Vadības maiņa aptur attīstību un nemotivē darbiniekus

Vadības maiņa aptur attīstību un nemotivē darbiniekus

Talsu novada pašvaldība 27. jūlijā izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar abiem pašvaldības izpilddirektora vietniekiem, bet pati izpilddirektore Ieva Krēķe, pirms tam informējot pašvaldības darbiniekus par pret sevi vērstu iespējamu politisko spiedienu, patlaban atrodas attaisnotā prombūtnē. Par pienākumu izpildītāju šobrīd iecelta Dace Zeļģe, Talsu novada Sociālā dienesta vadītāju. Savukārt par vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos pienākumu izpildītāju apstiprināta Ligita Šnore, Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas Plānošanas daļas teritorijas plānotāja un iepirkumu komisijas priekšsēdētāja. Pēc izpildvaras komandas aiziešanas Būvvaldes vadītājs Emīls Gulbis komentēja, ko tas nozīmē pašvaldības darbiniekiem.

— Man kā pašvaldības darbiniekam, darba ņēmējam tas rada nedrošības sajūtu, plašākā mērā šāda domes vadības rīcība norāda vieglprātīgo attieksmi pret pašvaldības bijušo vadības komandu Ievas Krēķes vadībā, tās darbiniekiem un, galvenokārt, Talsu novada iedzīvotājiem. Bez pašvaldības vadības arī tiks palēnināts ikdienas darbs, kur pašvaldības vadībai nepieciešams iesaistīties jautājumu risināšanā, lēmumu pieņemšanā, līdz ar to šie jautājumi pilnībā var nerisināties, apstāties. Kā būtisku jautājumu vēlos pieminēt šajā mēnesī notikušo pašvaldības darbinieku sapulci, kurā darbiniekiem tika izteikts apsolījums no domes vadības par to, ka tiks atrisināts jautājumu par piemaksām darbiniekiem, kas aizvieto brīvās vakances vai prombūtnes, par ilgstošajām tukšajām amata vietām, atlīdzību u.c. jautājumiem, kas pašvaldības darbiniekiem ir ļoti būtiski. Nākamā tikšanās reize bija paredzēta šī gada 17. oktobrī, bet, vai tā notiks un darbs turpināsies, nemācēšu teikt. Paldies šobrīd par to, ka izpilddirektore paspēja sakārtot vienu no jautājumiem — par piemaksām un darbinieku aizvietošanas kārtību, bet man ir bažas, ka pārējie jautājumi paliks tikai solījumi. Man kā jomas speciālistam, būvvaldes vadītājam ir savs redzējums par būvvaldes darba, pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu, esmu uzsācis vairākus procesus. No tiem daži jau ir realizēti, piemēram, izveidota Ilgtspējīgas vides attīstības komisija, kas nodrošinās iedzīvotāju interešu pārstāvniecību pašvaldībā, novērsts korupcijas mēģinājums.

Kopumā ir daudz iesākto darbu, kuri tagad varētu nerealizēties, jo katram vadītājam ir savs skatījums, kas skaņots ar pašvaldības vadību, kas tagad politiska spiediena rezultātā atkāpusies, tā citos nodaļu vadītājos radot trauksmi, lēmējvarai iejaucoties izpildvaras speciālistu darbā.

Kā Tu vērtē Ievas Krēķes aiziešanu, jo Tu biji viens no uzņēmējiem, kurš par viņas iecelšanas amatā parakstīja atbalsta vēstuli?

— Kopumā gan pašvaldībā, gan Talsu Komersantu Klubā, kuru pārstāvu, izpilddirektores Ievas Krēķes aiziešanu vērtē negatīvi, ir iesākts ļoti daudz darbu, vairāki paveikti, ieviesta jauna dokumentu aprites sistēma visās pašvaldības iestādēs, kas pirms tam tā nebija,— pirms tam lielākā daļa dokumentu tika sagatavoti un parakstīti papīra formātā, bet šobrīd tas notiek elektroniski. Iesākta kvalitātes uzraudzības sistēmas ieviešana, kas sakārtos procesu virzību pašvaldībā; izstrādāta mājokļa politika, kas nozīmē, ka tiek sakārtots pašvaldības dzīvojamais fonds, ietaupot pašvaldības budžeta līdzekļus, atbrīvojoties no pašvaldībai nevajadzīgiem īpašumiem, kas nonāk publiskā izsolē, tā piedāvājot tos iedzīvotājiem; meža apsaimniekošanas plāns, kas paredz rudenī iedzīvotājiem palīdzēt segt izmaksas, kas radušās elektroenerģijas sadārdzinājuma rezultātā; novada apvienošanas reformas laikā izstrādāti normatīvo aktu bāze visam jaunizveidotajam novadam, atlīdzības nolikums, pie kā vēl darbam jāturpinās, jo tas nav pilnīgs. Jau kā uzņēmēji, pirms diviem gadiem vācot parakstus atbalstam par Ievas Krēķes iecelšanu par Talsu novada pašvaldības izpilddirektori, vēstulē Talsu novada domei norādījām: «… domāsim tālredzīgi par novada dzīvotspēju, izaugsmi, lai jau ar šodienu tiktu pieņemti gan iedzīvotājiem, gan novadam labvēlīgi, ilgtspējīgi lēmumi, Ieva to spēj! Kā apliecinājums tam ir ne tikai uzņēmēju, iedzīvotāju un sabiedrībā zināmu cilvēku atbalsts ar parakstiem, bet arī divu atlases kompāniju atzinīgais vērtējums, izvirzot Ievu līderu pozīcijā! Ticam, ka politiķi būs drosmīgi un spers soli, lai apstiprinātu Ievu par izpilddirektori, noliekot pie malas politiskās nesaskaņas!» Zinājām, ka būs cilvēks, kas paveiks uzticētos darbus pēc labākajiem nodomiem.

Šāda lēmējvaras rīcība ir nepieņemama — iesaistīties izpildvaras darbā, speciālistu lēmumu pieņemšanā. Mums kā izpildvarai ir jāpilda tas, ko lemj deputāti, bet saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nevis politiskām ambīcijām. Šajā situācijā klaji parādās, ka neuzticības izteikšana domes priekšsēdētajai precīzi ietekmēja izpildvaru. Tā tas nedrīkst būt.

Pēc labās prakses un citu pašvaldību, valstu modeļiem — izpilddirektoram un tā vietniekiem jāstrādā pie jebkuras lēmējvaras. Bet mums Talsos tā nav, jaunai domei jauna vadība, jauni mērķi, sadrumstalots novads.

Šāda vadības maiņa aptur attīstību, kavē jaunu projektu piesaisti, nemotivē darbiniekus, kā arī jaunajam izpilddirektoram noteikti būs nepieciešams 1— 2 gadi, lai kaut cik iestrādātos un saprastu kopējo pašvaldības darbu.

Uzskatu, ka Ievai Krēķei būtu jāturpina darbs, lai pēc iespējas ātrāk, bez piespiedu kavēšanās, Talsu novads būtu vieta, ar ko lepoties, kur strādāt, dzīvot un aicināt viesus, jo viņa ir iepazinusi pašvaldības darbu, darbiniekus, un, galvenokārt, viņai ir enerģija, lai sasniegtu mērķus.