Izstājas no parakstītā sadarbības līguma

Izstājas no parakstītā sadarbības līguma

Pēc 2021. gadā notikušajām pašvaldību vēlēšanām Talsu novada domē visas sešas iekļuvušās partijas parakstīja sadarbības līgumu. Tajā tās apņēmās nodrošināt efektīvu, stabilu, tiesisku darbu visu domes pilnvaru termiņu, par pamatu ņemot demokrātijas, brīvības un atbildības principus. Šomēnes divas partijas — Latvijas Zemnieku savienības Talsu nodaļas un partijas “Mēs — Talsiem un novadam” — deputāti no šī sadarbības līguma izstājās.

Pirmie, kas paziņoja par izstāšanos, bija Latvijas Zemnieku savienības Talsu nodaļas domē ievēlētie deputāti — Dainis Karols un Almants Kalniņš, 4. martā deputātiem nosūtot vēstuli, kurā minēti vairāki sadarbības līguma punkti, kas kopējā sadarbībā līdz šim nav ievēroti. Pie tādiem pieskaitāmi sadarbības līgumā ietvertie nosacījumi, ka partneri savā starpā ievēro vispārpieņemtās ētikas normas — savstarpēju cieņu, uzticību, koleģialitāti un godprātības principus. Šīm normām jāvalda ne tikai novada attīstību veicinošā savstarpējā sadarbībā, bet arī attiecībās ar sabiedrību un medijiem. Partneri uzņemas solidāru atbildību, lai novada domes lēmumi būtu izsmeļoši, atklāti un racionāli pamatoti un argumentēti sabiedrībai un medijiem; partneri uzņemas solidāru atbildību par novada domes vadības darba rezultātiem. Tāpat uzskaitījums par darbu izveidotajā Sadarbības padomē. “Varu apstiprināt, ka pārējos deputātus šī mēneša sākumā informējām par izstāšanos no pērn jūnijā noslēgtā sadarbības līguma. Uzskatām, ka tiek pārkāpti 11 līguma punkti. Noslēgtais līgums tiek pārkāpts kopš tā parakstīšanas brīža. Piemēram, otra partija, kas paziņojusi par izstāšanos no sadarbības līguma, nav ievērojusi daudzus punktus, piemēram, nenobalsošanu par budžetu, kad neviens no sadarbības partneriem par to netika informēts pirms tam, kā to paredzēja sadarbības līgums,” saka D. Karols.

Vienmēr esam bijuši prognozējami partneri un turējuši savu vārdu. Ja citi vārdu netur, nesaskatījām iemeslu sadarbības līgumā palikt.

Dainis Karols, Talsu novada domes deputāts

Lai gan no sadarbības līguma viņa pārstāvētā partija izstājusies, izglītības, sociālo un veselības jautājumu komiteju D. Karols turpinās vadīt. “Komiteju vadītājs ir viens no atslēgas cilvēkiem, lai norisinātos arī veiksmīgs lēmējvaras darbs. Līdz šim pie šo pienākumu pildīšanas esmu ļoti atbildīgi izturējies. No citiem kolēģiem nav izskanējusi informācija, ka es šo darbu varētu arī neturpināt,” pauda D. Karols. Interesējoties, vai izstāšanās no sadarbības līguma nenozīmē arī sava veida uzticības mazināšanos domes vadībai, deputāts teica, ka domes vadība strādā un patlaban nav aktualizēts jautājums par strādāšanu cita vadībā.

Šis nav princips pozīcija/opozīcija

15. martā par izstāšanos no sadarbības līguma publiski paziņoja vēl viena domē pārstāvētā partija “Mēs — Talsiem un novadam”. Trešdien, 16. martā, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēdē deputāti pieņēma lēmumu arī par šīs partijas pārstāves Ilvas Norenbergas atbrīvošanu no komitejas priekšsēdētājas amata, jo pati bija izteikusi šādu vēlmi. “Talsu Vēstīm” deputāte teica, ka lēmums nav pieņemts spontāni. Viss sācies, ka sadarbības līgumam pievienotajā deklarācijā minēts, ka izvirzīto prioritāšu sasniegšanai līdz pērnā gada oktobrim bija jāizstrādā detalizēts rīcības plāns. Tas netika izveidots un nav joprojām. Novembrī bija lēmums par algu celšanu domes vadībai, komiteju vadītājiem un deputātiem, kas no viņu partijas puses vērtēts kā neadekvāts esošajai situācijai. “Nāca budžets, kur nebija nekādas mūsu iesaistes tā izstrādē, pat ne vēlme informēt. Dienu iepriekš pirms apstiprināšanas mums atsūtīja tam piekļuvi.

Var teikt, ka faktiski man bija tikai nosaukums — komitejas vadītājs. Netikām jautājumos iesaistīti, līdz ar to mūsu rīcībspēja nebija nekāda.

