ir smags un sociāli mazaizsargātām grupām tas nebūs viegli paceļams. Līdz šim īres maksa bija viena no zemākajām Latvijā, krietni atšķīrās no tirgū esošās cenas un neļāva sakārtot pašvaldības dzīvojamo fondu, par plānveida remontdarbiem nemaz nerunājot. Tāpēc Talsu novads lēmumu visbeidzot pieņēmis. Tas gan sakrīt ar laiku, kad priekšā ekonomiski grūta ziema, tāpēc pēdējā mirklī deputāti lēma par ilgu pārejas periodu.

Talsiniece Liene Klaumane ļauj mums ieskatīties savas ģimenes mājoklī. Tas atrodas Talsu pilsētā ar apskaužami skaistu skatu uz vienu no pakalniem. Pašā mājā kopā sadzīvo gan privātie, gan pašvaldības dzīvokļi, un tie patiesībā viegli atšķirami pēc ieliktajiem logiem. Lienes ģimene šeit ievākusies pirms septiņiem gadiem un atceras, cik sliktā stāvoklī tas bijis, — cauras, ar skārda plāksnēm pārklātas grīdas, melni griesti… Jautāta, kāpēc pieņēmuši tik briesmīgu dzīvokli, Liene atzīst, ka baidījušies palikt vispār bez mājvietas. Pa šiem gadiem gan paši veikuši uzlabojumus, un Liene nosauc virkni lietu, ko paveicis SIA «Talsu namsaimnieks». Taču ģimenei nav vannasistabas, un viņi nav atmetuši sapni to izveidot paši saviem spēkiem. Liene Klaumane gan vēl nezina, cik ģimenei nāksies maksāt pēc īres maksas pacelšanas, taču centīšoties to darīt. Arguments, ka tas ļaus dzīvokļos veikt uzlabojumus, viņai esot saprotams.

/Foto: Ģirts Grenevics/

Ļauj dzēst tikai «ugunsgrēku»

Talsu novada īpašumā šobrīd ir vairāk nekā 1000 dzīvojamo platību, to skaitā ir gan sociālie, gan īres dzīvokļi, gan pašvaldības speciālistiem izīrējamās platības. Tie iedalās vairākās kategorijās, atkarībā no labiekārtotības pakāpes, tāpēc tiem atšķiras īres maksa. Taču tā svārstās no 0,14 līdz 0,21 EUR par kvadrātmetru (izcenojums sociālajām dzīvojamām telpām vēl uz pusi mazāks), kas par šādu finansējumu dzīvojamo fondu sakārtot neļauj.

Pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļus apsaimnieko SIA «Talsu namsaimnieks», un uzņēmums jau vairākus gadus aicināja pacelt noteikto īres maksu. SIA «Talsu namsaimnieks» Dzīvojamā fonda nodaļas vadītāja Gunda Cīrule norāda, ka to pat nevar nosaukt par minimumu, ko līdz šim varēja paveikt par esošo īres maksu.

«Pārnestā nozīmē varētu teikt, ka tā ir ugunsgrēka dzēšana kādās lokālās vietās. Ja gada laikā mēs varam nomainīt tikai dažus logus vai vienu sildmūrīti pārmūrēt, tas ir daudz par maz,»

saka G. Cīrule.

«Jo daļa naudas aiziet, utilizējot atkritumus, ko īrnieki ir atstājuši. Bieži vien, kad īrnieks aiziet, dzīvoklī paliek ne tikai mēbeles, kas vairs nav izmantojamas, bet arī pudeļu un apģērbu kalni. Turklāt apģērbs ne tikai skapī, bet tiešām istabas vidū vesels kalns. Un tas viss ir jāizved ārā, jāutilizē, un tas maksā naudu. No tā mazā īres groza šī naudiņa tiek paņemta.»

