Vai Talsu novada pašvaldības darbiniekiem jābrauc uz Alāniju?

Vai Talsu novada pašvaldības darbiniekiem jābrauc uz Alāniju?

Maija beigās Talsu sadarbības pilsētā Alānijā (Turcija) notiks Starptautisks kultūras un mākslas tūrisma festivāls. Vai tajā jāpiedalās arī talseniekiem — brīdī, kad pašvaldības iestādēm lūgts stingri apdomāt katru iztērēto centu, balstoties uz straujo cenu kāpumu? To Talsu novada pašvaldībai savā iesniegumā jautā Talsu novada domes deputāts, partijas «Mēs — Talsiem un novadam» pārstāvis Edgars Zelderis.

Pēc sadarbības pilsētas uzaicinājuma, jautājums par dalību festivālā skatīts Talsu novada domes kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēdes informatīvajā daļā. No Talsiem sadarbības pilsēta gatava uzņemt piecu cilvēku lielu delegāciju.

Iesniegumā norādīts, ka nav skaidrs ieguvums no šāda brauciena — vai plānots piesaistīt tūristus Talsu novadam, ko pašvaldības darbinieki darīs festivālā un kas tiks prezentēts? Kā arī, vai ir prāta darbs braucienu organizēt brīdī, kad pašvaldība pieturas pie stingras finanšu disciplīnas un lūgusi izvērtēt izdevumu lietderību.

Jātaupa katrs cents

Domes deputāts Edgars Zelderis norāda: «Iestāžu un nodaļu vadītājiem uzdots nodrošināt tikai tādu izdevumu veikšanu un jaunu saistību uzņemšanos, bez kurām nav iespējama iestādes vai struktūrvienības pamatfunkciju nodrošināšana, un veikt ietaupījumus attiecībā uz telefona un interneta izmantošanu, apkures un visu veida elektroenerģijas patēriņu, pārskatīt un izvērtēt pēc nepieciešamības paklāju nomu, higiēnas aprīkojumu labierīcībās, transporta lietošanas mērķi, reprezentācijas izdevumus. No iepriekš minētā vēl jo vairāk secinu, ka pašvaldības darbinieku došanās uz mākslas un kultūras festivālu ar gastronomisku ievirzi Alānijā, Turcijā, šobrīd noteikti nav budžeta līdzekļu ekonomija.»

Vēlas atjaunot sadarbību

Pamatojot brauciena nepieciešamību, pašvaldība atbildes vēstulē norāda, ka starptautiskā sadarbība nodrošina iespēju ne tikai gūt plašu un atšķirīgu viedokļu un pieredzes kopumu, bet arī attīsta sadarbību dažādās nozarēs, kas nebija iespējams «Covid-19» pandēmijas laikā.

Pašvaldība pēc iesnieguma saņemšanas konkrētāk apkopojusi paredzamos izdevumus. Oficiāla delegācija novada pašvaldību pārstāvēs Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra vadītāja Ginta Petra, pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļas tūrisma informācijas daļas speciāliste tūrisma jomā Līva Maķe, sporta centra «Lauciene» vadītājs Normunds Krūze. Pašvaldība segs aviobiļešu iegādes izdevumus (1421,94 eiro), ceļojumu apdrošināšanas izmaksas (26,10 eiro) un dienas naudas izmaksas (525,00 eiro), kā arī izmaksas par produktu iegādi, ko paredzēts izmantot degustācijās, popularizējot Talsus, līdzi ņemot sieru «Talsu ritulis», «Ainas maizi» un želejkonfektes no «SKIM gardumi». Šo produktu izmaksas vēl tikšot precizētas. Uzturēšanās izdevumu izmaksas Alānijā segs starptautiskie sadarbības partneri.

Kāds ieguvums no dalības?

Uz jautājumu, kādi ir sasniedzamie mērķi šim braucienam, Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko skaidro, ka starptautiskās sadarbības veidošana un uzturēšana ir viens no sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas pienākumiem.

«Pēc administratīvi teritoriālās reformas Talsu novada teritorijā atrodas jūras piekraste, pludmales zona, tāpēc vizītes laikā plānots pārrunāt, kā šo teritorijas daļu veiksmīgāk izmantot dažādām bērnu un jauniešu sporta aktivitātēm vasaras sezonā.

Novadā ir attīstītas gan pludmales volejbola, gan burāšanas tradīcijas. Nepieciešams pārrunāt iespējamo sadarbības formu starptautisku sacensību organizēšanā starp Talsu novada un Alānijas bērniem un jauniešiem,» teikts pašvaldības atbildes vēstulē.

Pirms «Covid-19» pandēmijas bijušas iesāktas sarunas par biedrības «Talsu fotoklubs» un Alānijas fotogrāfu sadarbību, tāpat plānots apspriest iespēju realizēt kopīgus kultūras projektus, piemēram, radot iespēju Talsu novada iedzīvotājiem un viesiem iepazīt Alānijas mākslinieku darbus. Plānots atjaunot Talsu novada bērnu un jauniešu dalību Alānijas nacionālās suverenitātes un bērnu dienas festivālā un apspriest citus sadarbības veidus.

Plānojot 2023. gada pašvaldības budžetu, tiks paredzēts finansējums Talsu novada starptautiskās sadarbības partneru vizītēm Talsu novadā, atjaunojot pandēmijas laikā ierobežotās sadarbības iespējas.