Valdemārpils Mazpulks izveido atpūtas vietu Priežkalniņā

Valdemārpils Mazpulks izveido atpūtas vietu Priežkalniņā

Priežkalniņš — tā ir Valdemārpils augstākā vieta, uz kuru pastaigājoties savulaik devies Krišjānis Valdemārs. Uzzinot šo stāstu, pirms pāris gadiem to saviem spēkiem sāka labiekārtot vietējie mazpulcēni un šogad, mūsu valsts proklamēšanas 104. gadadienā, viņi bija gatavi atrādīt padarīto.

Idejas pirmsākumos Priežkalniņā zemi klājis pamatīgs lapu slānis un pārvietošanos apgrūtinājis biezais pamežs. Valdemārpils Mazpulka vadītāja Anda Dzene atklāj, ka krūmus izzāģējusi pagasta pārvalde, bet lielāko daļu no darba paveikuši paši mazpulcēni: «Strādāja pēc skolas kopā ar mums, ar vecākiem, vecvecākiem, citiem ģimenes locekļiem un ar pagasta pārvaldes atbalstu.» Liels atspēriens plāna īstenošanā bija iegūtais finansējums Talsu novada bērnu un jauniešu centra organizētajā projektu konkursā, kuru iesniedza Agate Everita Betnere.

«Varētu teikt, ka esam Krišjānim Valdemāram parādā, mums vajag viņu cildināt, un, ja mums ir vieta, kas viņam ir bijusi nozīmīga, gribam to parādīt,» teic Anda Dzene (vidū). Lentu svinīgi pārgriež viena no čaklajām Valdemārpils Mazpulka dalībniecēm Marta Mitenberga. /Foto: Paula Kārkluvalka/

Priežkalniņā izveidota ugunskura vieta,

sajūtu taka, kuru ar basām pēdām izstaigāt gada siltajā laikā, un tai līdzās izvietotas informācijas plāksnes ar «QR» kodiem. Tās noskenējot telefonā, iespējams uzzināt vairāk par Krišjāni Valdemāru un citiem nozīmīgiem Valdemārpils cilvēkiem un vietām.

Priežkalniņš atrodas Krišjāņa Valdemāra ielas galā. Izveidotajā atpūtas vietā — cita projekta ietvaros kopā ar biedrību «Mantinieki» — novietots stūrakmens, kas simboliski veltīts Krišjānim Valdemāram.

«Krišjāņa Valdemāra iela ir ļoti nozīmīga: te viņš ir dzīvojis, te bija viņa vecāku māja. Šajā ielā ir viņa stādītās liepas, kas ir simboliskas, un šī vieta viņam bija ļoti iemīļota: te bieži pēc darba nācis pastaigāties, baudījis dabu un atpūtu,»

teic Valdemārpils mazpulcēnu krustmāte Aira Saleniece. Šeit dedzot gaismu, tā staros virzienā uz Valdemārpils centru. «Stūrakmenī ierakstīti svētīti vārdi, tieši 18. novembrim piemēroti: «Latvi, esi stiprs garā!» Stiprums mums ir īpaši nepieciešams šajā sarežģītajā laikā. Šī būs vieta, kur atnākt Lāčplēša dienā, citos brīžos, un šis ir veids, kā patriotismu veidot un stiprināt,» saka A. Saleniece.