Tšītšōr, tšītšōr! Laiks putniem augšā celties!

Tšītšōr, tšītšōr! Laiks putniem augšā celties!

Lībieši jaunu gadu sāk nevis 1.janvārī, bet pavasarī – dienā, kad aicina putnus mosties un celties augšā. Svētdien, 26.martā, dziesma par čičorputniem jeb mazajiem putniņiem pirmo reizi ieskandināja Lībiešu mantojuma dienu jeb vienu no centrālajiem Lībiešu mantojuma gada notikumiem.

Vieta, kur satiekas divas jūras – Dižjūra un Mazjūra – šogad Talsu novadā bija vienīgā, kur modināja putnus. Taču pirmo reizi Ziemeļkurzemes krastam pievienojās daudzas citas vietas Latvijā. Lībieši tic, ka putni rudenī nevis aizlido uz siltajām zemēm, bet ziemu pārlaiž jūras, upes vai ezera dibenā. Pavasarī tie jāmodina, lai ceļas augšā. Putnu modināšanas dziesma «Tšītšōrlinkist» aicina atgriezties vislabākajā zemē – pie treknākajām butēm, labākajiem meža zvēriem, čaklākajām meitām un labākajiem puišiem, bet citam ciemam vēl švakas butes, vilkus, lāčus un slinkas meitas. Savukārt ar krāsainiem diegiem un skaitām dekorēta eglīte ir kā bāka, kas putniem parāda pareizo virzienu, un cepumu drupačiņas zaros vēl vairāk putniem parāda, ka krastā viņi ir ļoti gaidīti.

Ar putnu modināšanu lībieši sāk ik pavasari, bet šogad tradīcijai plašākai un redzamākai ļauj kļūt Lībiešu mantojuma gads. «Es visus ļoti aicinu pētīt mūsu tradīcijas, saknes un katram atrast lībisko sevī,» tā rituāla dalībniekus aicināja SIA «Kolkasrags» direktors Jānis Dambītis. Lībiešu mantojuma gads Latvijas otrajai pamattautai ne tikai ļauj kļūt redzamākai, bet arī būt par brīdinājumu latviešiem – tā uzskata ansambļa «Laula» vadītāja Dzintra Tauniņa: «Pat šeit, Kolkas skolā, piedzīvoju, ka bērni savā starpā sarunājas angļu valodā. Mēs esam maza tauta, un zaudējam ko tik būtisku šodien, šeit un tagad. Lībieši šajā ziņā ir kā negatīvais piemērs, kas parāda, cik ātri tas var notikt ar tautu.»

Lībiešu mantojuma gads sasaucas arī ar lībiešu zaļi balti zilā karoga simtgadi, tāpēc divi karogi šobrīd plīvo ne tikai Kolkas ragā, bet daudzās Latvijas pašvaldībās, kuras apzinās savas lībiskās saknes.

Materiāla sagatavošanu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild SIA “TV9 Pakalni”.