Pārāk zemās īres maksas neļauj pašvaldības dzīvojamo fondu uzturēt nepieciešamajā kvalitātē. Taču tajā pašā laikā bezatbildīgi rīkojas arī iedzīvotāji — izvācoties īrnieki mēdz burtiski atstāt atkritumu kalnus, kuru utilizēšanai tiek atņemta remontdarbiem paredzētā nauda.
/Foto: Ģirts Grenevics/

Reizēm atkritumu utilizēšana vien prasot aptuveni tūkstoš eiro, ko varētu izmantot dzīvokļa remontam. Protams, ne visi vienā katlā liekami — ir īrnieki, kuri atbildīgi izturas pret pašvaldības īpašumu, un tajos darbi nav veicami. Taču gana daudz ir dzīvokļu, kur pēc izvākšanās nepieciešams ne vairs kosmētiskais, bet nu jau kapitālais remonts.

Sakārtošanai būs nepieciešami 25 gadi

Novembra vidū pēc vairāku mēnešu ilgām diskusijām Talsu novada domes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus «Par Talsu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu». Tos vēl izskatīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet paredzēts, ka tie stāsies spēkā 2023. gada 1. martā.

Diskusijās deputāti aplūkoja vairākus darba grupas apskatītos variantus un par atbilstošāko atzina īres maksas aprēķināšanu pēc kadastrālās vērtības, kas nozīmē, ka cenu kāpuma amplitūda būs dažāda.

«Tie var būt daži centi par kvadrātmetru, bet atsevišķos gadījumos, ja, piemēram, tas ir labiekārtots dzīvoklis pilsētā, tad īres maksa var pieaugt pat vairākas reizes,»

skaidro Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko.

/Foto: Ģirts Grenevics/

Domes sēdē deputāte Juzefa Kļava kolēģiem norādīja, ka sarēķinājusi, ka jaunās īres maksas ļautu ieņemt 440 000 eiro gadā, taču, apzinoties, ka ne visi maksās, pašvaldība rēķinās ap 300 tūkstošiem, taču vienalga tas ir būtisks pieaugums, salīdzinot ar esošo. Viena dzīvokļa sakārtošanai esot nepieciešami ap 13 — 15 tūkstoši eiro, kas gadā ļautu sakārtot 20 dzīvokļus. Lai savestu kārtībā dzīvojamo fondu, būs nepieciešami 25 gadi.

Plāno lēnāku lēcienu

Tautsaimniecības komitejas vadītājs Ainis Stūrmanis jau agrāk ierosināja lemt par garāku pārejas periodu, taču priekšlikums atbalstu neguva. Šobrīd, kad mainījies domes vairākuma sastāvs, ideja atbalstu guva. Cilvēkiem, kuri līgumu ar pašvaldību par īri būs noslēguši līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim, no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. decembrim īrniekiem būs jāmaksā jaunā aprēķinātā īres maksa 30% apmērā, bet no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim — 60% apmērā.

«Iedzīvotājs jau nav vainīgs pie tā, ka pašvaldība desmit gadus nav pārskatījusi noteikumus. Ja tas būtu darīts laicīgi, pakāpeniski paaugstinot, tad jau viss būtu kārtībā — nebūtu tik liels lēciens,»

saka Ainis Stūrmanis. «Mums kā pašvaldībai ir jāuzņemas solidāra atbildība, un mums arī jāpaciešas gads vai divi, kamēr nonākam pie pilnas īres maksas iekasēšanas.» Lai atbalstītu sociāli mazaizsargātākās iedzīvotāju grupas, jaunie noteikumi paredz 20% samazinājumu no noteiktās īres maksas dzīvojamajai telpai, kam noteikts sociālā dzīvokļa statuss. Turklāt Inita Fedko piebilst, ka Talsu novada Sociālais dienests individuāli strādā ar katru cilvēku, kurš ir nonācis kādās grūtībās vai sarežģītās situācijās, un piemeklē attiecīgi šai personai visatbilstošāko šo palīdzības veidu.

Noteikumos paredzēts, ka papildu īres maksai īrniekam proporcionāli izīrētas dzīvojamās telpas platībai būs jānorēķinās arī par nekustamā īpašuma nodokli un citiem normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļu maksājumiem, par zemes nomas maksu vai likumiskās lietošanas maksu, ja dzīvojamā telpa atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes, par ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem, par mājas pārvaldīšanas izdevumiem.

https://www.youtube.com/watch?v=U46pgT9cOhI