Uz laiku apmeklētājiem slēgta Šlīteres dabas taka

Uz laiku apmeklētājiem slēgta Šlīteres dabas taka

Pērnās nedēļas stiprais vējš radījis postījumus Slīteres Nacionālajā parkā, kur cietusi Šlīteres dabas takas laipa. Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka uz laiku tā tiek slīgta, līdz tiks atjaunota un padarīta apmeklētājiem droša un ērti lietojama. Dabas tūristi aicināti apmeklēt citas dabas takas.

“Spēcīgais vējš, kas Latvijā plosījās pēdējās nedēļās, apmeklēja arī Slīteres Nacionālā parka vienu no tūristu iemīļotākajām takām – Šlīteres dabas taku.

Aiz sevis uz dēļu laipas tas atstāja sagāztus kokus, sabojāja takas segumu un padarīja to apmeklētājiem necaurejamu.

DAP Kurzemes reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte

Rūpējoties par parka apmeklētāju drošību, taka uz laiku, kamēr norit dēļu seguma atjaunošanas darbi, apmeklētājiem būs slēgta,” pauž Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte.

Pārvalde aicina apmeklējumam izraudzīties citas Slīteres Nacionālā parka dabas takas, piemēram, pie bākas esošo Šlīteres Kukaiņu taku vai netālu esošo Pēterezera dabas taku. Lieti noderēs arī Pārvaldes izveidotā un uzturētā mobilā lietotne “Dabas Tūrisms”, kas sniedz iespēju īsā laikā saplānot dienu skaistai pastaigai vai izbraucienam dabā jebkurā Latvijas vietā, jo tajā apkopoti vairāk nekā 500 dažādi dabas tūrisma galamērķi – dabas takas, skatu vietas, torņi…

Šlīteres dabas taka ir 1,2 kilometrus gara. Tā atrodas Slīteres Nacionālā parka vecākajā daļā, kas tiek aizsargāta jau kopš 1923.gada. Šeit jau gadsimtu dabas procesi norit netraucēti, tāpēc takā redzami veci, dabiski platlapju (lapkoku) un egļu meži ar lielu dimensiju kokiem un kritalām. Taka šķērso arī kaļķainu zāļu purvu un pārmitru avoksnāju. Dabisks mežs un purvs ir dzīvesvieta daudzām retām, izzūdošām augu un dzīvnieku sugām, arī tādām kukaiņu un sūnu sugām, kuras līdz šim nekur citur Latvijā nav atrastas. Takas malā aug arī parastā īve, Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstīts aizsargājams skuju koks.