Valdemārpils mazpulka dalībniece saņem goda nomināciju

Valdemārpils mazpulka dalībniece saņem goda nomināciju

Agate Everita Betnere no Valdemārpils mazpulka saņem goda nomināciju «Augsim Latvijai!», kas ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz piecu gadu garumā.

«Mazpulks man ir sniedzis ļoti daudz iespēju un atvēris ļoti daudzas durvis manai nākotnei, kuras, visticamāk, būtu aizvērtas, ja es nebūtu mazpulku dalībniece,» atzīst Agate Everita Betnere. «Pateicoties mazpulkiem, esmu bijusi dažādās vietās un pasākumos, esmu ieguvusi daudz jaunu zināšanu dažādās sfērās, it īpaši, kā rakstīt projektus un ar godu tos aizstāvēt,— lepojos, ka es tos esmu izstrādājusi un paveikusi. Protams, lai šo visu paveiktu, bija vajadzīgs liels vecāku un skolotājas Andas atbalsts.»

«Agate mazpulkā aktīvi darbojas no 4. klases. Viņa ir klusa, radoša, akurāta un čakla,» goda nominācijas saņēmēju raksturo Valdemārpils mazpulka vadītāja Anda Dzene.

«Ar lielu ieinteresētību izstrādājusi visus savus individuālos projektus. Meitene aktīvi darbojusies grupas projektos, ir mazpulka vadītājas palīgs, spēj labi noorganizēt nodarbības jaunākiem mazpulcēniem. Mīl dabu, regulāri piedalās sakopšanas talkās. Agate ļoti motivēta sasniegt augstus rezultātus mazpulka darbā.»

Latvijas mazpulki šodien ir lielākā un spēcīgākā jauniešu neval-stiskā organizācija Latvijā, kura ar praktisku darbu un neformālo izglītību garantē Latvijas sabiedrības līderu un jauno uzņēmēju izaug-smi, īsteno un ievieš videi draudzīgu rīcību un attīsta jauniešiem saistošus Latvijas laukus.