Ienirt glezniecībā — Vidvuda Zviedra izstāde Talsos

Ienirt glezniecībā — Vidvuda Zviedra izstāde Talsos

Viens no vasaras svinēšanas ievadpasākumiem Talsu pilsētas svētku laikā Talsu novada muzejā notiks šodien, 1. jūlijā, kad 18.00 tiks atklāta Vidvuda Zviedra gleznu izstāde «Peldētava»; tā būs apskatāma līdz 31. jūlijam.

Divdesmit piecus gadus ASV, Čikāgā, pavadījušais gleznotājs Vidvuds Zviedris (1976) jau gandrīz divus gadus dzīvo atkal Latvijā, Rīgā, un ir tapusi izstāde ar pavisam jauniem darbiem un dīvainu nosaukumu «Peldētava». Tā tikai nupat ir beigusi eksponēšanas laiku Žaņa Lipkes muzejā.

Talsiem tagad ir reta iespēja salīdzināt Vidvuda Zviedra glezniecības evolūciju ar 2010. gadā kuratores Zandas Jankovskas sarīkoto Vidvuda izstādi Talsu muzejā «Tauriņdejas 19 variācijas».

Šķiet, varam teikt, ka Vidvudam Zviedrim darbi tapuši sērijās, turklāt katra jauna sērija stipri atšķīrusies no pārējām. Tie var būt pēc Jemenas ceļojuma radušies smalki—lineāri un askētiski darbi, gluži kā arābu rakstības zīmes, ar dienvidu ainavas un arhitektūras elementiem, tad nāk abstrahētas tauriņdeju un tauriņu spārnu rakstu zīmes uz 20×20 cm kartoniņiem — kā 2010. gada Talsu izstādē. Pēc tām Vidvuds, iespējams, kļuva vairāk krāšņi dienvidniecisks — tā bija īsti spilgta un dinamiska abstrakcija. Tuvojoties braucienam uz mājām, ienāk zilā un melnā krāsa un lieli formāti. Vai tā būtu jau tuvošanās ziemeļu glezniecībai? Protams, viss minētais var būt tikai pieņēmumi. Jo darbi taču rodas ne vienmēr tik apzināti un konturēti.

Mediatīvais, sakrālais un mūžīgais, ritms, kompozīcija, intuīcija, spriedzes apvienošanās vai neapvienošanās ar klusumu — tas viss summējas gleznas virsmā. Skatītājs tiek aicināts tuvoties, iedziļināties un pētīt.

Tagad Vidvuds Zviedris ar ģimeni dzīvo Ķīpsalā. Un kļuvis par peldētāju — gan ziemā, gan vasarā. Ieniršana Daugavas ūdeņos dažreiz tik ļoti palīdz atdzesēt sakarsušo prātu pēc daudzu stundu darba pie molberta. Ķermeniskā, tīri fizioloģiskā ūdens sajūta vedina tālāk — Daugava, ūdens un atgriešanās Latvijā var kļūt par tēliem un stimuliem, kas rosina radīt.

Vidvuds Zviedris dzimis Rīgā, pēc Rīgas amatniecības vidusskolas beigšanas 18 gadu vecumā devies uz Ameriku un 1999. gadā absolvējis Detroitas mākslas koledžas glezniecības nodaļu, kopš 2004. gada viņa māksla bija un arī tagad ir pārstāvēta Čikāgas McCormick galerijā. Ir piedalījies daudzās grupu izstādēs, notikuši vairāki radoši ceļojumi uz citām zemēm, ir saņemtas Ilinoisas štata un Čikāgas pilsētas domes radošās stipendijas.