Top Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas vieta

Top Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas vieta

Talsu Valsts ģimnāzijas teritorijā, blakus Brīvības ielai, pašlaik norit aktīvi Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas izveides būvdarbi.

«Talsu Vēstis» par šo ieceri rakstījušas jau kopš 2018. gadā, tomēr Talsu novada domes deputātu neizlēmības, kā arī mainīgo un dažādo viedokļu dēļ tā realizējas tikai tagad. Ar šo piemiņas vietu tiks godināti ar Talsiem un apkārtni saistītie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri par viņu varonību. 

Būvdarbus Talsu Valsts ģimnāzijas parkā veic uzņēmums SIA «Mitbau AC». Plānots, ka darbiem jānoslēdzas šogad.
/Foto: Edgars Lācis/

«Piemiņas objekta kompozīciju veido simbolisku elementu kopums, no kuriem galvenā granīta stēla un no esošā reljefā integrētā celiņa «izaugoša» atbalsta siena ar piemiņas plāksni un varoņu vārdiem ir jaunpienesums, bet pārējie kompozīcijas elementi — ābeles, dižskabārdis — ir esošās vietas potenciāls, kas ir pašpietiekams. Ābeļdārza daļu ieskauj simboliskais baltais «ceļš uz mājām», kas izvijas cauri parka daļai, veicot ceļu gar dīķi, gar egļu grupu un izveidojot oļu klāto laukumu jeb «pagalmu» starp stēlu un piemiņas plāksni. Piemiņas memoriālam paredzēts apgaismojums, nodrošinot patstāvīgu izgaismojumu stēlai un atbalsta sienai ar piemiņas plāksni, kā arī ceļam,» skaidrots projekta aprakstā.

Vizualizācija, kā izskatīsies piemiņas vieta.
/Publicitātes foto/

Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece stāsta, ka projekts tiek īstenots tādā veidā, lai tā nebūtu tikai piemiņas vieta, bet lai skolu audzēkņi varētu tur netradicionālā vidē apgūt mācību vielu, kas tematiski vērsts šādu vēstures notikumu virzienā. «Un šo vidi var izmantot ne tikai vēstures, bet arī sociālo zinību un dizaina un tehnoloģiju apguvei,» teic J. Skujeniece.

Viņa atklāj, ka šogad plānots pabeigt labiekārtošanas būvdarbus, savukārt nākamgad būs jāveic gravēšanas darbi.

Kopējās būvdarbu izmaksas ir 142 929 eiro (tajā nav iekļauti gravēšanas darbi, par līdzekļu piešķiršanu būs jālemj deputātiem), no kā 85% ir valsts finansējums, pārējais — pašvaldības.