Talsu pamatskolas audzēkņi ar prieku pielāgojas jaunajiem apstākļiem

Talsu pamatskolas audzēkņi ar prieku pielāgojas jaunajiem apstākļiem

Nākamnedēļ Talsu pamatskolas ēkā sāksies ilgi gaidītie pārbūves darbi. Lai audzēkņi un darbinieki iegūtu jaunās, modernās telpas, remontdarbu laikā nepieciešama pielāgošanās, tāpēc mācību process tiek organizēts vairākās vietās Talsos un Vandzenes bijušās pamatskolas ēkā.

«Ministru kabinets apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu par atbalstāmajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, nodrošinot iespēju saņemt valsts aizdevumu 20 pašvaldību investīciju projektiem. To vidū ir arī Talsu novada pašvaldības iesniegtais investīciju projekts par Talsu pamatskolas pārbūvi,» informē Talsu novada pašvaldība.

Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule stāsta, ka ceļš līdz šai pārbūvei uzsākts jau aptuveni pirms sešiem gadiem.

«Otrajā gadā, kad uzsāku darbu kā direktore, skolā ieradās valsts būvinspektors, kurš sacīja, ka pati ēka, sienas ir labas, bet fiziski skola ir novecojusi. Viņš sastādīja aktu, un tad es sāku rakstīt pašvaldībai ziņojumus par to, ka skolai ir nepieciešams remonts. Kopš tā laika ir pagājuši vairāk nekā seši gadi. Bija vairākas reizes sev jāiekniebj, lai saprastu, ka šie pārbūves darbi tiešām notiks. Mēs visi esam ļoti priecīgi. Ilggadējiem šīs skolas darbiniekiem tas bijis mūsu lielais sapnis,»

pauž D. Bičule.

No rīta ar trīs autobusu reisiem 5.—9. klases audzēkņi mēro ceļu no Talsiem uz Vandzeni. Kā jau agrā rītā piederas, bērni nav īpaši labā noskaņojumā. /Foto: Edgars Lācis/

Projektā paredzēts atjaunot visas iekštelpas, daļēji pārbūvēt inženiertīklus mācību kabinetos, elektroapgādes, apkures un ventilācijas sistēmas, atjaunot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes, zibens-aizsardzības sistēmu un pārbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Plānots paplašināt skolas telpu platību, izbūvējot otro stāvu sporta zālei, kur tiks ierīkotas jaunas mācību telpas mūzikas instrumentu apguvei.

Visiem jāpielāgojas

Līdz remontdarbu beigām 1.—4. klašu skolēni mācību vielu apgūs Talsu pilsētas teritorijā: 1. klases Talsu novada bērnu un jauniešu centrā, 2. klases Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā, 3. klases Talsu luterāņu baznīcas Svētdienas skolā un 4. klases Talsu pamatskolas mājturības kabinetu ēkā. Instrumentu spēle tiek apgūta Talsu mūzikas skolā, savukārt sporta nodarbības — Talsu sporta namā.

«Mēs ļoti laicīgi gatavojāmies pirms šiem pārbūves darbiem. Vecāki par to zināja jau sen, un prieks, ka mums ir ļoti čakla un aktīva skolas vecāku padome. Tiklīdz zinājām, ka remontdarbi tiešām notiks, uzreiz sāku apzināt vietas, kur mūs varētu uzņemt. Talkā nāca arī Talsu novada Izglītības pārvalde. Uzskatu, ka skaidrojošais darbs par iecerēto procesu un plāniem izdevās ļoti labi. Esmu pateicīga tiem vecākiem, kuri, neskatoties uz neērtībām, sadevušies rokās, lai varam kopā pārdzīvot šo gadu,»

teic D. Bičule.

Devāmies apskatīt, kā Talsu luterāņu baznīcas Svētdienas skolas telpās iejutušies 3.a un 3.b klases audzēkņi.

3.b klases skolēni visi kā viens apgalvo, ka viņiem ļoti patīk mācīties Talsu luterāņu baznīcas Svētdienas skolas telpās. Un pa logu paveras brīnišķīgs skats uz vecpilsētu! No kreisās: audzinātāja Una Budžena. /Foto: Edgars Lācis/

«Mums šeit klājas ļoti labi, smejamies, ka mums ir sava privātmāja. Skolēniem ir vieta, kur rotaļāties, skaists skats pa logu uz pilsētu un iespēja iziet ārā, pagalmā. Te ir droši. Bērni visiem apstākļiem pielāgojas ļoti labi, viņi šo situāciju neuztver kā kaut ko sliktu. Kad ienācām, valdīja liels prieks un sajūsma. Audzēkņi šeit tiek apčubināti un uzraudzīti. Ēdam klašu telpās, ēdienu mums pieved. Sajūta ir kā mājās,» stāsta 3.a klases audzinātāja Inga Smildziņa.