Es vairākkārt esmu jautājusi, kad varēsim apspriest budžeta projektu, uz ko saņēmu tikai atbildes, ka notiek sarunas, vēl nav gatavs, vēl nevaram. Kad bija gatavs, tad bija palikusi tikai viena diena pirms apstiprināšanas. To visu varu apliecināt ar e-pastiem, jo informācijas tehnoloģiju nodaļai vairākkārt sūtīju lūgumu, lai nodrošinātu piekļuvi budžetam tā veidošanas laikā,” teica I. Norenberga. Pēdējo punktu lēmumam izstāties no sadarbības līguma pielikusi deputātu izrādītā “interese” jautājumā par bibliotēkām un to darba turpmāko organizāciju, uz kuru bija aicināti visi, bet piedalījās tikai pieci.

Jautāta nosaukt ierosmes, ko izdevies šajos nepilnajos deviņos mēnešos īstenot, viņu priecējot, ka sadarbībā ar jauno Talsu Galvenās bibliotēkas vadītāju, kuras vadītā iestāde ir galvenā pārraudzītāja pār novada bibliotēkām, izdevies apsekot visas bibliotēkas. Izstrādāti priekšlikumi, kādā veidā sakārtot šo tīklu, ieviest bibliobusu, lai tas sasniegtu tās teritorijas, kurās šobrīd nav pieejami bibliotēkas pakalpojumi. Domāts arī, kā padarīt bibliotēkas pakalpojumus mūsdienīgākus. Ir nokomplektēta jaunā sporta komisija, kura vēl jāapstiprina domei. No tajā esošajiem cilvēkiem sadzirdēti vērtīgi priekšlikumi sporta jomas sakārtošanai novadā.

“Cik daudz tas bija atkarīgs no manis, virzīts arī nolikums par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistiem un komandām, kas komitejā skatīts divas reizes, bet pašlaik bremzēts kādu juridisku apstākļu dēļ un domē lēmums joprojām nav pieņemts. Žēl, ka šogad līdzekļi neatradās telpu pielāgošanai Sabiles tautas namā bērnu bibliotēkas nodaļas ierīkošanai. Tas pats ir par bērnu rotaļlaukuma izveidi Talsos, kas pērn pirms vēlēšanām bija solīts un joprojām ir atliktais darbs, jo finanšu līdzekļu nav. Ja šie jautājumi, kas saistīti ar bērniem, nav prioritātes, kas tad novadam ir prioritārs?” pārdomas pauž deputāte. Visi četri partijas “Mēs — Talsiem un novadam” deputāti darbu domē turpinās. “Darbs no šī neapstājas, jo turpinām darboties opozīcijā,” atzina I. Norenberga.

Priekšlikumus, kas nāks par labu novadam, arī atbalstīsim. Šis nav princips pozīcija/opozīcija, bet princips, cik katrs var sadzīvot ar savu godaprātu.

Ilva Norenberga, Talsu novada domes deputāte

Turpinās sadarboties ar visiem

Par esošo situāciju Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone teica, ka publiski paziņojumi nākuši no vienas partijas un neko daudz arī nevarot komentēt, jo (līdz trešdienas, 16. marta, pēcpusdienai) nav dzirdēts pašas partijas viedoklis. “No savas puses varu apgalvot — kā domes priekšsēdētāja strādāšu ar visiem deputātiem, neatkarīgi, vai esam sadarbības līgumā vai ne,” norāda domes vadītāja.

Bez vadības nepalikšot arī kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komiteja, jo, visticamāk, nākamajā sēdē jebkurš no komitejā esošajiem deputātiem var uzņemties tās vadīšanu, ir pārliecināta S. Pētersone.

Savukārt komentējot mēneša sākumā Latvijas Zemnieku savienības Talsu novada domē ievēlēto pārstāvju vēlmi izstāties no sadarbības līguma, domes vadītāja ir pārliecināta, ka viņu paziņojums vairāk vērsts uz to, ka šis līgums pēc būtības ir atsevišķu politisko spēku pārkāpts. Tieši tāpēc arī partija izstājās no tā. Arī ar šīs partijas deputātiem joprojām notiek sadarbība un visi jautājumi risināti kopā.

Pēc Likuma par pašvaldībām 91. punkta Saeima var atlaist domi, ja tā:

1) atkārtoti nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai arī nepilda tiesas spriedumus;

2) atkārtoti pieņem lēmumus un veic darbības jautājumos, kas ir Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu vai tiesas kompetencē;

3) divu mēnešu laikā pēc sanākšanas uz pirmo sēdi vai pēc attiecīgo amatpersonu vai institūciju atkāpšanās nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, viņa vietnieku vai pastāvīgās komitejas;

4) nav spējīga pieņemt lēmumus sakarā ar to, ka trīs sēdēs pēc kārtas nepiedalās vairāk nekā puse no attiecīgās domes deputātu kopskaita.