Var pieteikties pabalstam

Var pieteikties pabalstam

No 1. oktobra līdz 1. decembrim politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, kā jau ierasts katru gadu, var pieteikties pabalstam 50 eiro apmērā.

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss un pamata dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā. Pabalsta saņemšanai iedzīvotāji tiek aicināti iepriekš sazināties telefoniski ar sociālā darba speciālistu, lai vienotos par apmeklējuma laiku.

Dokumentus var iesniegt arī attālināti: nosūtīt pa pastu (Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201); parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt e-pastā socialais.dienests@talsi.lv; izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv; atstāt pastkastītēs pie pilsētu un pagastu pārvaldēm, norādot: Sociālajam dienestam; klātienē Sociālajā dienestā. Iesniegumā jānorāda, vai persona pabalstu vēlas saņemt kasē vai  ar piegādi dzīvesvietā, vai pārskaitījumu uz kontu, norādot konta numuru.

/Foto: Mairita Balode/

#ISF_MAF2023