3.b klases skolniece Alise jo īpaši izrāda sajūsmu par jauno mācību vidi: «Man te ļoti patīk, jo te ir divi stāvi, un mums te ir klase ar skaistu skatu pa logu. Gribas nedaudz atpakaļ uz mūsu skolu, jo vēlos zināt, kā tur izskatīsies.»

Vandzenes muižā dzīvība

5.—9. klašu skolēni katru dienu brauc no Talsiem uz Vandzenes muižu (bijušo pamatskolu). Nu tajā atkal kūsā dzīvība. Satiekam un uzrunājam daudzus skolēnus, un visi kā viens apgalvo, ka viņiem te ļoti patīk. Arī ceļa mērošana no Talsiem neesot nemaz tik apgrūtinoša. Kā noskaidrojām no skolas direktores, pieci skolēni, lai nebūtu jāmēro ceļš no Talsiem uz Vandzeni, nolēma mācības turpināt citās mācību iestādēs Talsos.

9. klases audzēkņi ir sajūsmā par Vandzenes skolas telpām. Audzinātāja Gita Liepājniece (no labās) teic, ka izlaiduma svinēšanas vieta audzēkņiem būs pārsteigums, tāpēc tā netiek atklāta. /Foto: Edgars Lācis/

D. Bičule smejot sevi jau nodēvē par autobusu satiksmes dispečeri:

«Man ir svarīgi, lai bērni justos labi. Būtiski, lai viņi paspētu apmeklēt arī pulciņus Talsos, tāpēc dienas Vandzenes skolā ir diezgan dinamiskas. Starpbrīži mums ir piecu minūšu gari, bet esam atstājuši pusdienu pārtraukuma garumu, lai bērni var paspēt kārtīgi paēst un atpūsties.»

Ēdiens gan Vandzenē, gan Talsos bērniem tiek pievests klāt termosos. Viņa uzteic audzēkņus par atsaucību, palīdzību un čaklumu, jo cītīgi iesaistījušies pārvākšanās procesā. Bez viņiem tas tik raiti nebūtu izdevies. «Bērni iesaistījās gan galdu, gan krēslu nešanā, un varēja redzēt, ka viņiem patika pārvākšanās process. Noteikti gribu uzteikt tehniskos darbiniekus, kuri strādāja ļoti garas stundas. Izrādās, mums tomēr ir ļoti liela mantība. Ja sākotnēji domājām, ka pārvāksimies nedēļas laikā, tad pašlaik tas prasījis jau trīs nedēļas, un šonedēļ veicam vēl dažādus pielāgošanās darbus,» atklāj skolas direktore. Pašlaik telpas esot iekārtotas ļoti līdzvērtīgi, kādas tās bijušas Talsu pamatskolas ēkā.

«Te ir foršāk, jo plašāks un lielāka sporta zāle. Pirmā diena bija nedaudz traka, kad bija viss jāizstaigā, jāizpēta un jāatrod. Nedaudz gribas atpakaļ uz mūsu skolu. Pietrūkst veikala, kas mums tur bija ļoti tuvu. Gribas redzēt, kā izskatīsies mūsu skolā, kad tā būs izremontēta! Braukt ar autobusu uz šejieni nav tik traki. Esmu jau pieradis, jo katru dienu braucu uz Talsiem no Spāres,»

stāsta 6. klases skolnieks Artūrs.

Kellija (no kreisās), Amanda un Artūrs gaida autobusu, lai mācību dienas noslēgumā mērotu ceļu no Vandzenes uz Talsiem. /Foto: Edgars Lācis/

D. Bičule uzsver, ka mācību kvalitāte jauno apstākļu dēļ necietīs: «Skolotāji ir profesionāļi. Darbs norisinās, kā tas bijis līdz šim, vienkārši citās telpās. Mācību pārzine ir paveikusi fantastisku darbu, un loģistika ir sakārtota tā, ka visu iespējams paspēt un paveikt.»

Tomēr ar šiem darbiem visam nevajadzētu apstāties. «Nākamais solis, ko mums nepieciešams veikt, — sporta zāles būvniecība kā atsevišķa piebūve un sporta laukuma atjaunošana. Ļoti ceru, ka pašvaldība piešķirs finansējumu būvprojekta izstrādei šiem darbiem, kas, visdrīzāk, būtu veicams vairākās kārtās. Šos jautājumus ir būtiski sakārtot, jo bērniem uz sporta stundām jādodas uz sporta namu, līdz ar to viņiem ir garāka mācību diena. Sportam vajadzētu notikt turpat, uz vietas,» pauž D. Bičule.

Būvdarbus veiks pilnsabiedrība «P un P būvniecības grupa» ar plānoto būvdarbu līguma summu 2 836 787,26 eiro, savukārt būvuzraudzības izmaksas ir 17 351,40 eiro, bet autoruzraudzības izmaksas — 16 940 eiro. No tā valsts budžeta finansējums plānots 2 411 269,17 eiro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējums, tai skaitā arī finansējums autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, 459 809,49 eiro. Visas summas norādītas ar PVN.