«Uzņēmējdarbības skola» sadarbosies ar Talsu novada uzņēmumiem

«Uzņēmējdarbības skola» sadarbosies ar Talsu novada uzņēmumiem

Lai motivētu jauniešus saistīt nākotni ar uzņēmējdarbību, septembra beigās Talsu Komersantu Kluba (TKK) valde aizvadījusi tikšanos ar Talsu Valsts ģimnāzijas sociālo zinātņu un uzņēmējdarbības skolotāju Ievu Sebri. Tā kā skolēni ir ieinteresēti mācīties ne tikai skolas solā, TKK uzrunāts kā partneris skolēnu ekskursiju rīkošanai vietējos uzņēmumos.

Talsu Valsts ģimnāzijā aktīvi darbojas «Uzņēmējdarbības skola», kuras ietvaros audzēkņi padziļināti iegūst ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas. «Uzņēmējdarbības skola» ir sadarbības projekts ar Biznesa augstskolu «Turība». Tā ietvaros jauniešiem tiek sniegta iespēja iepazīties ar būtiskākajiem uzņēmējdarbības elementiem, ielūkoties uzņēmēju darba ikdienā un rast atbildes uz jautājumiem par un ap biznesu. I. Sebre novērojusi, ka jauniešiem ir samērā maza izpratne par to, kā tiek organizēts ikdienas darbs uzņēmumos un ko dara attiecīgo jomu profesiju pārstāvji. Šī iemesla dēļ radusies ideja atkal doties ārpus mācību telpām, jo pandēmijas laikā, kas ilga gandrīz divus mācību gadus, tas tika liegts.

Pirmā tikšanās plānota

jau 20. oktobrī — tās laikā TKK pastāstīs par biedrības darbību, atbildēs uz jautājumiem un iesaistīs jauniešus praktiskā uzdevumā, bet pēcpusdienā 8. un 11. klašu audzēkņi prezentēs savu mācību uzņēmumu prototipus. Mācību uzņēmumu dibināšana notiek sadarbībā ar praktiskās uzņēmējdarbības organizāciju «Junior Achievement Latvia». Pēcāk, līdz pat mācību gada beigām, paredzētas ekskursijas pie TKK biedriem, ļaujot iepazīt reālo darba vidi un paplašināt redzesloku.

«Ideja par sadarbību radās Biznesa augstskolas «Turība» 1. septembrī — šogad rit jau septītais gads, kopš mēs «Uzņēmējdarbības skolas» sakarā sadarbojamies. Kopā ar Kasparu Eihi un «Turības» rektoru Aldi Baumani neformālā gaisotnē runājām par to, kā šo procesu padarīt interesantāku un jauniešiem saistošāku. Šoreiz uzsvars ir uz Talsu novadu — tā ir iespēja mācīties no veiksmīgākajiem Talsu uzņēmējiem.

Mūsu mērķis ir panākt, lai jaunieši iepazīst dažādas nozares un uzņēmumus, lai izpratne veidojas pēc iespējas labāka un lai jaunietis saprot, ko viņš gribēs darīt nākotnē. Kaut vai karjeras veidošanas sakarā — kas viņu interesē, kurā uzņēmumā viņš gribētu strādāt… Nav jau tā, ka visi būs uzņēmēji,— viņi ir arī potenciālie darbinieki un darba ņēmēji,»

skaidro I. Sebre.

Zināšanu līmenis atšķiras

Skolotāja atzīst, ka interese par uzņēmējdarbības vidi jauniešu vidū ir liela, bet zināšanu līmenis atšķiras. «Lielāka izpratne ir tiem jauniešiem, kuru vecāki ir uzņēmēji. Mācīties par uzņēmējdarbību jaunieši sāk jau 8. klasē sociālo zinību ietvaros, bet pandēmijas laikā mācību process nevedās tik veiksmīgi. Šogad arī 8. klase dibinās reālus mācību uzņēmumus. Parasti tas tika darīts tikai 11. klasē, kad pēc savas izvēles un saskaņā ar mācību programmu jaunieši sāk apgūt uzņēmējdarbības pamatus. Zināšanu līmeņi ir dažādi — kāds zina vairāk, kāds mazāk… Ir arī jaunieši, kas paši seko līdzi notikumiem.

Šobrīd «Uzņēmējdarbības skolā» iesaistījušās visas 10. klases, kopā 62 jaunieši. Ieinteresētība ir liela — pirmajā nodarbībā BA «Turība» zālē bija pulcējušies vairāk nekā 390 jaunieši, un 60 no tiem bija mūsējie. Mēs tās saucam par iedvesmas lekcijām — jaunā uzņēmēja, producente Aiga Baikova stāstīja par savu biznesu, un auditorijā bija pilnīgs klusums! Pēc tam jaunieši komandās attīstīja savu biznesa ideju, un, mājās braucot, mēs to visu vēl pārrunājām. Interese ir, bet, lai to nepazaudētu, ar jauniešiem ir jādarbojas. Svarīgi, ka mūsu novada uzņēmēji nedzīvo tikai savā pieaugušo pasaulē, bet nāk pie viņiem. Tādā veidā veidojas saikne starp jaunieti un uzņēmēju, starp nākamo darba devēju un darba ņēmēju. Tikko kopā ar 11. klases jauniešiem bijām arī «Junior Achievement Latvia» organizētajā «Jauno uzņēmēju skolas» nodarbībā Ventspilī. Paldies par atbalstu skolai, Izglītības pārvaldei un novada vadībai!»

JAUNUMS

Tagad pieejama arī
“Talsu Vēstis” e-avīze.
Abonē un lasi savā telefonā, datorā vai planšetē no jebkuras vietas pasaulē.