Trovent – palīgs meža pārdošanas jautājumos

 “Trovent” mežsaimniecības industrijā ir jau vairāk nekā 20 gadus. Šajā laikā iegūtas zināšanas un liela pieredze, kas ļauj darboties visaugstākā kvalitatē. “Trovent” ir svarīgs katrs klients, tāpēc katrai sadarbībai ir individuāla pieeja, lai tā izvērstos abpusēji veiksmīga un izdevīga. “Trovent” sadarbojas gan ar privātpersonām, gan uzņēmējiem visā Latvijā un piedāvā pēc iespējas ērtāku sadarbības veidu un labāku iespējamo cenu meža pārdošanai.

”Trovent” mājas lapā atrodama ērta pieteikuma forma, pēc kuras aizpildes un nosūtīšanas darbinieki sazināsies vēlākais divu darba dienu laikā un izteiks piedāvājumu meža pirkšanai.

Pieteikuma formā jānorāda:

 • īpašuma veids;
 • īpašuma kadastra numurs;
 • kontaktpersonas tālruņa numurs;
 • vēlamā cena.

Meža novērtējumu “Trovent” veic bez maksas, bet darījuma tūlītēja apmaksa tiek veikta līguma noslēgšanas dienā. “Trovent” iepērk dažādus mežus – neizstrādātus, pilnībā vai daļēji izstrādātus. Papildus pakalpojums – īpašuma dalīšana, piemēram, bez maksas iespējams nodalīt meža īpašumu no lauksaimniecības zemes.

Trovent sniedz palīdzību arī dažādu citu juridiskas dabas jautājumu risināšanā, kas saistīti ar meža īpašumu:

 • mantojuma lietu kārtošana;
 • kredītsaistību dzēšana;
 • īpašuma reģistrēšana zemesgrāmatā.

Meža pārdošanas darījuma soļi:

 1. Konsultācijā ar speciālistu tiek noskaidrots, kāda veida īpašuma/-u pārdošana interesē klientam.
 2. Speciālists noskaidro īpašuma kadastra numuru, lai identificētu īpašumu.
 3. Divu dienu laikā tiek sagatavots cenas piedāvājums.
 4. Līguma nosacījumu saskaņošana, vienošanās noslēgšana.
 5. Tiek apstiprināts un izpildīts darījums un veikta tūlītēja apmaksa.

Visprecīzāk īpašuma vērtību iespējams noteikt, ja īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai ir pieejams taksācijas apraksts vai nogabalu raksturojošie rādītāji, ko var iegūt konkrētās pašvaldības mežniecībā.

Visbiežāk piedāvājums tiek sagatavots divu darba dienu laikā. Ja klientam nav iebildumu, Trovent speciālists veiks īpašuma apsekošanu klātienē. Pēc apsekošanas piedāvājuma summa var mainīties atkarībā no tā, cik precīza informācija (meža inventarizācijas dati, nogabalu raksturojošie rādītāji jeb aktuālā izdruka) par īpašumu ir pieejama klientam.

Iegādes summa, apmaksas noteikumi un citi darījuma nosacījumi tiek atrunāti un saskaņoti līguma sagatavošanas un saskaņošanas procesā. Vienošanās tiek nostiprināta pirkuma līgumā, kas tiek abpusēji saskaņots.

Pēc dokumentu iesniegšanas, atkarībā no notāru noslodzes un klienta iespējām, tiek sarunāta tikšanās. Vizīte pie notāra var notikt gan klātienē, gan tiešsaistē, izmantojot tīmekļvietni www.latvijasnotars.lv. Abpusēji tiek parakstīts pirkums līgums. Līgumu var parakstīt drukātu vai elektroniski, ja ir pieejams e-paraksts.

Samaksa par darījumu tiek nodrošināta līgumā noteiktajā kārtībā. Visbiežāk tas notiek klienta, pārdevēja un notāra klātbūtnē, līguma parakstīšanas brīdī.

Meža cenu ietekmē daudzi faktori, bet vidēji amplitūda ir no 1 000 EUR līdz pat 15 000 EUR par hektāru. Starp svarīgākiem mainīgiem faktoriem, kas ietekmē meža cenu, ir īpašuma lielums, piekļūšanas iespējas tam, stāvoklis, meža vecums, koku veidi, izcērtamās koksnes apjoms, zemes auglīgums.

Lai noskaidrotu precīzu meža cenu, ieteicams aizpildīt mājas lapā esošo pieteikuma formu vai sazināties ar “Trovent” speciālistiem, kas palīdzēs atbildēt uz šo un citiem interesējošiem jautājumiem pa telefona nr. 29429555.