Vēsturiskajā jūrskolas skolotāju ēkā Rojā mūsdienas savijas ar pagātni

Vēsturiskajā jūrskolas skolotāju ēkā Rojā mūsdienas savijas ar pagātni

Tieši dienu pirms kino festivāla «RojaL» Roja piedzīvoja vēl vienu nozīmīgu notikumu — vēsturiskajā Lubezeres jūrskolas skolotāju ēkā, kurā kopš 1930. gada saimnieko medicīnas darbinieki un arī patlaban atrodas ģimenes ārstu prakses, otrajā stāvā tika atklāta Krišjānim Valdemāram veltīta izstāžu vieta «Vai tu mīli jūru?» 

«Atkal mums ir viens darbiņš padarīts, ko mēs iesākām realizēt kopā ar Rojas novada domi, un tagad jaunajā novadā esam to pabeiguši un tikuši pie jaunām telpām,»

atklāšanas reizē bilda Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja Inese Indriksone. Viņa neslēpa, ka šis projekts muzeja darbiniecēm nācis ļoti ilgi, jo īsti nevarējušas saprast, kā ideju īstenot.

Pati ideja jau bijusi skaidra —

ir vēsturiska jūrskolas skolotāju ēka, kura noteikti ir jāsaved kārtībā, un kur gan citur, ja ne šeit, runāt par Latvijas jūrniecības tēvu Krišjāni Valdemāru! «Bet par Valdemāru runāts jau ir tik daudz, un, protams, tas ir apsveicami un tā vajadzētu būt, bet gribējās tā, lai mēs neatkārtotos,» bilda muzeja vadītāja. «Mēs ļoti draudzējāmies ar novadpētnieci Daci Alsbergu, ar vēsturnieci Zintu Valdmani, pēdējos mēnešos ļoti jauka sadarbība mums izveidojās ar Gunāru Laicānu, un tad mēs visi kopā pa kripatiņai vācām idejas, līdz nonācām līdz šim gala rezultātam.

Un, ja tā skatās, mums šeit viss ir ļoti askētiski, neuzkrītoši, lai vieta domai, lai vieta sapnim, jo viss sākās ar to, ka Krišjānis Valdemārs ieraudzīja pirmoreiz jūru šeit — Rojā —, un radās sapnis, ko piepildīt. Un tad mēs arī par šo sapni runājam, par Valdemāram tuvajiem cilvēkiem, ģimeni, kas viņam palīdzēja un atbalstīja.

Pats Rojas muzejs ir vairāk tāda interaktīva vieta ar ekrāniem un daudziem uzskates materiāliem, izklaidēm. Šeit būs nopietnāk, mācīsimies lasīt, iedziļināties, analizēt un domāt. Varbūt kaut kas tāds pavisam savādāks… Talsu novadam un Rojas pagastam ir atkal viena jauka, brīnišķīga kultūrvieta, un mēs esam par vienu kultūrvietu bagātāki. Un noteikti tas vēl nav viss, mums noteikti krājumā nāks arī jaunas jūras gleznas, un šī ir vieta, kur tās varēsim izlikt.»

Aplūkojot ekspozīciju, ir iespēja izlasīt Krišjāņa Valdemāra domu graudus un secināt, ka tie aktuāli arī mūsdienās. /Foto: Mairita Balode/

Īstenojot projektu, atjaunots otrais stāvs,

kas bijis ļoti sliktā stāvoklī, un iekārtota ekspozīcija, pastāstīja Inese Indriksone. Arhitektu veikums ir telpas, stikla sienas, bet par vizuālo noformējumu un stendu veidošanu gādāja māksliniece Daiga Brikmane.

Rojas novada domes projekts «Vai tu mīli jūru» tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai 2014.—2020. gadam pasākumā: «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana». To atbalstīja biedrība «Talsu rajona partnerība» un «Lauku atbalsta dienests». Projekta kopējās izmaksas sastādīja 99056,58 eiro, no kurām ES finansējums ir 77474,40 eiro. Būvprojektu izstrādāja SIA «Archidose», projekta būvuzraudzību veica SIA «Akorda», projekta realizācijas būvdarbus — SIA «Elerts». Savukārt izstāžu vietas aprīkošana ar mēbelēm, informatīvo stendu dizaina izstrāde, stendu izgatavošana un montāža, kā arī izstāžu vietas iekārtošana izmaksāja 2407 eiro no muzeja budžeta.

Telpu interjerā senais savijas ar mūsdienām. /Foto: Mairita Balode/

Pēc renovācijas

ēkas otro stāvu savā pārraudzībā ieguvis Rojas Jūras zvejniecības muzejs, izveidojot ne tikai ekspozīciju, bet arī plānojot renovētās telpas izmantot par novadpētnieku un vēstures entuziastu pulcēšanās vietu ar iespēju eksponēt savus pētījumu materiālus un pētnieciskā darba rezultātus. Jaunā kultūrvieta pagaidām būs atvērta otrdienās un ceturtdienās no 12.00 līdz 18.00 un pēc pieprasījuma.

Vienā no jaunās izstāžu vietas ekspozīcijas telpām ir krēsls, kurā var sēdēt, skatīties Daigas Brinkmanes gleznā uz jūru, tāpat kā Krišjānis Valdemārs reiz raudzījās no Rojas kāpas uz jūru, sapņot un ticēt, ka sapņi piepildīsies.

JAUNUMS

Tagad pieejama arī “Talsu Vēstis” e-avīze.
Abonē un lasi savā telefonā, datorā vai planšetē no jebkuras vietas pasaulē.